Page 265

89. 1945., rujan 18. Slavonski Brod

Okružni NO Slavonski Brod, Upravni odjel, Odsjek narodne sigurnosti, izvješćuje Ministarstvo unutrašnjih poslova FD Hrvatske, Odjel kaznenih zavoda Zagreb, o stanju u logorima na području okruga Slavonski Brod (Radni logor Vinkovci i Sabirni logor Krndija) _____________ OKRUŽNI NARODNI ODBOR SLAV. BROD – UPRAVNI ODJEL Otsjek narodne sigurnosti Broj: 14666/45-II/5-1945 – 686 Slav. Brod dne 18. IX. 1945 Predmet: Izvještaj o stanju logora za rujan 1945 MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA F. D. H. Odjel kaznenih zavoda ZAGREB Na području Okruga Brod postoje 2 logora, jedan sabirni za Njemce u Krndiji i jedan u Vinkovcima za kažnjenike Brojno stanje ovih logora: 1. Radni logor Vinkovci a/ kažnjenika ……………………………….. 265 osoba b/ Njemaca repatriraca na radu …………….. 124 “ UKUPNO

389 osoba

Do danas otpušteni po amnestiji ………………………………....... 149

OSTAJE BROJNO STANJE 240 osoba 2. Sabirni logor Krndija …………………….…………. 2552

SVEGA BROJNO STANJE OBA LOGORA ……… 2792 osoba

265

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement