Page 287

Zgrada u kojima su stanovali upravitelj kaznione i činovnici u potpunosti je izgorjela. Dve staje, koje se nalaze u zato uredjenom tvrđavskom bedemu nadjene su sačuvane. Sada se u zavodu nalazi 1.300 kažnjenika i 500 interniranih Nijemaca, a kada se poprave zgrade zavoda može primiti oko 2.000 kažnjenika. Nepokretna imovina zavoda sastoji se od gore spomenutih nepokretnina i za sada zavod raspolaže sa 70 jutara obradivog /siratnog/ zemljišta, a osim toga uzeto je u zakup na pustari Vojnović 76 jutara obradivog zemljišta. Ukupno dakle 146 jutara obradivog zemljišta. Industrija zavoda osnovala je tkalačku radionicu sa mogućim zaposlenjem od 50 ljudi, krojačku sa mogućim zapolenjem od 40 ljudi, obučarsku s mogućim zaposlenjem od 40 ljudi i rezbarsku s mogućim zaposlenjem od 80 ljudi, bravarsku, kolarsku, kovačku i potkivačku radionicu s mogućim zaposlenjem od 40 ljudi, knjigovešku sa kuferaškom sa mogućim zaposlenjem od 50 ljudi, tiskaru sa mogućim zaposlenjem od 10 ljudi, urarsku radionicu sa mogućim zaposlenjem od 4 čovjeka. Za ovoliki broj zaposlenja ljudi zavod ima potrebnog alata i prostorije. Uprava zavoda predvidja uvesti još neke grane u svoju industriju, jer zato ima stručnjaka, a i te bi struke bile u interesu logorske industrije /režije/, ali da se to ostvari trebalo bi odmah pristupiti izgradnji podesnih radionica kako postojećih tako i novih. Uvjeti za ovu obnovu su povoljni, jer zavod ima potrebitu radnu snagu, ciglu, pijesak i nešto gradjevinskog materijala. Ovaj se posao može izvršiti u roku od 4 mjeseci. KAZNIONICA LEPOGLAVA. Zgrade te kaznionice teško su oštećene miniranjem od strane Nijemaca i ustaša. Tako je napose uništena nova zgrada kaznionice u svom centralnom dijelu. To je srce zgrade, koje povezuje krila, gdje se nalaze samice. Stakleni krov zgrade je sasvim izlomljen. Vodovi električni i vodovodne cijevi su uništene. Na izvjesnom broju samica i drugih soba potrebni su popravci vrata, prozora, ležaja i t.d. dok je veći broj samica ostao neoštećen. Stara pak zgrada kaznione djelomično je razorena a djelomično sačuvana, no sačuvana je bila od eksplozija, a i taj dio je dosta miniran. Bolnica je bila razrušena do temelja, dok su u zgradama gdje su se nalazile kuhinja i praona, radionice i t.d. potrebni popravci. Gospodarske zgrade zahtjevaju takodjer popravak. U njima nema više nikakovih strojeva ni alata. Stanje zgrade nakon oslobodjenja bilo je takovo, da se nijesu mogle nikako upoptrebiti za zatočenike. Medjutim započelo se najprije čišćenjem zgrade, a kasnije se pristupilo najnužnijim popravcima. Ali zbog pomanjkanja kredita popravci su bili usmjereni samo na pokrivanje krova, da na zgradama ne nastane daljnje oštećenje. Popravljeno je i nešto prozora i vrata tako da kazniona može primiti samo oko 500 kažnjenika. Kako je kažnjenički logor “Vrana” kod Biograda na moru radi malarije koja tamo hara, ukinut, to je odlučeno da se 90 kažnjenika koliko ih sada tamošnji logor ima, prebaci

287

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement