Page 309

u logor, a protiv uprave logora podnesu prijavu nadležnim vlastima radi neodržavanja sanitarnih mjera radi suzbijanja širenja zaraze pjegavog tifusa.228 Kotarski liječnik izvjestio je sadašnjim danom Okružni N.O. zdrav. odjel da se pozove Dom narodnog zdravlja u Osijeku radi izašiljanja sanitarne ekipe u ovdašnji radni logor kako bi se razušivanje i eventualno cijepljenje protiv pjegavaca u spomenutom logoru odmah sprovelo. To je neophodno potrebno iz razloga mogućnosti daljeg širenja pjegavca, a tim više što se u samom mjestu nalazi i jedan bataljon vojske. Za sada među civilnim pučanstvom u samom mjestu nije bilo nijednog slučaja oboljenja od pjegavca niti sumnje na takvo oboljenje. Presjednik kot. N.O.-a

Pročelnik zdrav.- soc. odsjeka

Smrt fašizmu - Sloboda narodu ! _____________ Izvornik, rukopis DAO, Kotarski NOO Valpovo V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 88., 143.-144.

228 Kroz Radni logor Valpovo prošlo je prema svim vrlo pouzdanim navodima i procjenama oko 4000 logoraša, uglavnom starijih osoba, žena i djece. Na tešku sudbinu logoraša utjecali su, osim nepovoljnih uvjeta smještaja, izrazito slaba prehrana, nedovoljna higijena, pomanjkanje lijekova i liječničke pomoći, razne bolesti te naporni radovi na koje zatočenici nisu bili navikli. Od jeseni/zime 1945. u Radnom logoru Valpovo počinje harati epidemija pjegavog tifusa i ubrzo poprima zastrašujuće razmjere. Početkom 1946. dnevno je obolijevalo i do 100 osoba. Tijekom veljače i ožujka 1946. dnevno je umiralo pojedinih dana 20 do 30 osoba. Potkraj ožujka ili početkom travnja 1946., nakon poduzetih mjera i dezinfekcije, tifus je uklonjen. Do svibnja 1946. kada je Radni logor Valpovo raspušten, stradale su najmanje 1074 internirane osobe. Matica umrlih Radnog logora Valpovo poimenično navodi 1015 osoba (552 ženske i 463 muške osobe). Posebice su zastupljena djeca i starije osobe. U starosti do 14 godina u Radnom logoru Valpovo tijekom 1945. i 1946. umrlo je 86 djece. U starosti do jedne godine života (godišta 1944., 1945. i 1946.), dakle dojenčad, umrlo je 55 djece (četvero umrlih u logoru je i rođeno). Među umrlima znatan je broj (261) osoba starije dobi (stariji od 65 godina). Usp. Verbrechen an den Deutschen in Jugoslawien 1944-1948. Die Station eines Völkermords, München, 1998., str. 224.-228.; Genocide of the Ethnic Germans in Yugoslavia 1944 – 1948, München, 2003., str. 121.-124.; V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999. I tamo navedeni izvori i literatura.

309

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...