Page 284

pomoćniku za odjeljenje općeg nadzora Javnog tužioca okruga Osijek uputu da se provede revizija otpuštenih na osnovu ove depeše, te da se oni koji su očito protuzakonito pušteni, smjesti ponovno u logor. Kod ovog logora vode se pored onih koji se stalno nalaze u logoru, a to su u glavnom starci, žene i djeca, i onih 1800 Nijemaca koji su zaposleni na radu većinom na poljoprivrednim imanjima, koja su pod državnom upravom. Na području okruga Osijek postoji i kažnjenički logor u Orlovnjaku. Tu je smješteno 1400 kažnjenika. Tamo su se događale razne nepravilnosti kao što je davanje dopusta logorašima, bjegstvo logoraša, pijančevanje i sl. Iz tog logora pobjeglo je 20 kažnjenika. Prva komanda logora je smjenjena, a protiv sadašnjeg komandanta i intendanta vodi upravni odjel izvide. Radna snaga kažnjenika iskorištena je svega u 30 %, s razloga, jer nema dovoljno milicije. Pročelnik Upravnog odjela izjavio je da u Josipovcu postoji prazan i uređen logor koji pripada Komandi vojne pozadine i da Ministarstvo unutrašnjih poslova javilo Okružnom NO-u Osijek da je Armija taj logor ustupila na raspolaganje Okružnom odboru Osijek. Međutim Komanda osječkog područja dosad nije predala toga logora navodeći da je od Armijske oblasti naređeno da se logor ne preda. Pročelnik Upravnog odjela ističe da oni namjeravaju u taj logor smjesiti sve Nijemce sposobne za rad koji koji se sada vode kod logora u Valpovu, Šipovcu i Bijelom Manastiru, u kojim logorima ukupno imade 6.000.- Nijemaca. Pročelnik Upravnog odjela ističe da na ovih 6000 logoraša imade svega oko 60 milicionera, što je obzirom na potrebu zaposlenja logoraša na više mjesta svakako premalen broj. /…/ Posjetio sam također Kažnjenički logor u Lepoglavi i interesirao se za uzroke bjegstva 8-orice kažnjenika. Sadašnji upravitelj ističe da je to bjegstvo bilo omogućeno stoga što je za čitav logor bilo određeno jedno stražarsko mjesto, a mogućnosti izlaza iz logora uslijed njegove velike oštećenosti bile su velike i mnogostrane. Sada ima logor svega 215 kažnjenika i to prema odluci Ministarstva unutrašnjih poslova tamo će izdržavati kaznu samo oni osuđenici koji su osuđeni na kaznu prisilnog rada do 5 godina. Nadalje ističe novi upravitelj da iako imade sada 30 milicionera da pitanje osiguranja logora time nije rješeno, jer ti milicioneri nisu stalna logorska straža pod stalnim nadzorom jednog lica iz uprave logora, nego se oni smjenjuju. Uslijed toga kod njih nema discipline. Centralni dio logora sav je razoren i tek se sada počelo nešto popravljati. Među kažnjenicima imade kvalificiranih radnika i postoji mogućnost obnove kućnog obrta, ali nema alata. Isto tako i pitanje smještaja kažnjenika je vrlo teško, jer su gotovo sva stakla na prozorima razbijena, centralno grijanje koje je prije postojalo u zgradi također je uništeno, pa ukoliko se tu ništa ne učini postoji opasnost novog bježanja kažnjenika i uslijed takovih prilika. /…/ Smrt fašizmu – sloboda narodu ! Rihtar [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, kut. 97/b.b.

284

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement