Page 308

102. 1946., siječanj 12. Valpovo

Zdravstveno-socijalni odjel Kotarskog NO-a Valpovo izvješćuje Zdravstveno-socijalni odjel Okružnog NO-a Osijek o pojavi pjegavog tifusa u Radnom logoru Valpovo _____________ Kotarski N.O Soc. zdrav. odjel. Predmet : Pojava pjegavca u valpovačkom radnom logoru Broj : 378

Koncept. Valpovo 12/I 1946. Hitno!

Okružnom N. O.-u zdravstv. odjel Osijek Pošto je komanda radnog logora u Valpovu dopisom svojim od 6. ov. mj. broj 8 /46. izvjestila226 da je liječnik227 koji obavlja sanitetsku službu u logoru ustanovio kod tridesetak logoraša sumnjivo oboljenje na trbušni tifus, kotarski liječnik uputio se istoga dana u spomenuti logor i ustanovio slijedeće: S obzirom na prenatrpanost u barakama u kojima stanuju zatočenici mjere koje je komanda u cilju razušivanja poduzela nisu mogle imati nikakvog uspjeha jer se razušivanje samo djelomično vršilo od slučaja do slučaja u onim barakama u kojima se ušljivost pojavljivala u velikoj mjeri, dok se u ostalim barakama nije to provelo. Ustanovljeno je da su logoraši u velikoj mjeri ušljivi. Oboljelima fibrilnim bolesnicima sumnjivima na Typhus exauthematicus izvađena je krv i poslana na pregled u Dom narodnog zdravlja Osijek. Preduzete su slijedeće mjere: 1.) Pristupilo se cijepljenju protiv tifusa sa tetra vakcinom kod svih zatočenika bez razlike i izuzetka. To cjepljenje obavljeno je dosada dva puta. 2.) Poduzeto je razušivanje u svim barakama bez obzira da li je momentano u njima bilo ušljivosti ili ne. 3.) Određena je najstroža karantena u trajanju od 3 nedelje. Dosada je stigao serološki rezultat za 8 slučajeva sa nalazom Weil felix 1 : 1000 pozitivan. Ti su slučajevi izolirani u ovdašnjoj logorskoj izolani. Pošto je ali ustanovljeno da komanda logora ne provodi karantenu striktno kako je određeno to je današnjim danom sa strane kotarskog N. O.-a izdan nalog miliciji da sve zatočenike koji se zateknu van logora na području mjesta Valpovo smjesta bez izuzetka sprovedu 226 227

308

Usp. V. Geiger, Radni logor Valpovo 1945.-1946. Dokumenti, Osijek, 1999., str. 77. Dr. Stjepan Hartl.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement