Page 277

Koncem prošlog mjeseca održana je konferencija sa organima OZN-e za Hrvatsku i OZN-e za grad Zagreb. Cilj konferencije bio je taj da se organe OZN-e upozna od kolike je danas za nas važnosti upoznavanje i pridržavanje zakona. O tome je pod temom “Borba za zakonitost” održao referat drug Han190, Javni Tužioc za Zagreb. Poslije referata pročitana su “Privremena uputstva za organe OZN-e” od Javnog Tužioca Jugoslavije, a nakon toga razvila se diskusija. Iz diskusije vidjelo se je da organi OZN-e nisu bili upoznati i da većina organa OZN-e nije ni pročitala “Privremena uputstva” a kojih su se već trebali pridržavati. Za vrijeme diskusije vidio se prilično veliki interes kod organa OZN-e. Bilo je postavljeno oko 40 pitanja na koja je bilo odgovoreno. U prošlom izvještaju naveo sam nekoliko slučajeva batinanja zatvorenika. Sa tom se praksom u glavnom prestalo. Sada su iznikli neki novi slučajevi koji zaslužuju pažnju. Ranije, još za vrijeme borbe, bilo je uobičajeno tajno hapšenje t.j. takovo hapšenje da se u stvari čovjeka ili onoga koga se već želilo hapsiti jednostavno ukrade tako da nestane. Poslije se istraga također vodi tajno. Tih tajnih hapšenja imali smo zadnjih dana nekoliko u Zagrebu. Tako je na primjer uhapšen u Zagrebu neki trgovac Stančić191, a kada se njegov brat i rodbina došla kod OZN-e interesirati jer su odmah posumljali da je to učinila OZN-a, odbijeni su i rečeno im je da s tim OZN-a nije imala ništa. Sličan slučaj bio je i sa dr. Pandakovićem192 koji je uhapšen u Ljubljani na traženje OZN-e Hrvatske i za čije je hapšenje znala OZN-a u Ljubljani. Kada se žena dr. Pandakovića interesirala za svoga muža kod OZN-e u Ljubljani rekli su joj da joj je muž uhapšen i otpremljen OZN-i za Hrvatsku. Kada je žena dr. Pandakovića došla u Zagreb i pitala u OZN-i Hrvatske da li može mužu nositi hranu, odbili su je i rekli da se njezin muž kod njih ne nalazi i da ga oni uopće nisu uhapsili. Na te nepravilnosti skrenuta je pažnja OZN-i Hrvatske a mišljenja sam da bi i sa strane OZN-e za Jugoslaviju trebalo na to skrenuti pažnju, jer neprijatelj nestanak bilo kojeg čovjeka bez obzira da li ga je OZN-a hapsila ili ne, pripisuje OZN-i. Osim toga to se priječi sa dobivenim uputstvima, a i narod na taj način umjesto da stiče povjerenje u OZN-u to povjerenje sve više gubi, što sve ide u prilog neprijatelja koji baš to i želi. Takva tajna hapšenja ne vode danas ničemu nego nam samo štete, a ujedno pokazuju našu slabost. Iako se rad OZN-e posve svodi u granice zakona opet se dnevno događa pokoja greška sa strana organa OZN-e. Tako je u noći između 3. i 4. o.mj. za vrijeme zabave u hotel Esplanadi i za vrijeme plesa jedan organ Ozne došao po jednu djevojku i htio je uhapsiti. Ona se je odupirala i nije htjela da ode, počela je vikati i već je dala na znanje cijeloj dvorani da je OZN-a hapsi. Organ OZN-e pozvao je stražara i silom je odvukao.

190

Tomislav. Ante, osuđen od Okružnog suda u Varaždinu (Kps 241/45.) na zabranu obavljanja trgovačke djelatnosti na pet godina, zabranu bilo kakve privredne djelatnosti na jednu godinu, gubitak zvanja tajnika Industrijske komore u Zagrebu, te tri godine gubitka pojedinačnih i građanskih prava. 192 Rudolf, osuđen od Divizijskog suda u Zagrebu (presuda br. 1135/45.) na jednu godinu lišenja slobode s prisilnim radom, te gubitak građanskih prava na jednu godinu. 191

277

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement