Page 275

Oko jedan sat istog onog dana kada je naša vojska ušla u Gospić, Nikola Teslić je ušao sa svojom desetinom u Gospić i došao je i u moju kuću. Tražio nas je po kući, a ja sam se sa mojima sakrila u podrum jer me je bilo strah pucanja. Rekao nam je potom da idemo van i dao nas jednom svom desetaru da pazi na nas sa puškom. Potom se Nikola vratio i rekao meni da mu nešto spremim za jesti u mojoj kući, a dečko sa puškom je uvijek pazio na mene. Kada sam donijela jednu šunku, onda su mi rekli da sam šunku “udžidžila” a to je moja muka, kroz suze nadodaje stara ... ja nisam nikoga opljačkala. Kad su pojeli Nikola je potom otišao dalje zbirati ljude po selu i gradu i nije bilo ni jedne kuće gdje nije zbiral Hrvate a mene su sa ostalima zatvorili u Pranićkinoj kancelariji sa stražom. Bilo nas je puno: moja kći Jelka Pavelić, Petar Pavelić, Luja Paun, Marica Madjar, Ivo Mraović od Bjelaja dao je potom zatvoriti Anu Sekulić, Poljaka, odveo je i starog Šimatovića, Milu Zupčića ali ovi posljednji nisu bili sa nama. Daklem nas je 15.storica bilo odvedeno potom u kuću Vasine Bjegovića na kolodvoru upravo do moje kuće. Vodio nas je Nikola Teslić. Od nas su potom neki pušteni, neki strijeljani po narodnom sudu, ali one druge šta je Nikola sakupljao, malo poslije ubiti su po Nikolinoj upravi, a i on je sam tamo išao po izjavama žena koje su ga gledale kako se je vraćao iz imovine na biciklu zajedno sa Veljkom Kekićem i ostalima. Koliko ja znam ubio je i curu Budisavljevića iz Podlapca 18 god. staru, Milku Čorak isto curu od 18 godina, Jelenu Jerbić curicu od 17 godina, Šimatovića – starca, Miška Župčića. Jelena Jerbić je nadjena odrezana nosa i iskopanih očiju, odrezanih i isparanih grudi. Dok to priča plače i nastavlja: Rodjenog mi brata ubiše četnici na Baniji kao partizanskog odbornika. Ostalo mu je sedmero djece meni na brizi i još su me ugrožavali do su bili tu ustaše da se brinem za partizansku djecu, a evo sad mi sve opljačkaše, muža mi ubiše samo zato što je bio selski starješina, bio je star i nije mogao ići u šumu. Tome je kumovao Jovo Obradović i Nikola Teslić. Jovo mi je nasilno odvodio konja iz štale da voza ustaše. Sina su mi od 15 godina sudili na 15 godina robije ... eto tako se sve to odigralo. Kada sam god otišla u kuću Nikole Teslića, uvijek sam našla 100-tinu četnika. On je takorekuć dočekao frontu pred vratima. Bilo mu je milo raditi kao Srbinu sa ustašama. Kupovao je janjce, prasce, krave i ostalo i švercao se sa ustašama i pio sa policijom i on i Sava Obradović, koji je nešto gimnazije učio i Nikola je sve po njegovom radio. Sada je Sava u kotaru. Pa da meni ovaki sudi!!! Čekala sam partizane kao ozebo sunce, pa vidi kome se je sada dalo pravo. Jelo se je i pilo kod Teslića, svoje je kćeri zaručivao sa ustaškim oficirima, a kad su se vratile iz partizana govorile su da više neće nikada u partizane – partizanske uši hraniti. Nisu ni trebale doći da ih ustaše ubiju, pošto su se vraćale iz partizana. Nikola je suradjivao i sa ustašama i četnicima. U Gospiću van žice bio je četnički štab i u njemu je Nikola Teslić bio razvodnik. Završava stara Mande: molit ću vlast da me preseli od ovuda, ne može se živjeti medju vukovima. Nije bolji ni Djuro Radmanović – Caklar koji je isto danas negdje mislim na gradskom odboru. Druže Vlado, iznosim mišljenje ove žene o Tesliću i kumpaniji da bi moguće bio jedan mali prilog da se osvjetli učinjeni zločin nad Hrvatima u Bjelajskoj imovini. Još bi jednom napomenula: O mučenjima po našim zatvorima se mnogo prepričava u narodu i metoda se izjednačuju sa ustaškima. Evo što saznajem: Bilo je slučajeva gdje su u zatvoru

275

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement