Page 241

M.P.

N a č e l n i k: Sudarević159 v. r.

OKRUŽNI NO. SL. BROD Upravni odjel Broj: Pov. 117-II-1945. Brod, 8. VII. 1945. Gradskom NO-u, upravni odjel Vi n k o v c i Na znanje i pridržavanje. Predmet smatrati strogo tajnim. Smrt fašizmu - Sloboda narodu! Predsjednik: …160 [v.r.]

M.P.

161

Pročelnik upravnog odjela: …162 [v.r.]

GRADSKI N.O.O. VINKOVCI. Primljeno na znanje po istom postupamo163 Pov. broj 85/II …164 dana 11. VIII 1945 _____________ Izvornik, strojopis DAO SC Vinkovci, Gradski NO Vinkovci, povjerljivi spisi, 85/II/1945.

159

Slavko. Potpis nečitak. 161 Okrugli pečat: Brodski okružni Narodno oslobodilački odbor (u sredini zvijezda petokraka). 162 Potpis nečitak. 163 Dopisano rukom. 164 Potpis nečitak. 160

241

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement