Page 276

prerezivani vratovi, lomile su se noge, udaranje puščanom cijevi pod rebra i kundakom u prsa, batinjanje svakojakim sredstvima, pljuskanje, izbijanje zubi, električna struja, morenje gladju. Ljudi su se nadalje provodili na stratišta iznakaženi od batina i struje, izbuljenih očiju i slično. Oprosti druže Vlado, dosta je loše napisano, ne umijem dobro pisati na mašinu, a stvar je takove naravi da mi u tome ne može netko iz moje najbliže okoline pomoći, a stvar smatram važnom i želim da čim prije dobiješ. U koliko Te još nešto po tome interesira možeš me naći u Okružnom Narodnom odboru – Prosvjetni odjel Zagreb. Drugarski pozdrav Lipovska Mica Vukelić189 [v.r.]

Zgb, 18. X. 45. _____________ Izvornik, strojopis, HDA, Zagreb, 1220, inv. br. 206.

93. 1945., listopad 19. Zagreb

Izvješće pomoćnika Javnog tužitelja Hrvatske, Odjela OZN-e, o stanju u zatvorima OZN-e u Zagrebu _____________ JAVNI TUŽILAC HRVATSKE ODJELJENJE OZN-E Br. O. – 99/45 Zagreb, 19. X 1945. I Z V J E Š TA J Pomoćnika Javnog Tužioca Hrvatske za odjeljenje OZN-e

Od posljednjeg mjesečnog izvještaja pa do danas može se kazati da je rad odjeljenja OZN-e krenuo naprijed. Sada se u glavnom radi na čišćenju zatvora t.j. rješavaju se stari slučajevi koji već u zatvoru leže preko predviđenog roka, a i preko 4-5 mjeseci. 189

Zagreb.

276

Milka Vukelić, novinarka “Naprijeda” i referentica u Prosvjetnom odjelu Okružnog NOO-a

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement