Page 286

Prema skupnim izvještajima sa terena – izgleda da su odmetnici naoružani sa lakim pešadijskim oružjem, puškama i šmajserima, izuzetno i sa ponekim mitraljezom. Nedvojbeno je, da se najveći broj odmetnika regrutirao od bivših ustaških formacija, koji su tu zaostali ma iz bilo kojeg razloga. Neke manje skupine odmetnika, naročito na području okruga Varaždin i Zagreb, sebe nazivaju “Križarima”. Oni nose na kapama bijele krstove i njihova napadačka djelatnost je znatno slabija od one koju razvijaju odmetnici, koji se tim imenom ne nazivaju. Tako na području kotara Ludbreg i kotara Zlatar dvije manje skupine odmetnika, jedna od prilike 30 ljudi, a druga nešto slabija uopšte nisu aktivne u vojničkom smislu. One se zadovoljavaju više sa propagandnom aktivnošću, ma da ni ova nije znatna. Iz razloga već u uvodu ovog izvještaja naznačenih nedostaju precizni podaci iz kojih se društvenih redova i iz koje ranije političke opredjeljene grupe se regrutiraju “Križari”, ali po znaku koji nose, po njihovim izjavama, može se srazlogom zaključiti, da pripadaju klero-fašistima i da se regrutiraju u glavnom iz redova bivšeg križarskoga društva. Dali i u kojoj mjeri ovi križari i odmetnici uopće uživaju podršku naroda ne može se sa sigurnošću utvrditi. Domaća reakcionarna propaganda sa njima izgleda da ne računa ozbiljno, jer ih gotovo u svojoj štampi ni ne spominje. Toga su svjesni i sami odmetnici, jer u svojoj propagandi više se [oslanjaju] na pomoć odnosno intervenciju Engleske i Amerike koja je po njima tobože neminovna, nego na svoju vlastitu snagu. Broj ubijenih, zarobljenih i predanih odmetnika ne može se ni približno odrediti jer su izvještaji područnih organa u tom pogledu neredoviti i nepotpuni. U uništavanju odmetnika učestvuje kako vojska, a tako i odredi Milicije i N.[arodne] Obrane./…/ /…/ ODJEL KAZNENIH ZAVODA. Danom 1. X. t.g. ovo je Ministarstvo preuzelo od Ministarstva pravosudja sve kaznene zavode i od tada počinje vrhovni nadzor od strane unutrašnje uprave nad vršenjem kazni u spomenutim zavodima. U našoj federalnoj jedinici postoje slijedeći kazneni zavodi za prinudni rad: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kažnjenički logor /zavod/ u St. Gradiški, Kaznionica u Lepoglavi, Kažnjenički logor /zavod/ na ciglani Bohn kod Vinkovaca, Kažnjenički logor u Gospiću Ženska kazniona u Požegi, Ženska kazniona u Zagrebu.

U kažnjeničkom logoru u St. Gradiški glavna zgrada potpuno je sačuvana. Trebalo je samo popraviti prozore i vrata. Bolnica je na svojem lijevom krilu spaljena i to samo plafoni. Desno krilo bolnice je sačuvano i upotrebivo. Zgrada radionica teško je stradala. Trebalo bi popraviti temeljne zidove, podignuti čitav krov, ponovno postaviti strojeve, urediti vrata i prozore.

286

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement