Page 295

Općenito uvjerenje naroda podstreknuto radom neprijateljskih elemenata i učvršćeno greškama vojske koje sam gore naveo jeste, da je to djelo izvršeno sa znanjem vojnih vlasti i sudjelovanjem nekih pretstavnika političkih organizacija u glavnom komunista. Niže Part. organizacije i vojni štabovi u prvim danima nakon tog slučaja nisu ispoljili dovoljno snalažljivosti i na pitanju rodbine ubijenih i napadaje reakcionera zauzeli su u glavnom defenzivni stav i zaplitali se u davanju protivuriječnih izjava idući time na ruku reakciji. O. K. nakon što je saznao za stvar namjeravao je najprije da to prebaci na banditske grupe u šumama, ali kada se to istragom i iskazima svjedoka kompliciralo dana je direktiva da se taj događaj tumači kao djelo agenata reakcije, bili križara u šumama, bili kojih drugih neprijateljskih elemenata. Ostavljajući otvorenu mogućnost da se oni mogu nalaziti kao pojedinci u redovima naše vojske u čijem se sastavu nakon oslobođenja nalazi i dosta ustaša koljača koji su se kamuflirali pod domobranskim uniformama a koji su zajedno sa ostalom reakcijom nastojali da pred izbore izazivanjem takvih i sličnih incidenata stvore psihozu straha terora i nezadovoljstava i time izazovu eventualno odgađanje izbora i intervencije. Uz otvaranje tih mogućnosti treba energično odbijati svaki pokušaj reakcije da taj slučaj veže sa vojskom, političkim organizacijama i narodnom vlasti, a one koji to pokušavaju napadati kao agente reakcije koji, nije isključeno, možda čak stoje u vezi sa izvršiocima zločina. Narodne vlasti vode istragu po tom pitanju i svi koji nešto znadu trebaju vlastima pomoći kod pronalaženja krivaca. Sadašnji stav je da je to provokacija neke ustaške grupe, koja je htjela omesti izbore izazivanjem nereda. Sve ovo dano je široko kroz mase. No sve ovo je nedovoljno i nedovoljno ubedljivo, jer se znaju: 1.) Neki vojnici i oficiri koji su u tom učestvovali, jer su neki štabovi svojim izjavama potvrdili svoje učešće. 2.) Jer narod smatra /barem većina/ da je to učinila vojska ili neki iz vojske. Našim objašnjenjima postigli smo samo vremena za eventualno pronalaženje povoljnog izlaza i za donošenje odluka na temelju daljnjeg posmatranja sadašnjeg stava. Kod toga će biti važno dobiti iskaze dvojice preživjelih koji se sada kriju i prema njihovim iskazima završiti istragu i predložiti rješenje. Zvonko211 [v.r] Do daljnjeg stvar će ostati ista, a o svim promjenama javljat će se s time da se stvar ne mijenja bez sporazuma sa vama. _._ ZAPISNIK Sastavljen pri Opunomoćstvu OZN-e XII Proleterske brigade dana 14. XI. 1945. u 14,30 časova. Saslušani polit. komesar Krajačić212 Vjekoslav, koji izjavljuje slijedeće: 211 212

Brkić. Ispravno bi bilo Kreačić.

295

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement