Page 283

ne posvećuju tom problemu potrebnu važnost. Nadamo se da će i ti nedostaci biti otklonjeni. Smrt fašizmu - Sloboda Narodu ! M.P.200 _____________

Javni tužilac Banije : Drezga201 [v.r]

Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, 5/280

96. 1945., studeni 3.

Iz izvješća pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske o stanju u logorima Valpovo, Orlovnjak i Lepoglava _____________ Rihtar Petar Pomoćnik J.T.H. PREDMET: Izvještaj sa službenog putovanja JAVNOM TUŽIOCU HRVATSKE202 Zagreb O prilikama u Državnom šumskom poduzeću Belišće podnio sam odmah nakon dolaska u Osijek, a na osnovu informacija dobivenih od sekeretara Okružnog odbora Narodne fronte za okrug Osijek druga Geđe, posebni izvještaj. Sa pročelnikom Upravnog odjela Okružnog NOO-a Osijek pregledao sam logor Nijemaca u Valpovu. Tamo je smješteno oko 1800 žena, djece i staraca. Prilike su u glavnom zadovoljavajuće. Potrebno je ipak primjetiti da su logoraši u tim barakama dosta natrpani. Pregedavajući letimično i na brzinu logorske knjige ustanovio sam da je na osnovu depeše Ministarstva unutrašnjih poslova od 4-X o.g. iz tog logora pušteno, pored onih koje je bezuvjetno trebalo pustiti i takovih koja se nije smjelo pustiti. Zbog toga sam dao 200

Okrugli pečat: Javni tužilac Banije – Petrinja. Branko. 202 Jakov Blažević. 201

283

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement