Page 300

Dovršeno 14. XI. 1945. u 16 sati. Saslušao: Kapetan Vedriš, s.r.

Saslušani: Kapetan Kreačić Vjekoslav s.r.

Za točnost prepisa jamči i ovjerava: Zamjenik opunomoćenika OZN-e XII Ud. divizije Kapetan Vedriš Franjo s.r. _._ I Z JAVA Dana 8. XI. došao je član brigadnog komiteta drug kapetan Krajačić216 u Šamac. Odmah me je pozvao i objasnio stvar, da su oni imali 7. XI. sastanak u brigadi kojem je prisustvovao jedan drug iz Armije i dao im direktive, po kima se ima odmah postupati t.j. da se preko članova K.P. iz neprijateljskih sela pokupe najgori koji bi djelovali na mase da ne idu na glasanje i da se isti potuku, iste moraju hapsiti samo članovi K.P. ili SKOJ-a. Pohapsili smo 8. na 9. XI. 12 iz Šamca i Kruševice. 9. na 10. XI. 10 iz Sikirevaca i Jaruge. Isti su potučeni niže Šamca i bačeni u Savu, gdje je sam Krajačić217 rukovodio i tukao. Komandant bataljona Prodanović Stojan v.r. Točnost prepisa ovjerava Zamjenik opunomoćenika OZN-e XII. Ud. Divizije kapetan: ...218 [v.r] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1220, dokumentacija sa oznakom “RARA”

216

Ispravno bi bilo Kreačić. Isto. 218 Potpis nečitak. 217

300

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement