Page 235

Moram napomenuti i to vama kao komunistima, da Sudovi za zaštitu nacionalne časti nisu odgovorili svojim zadacima, zato što nisu shvatili naši okružni komiteti i sudovi njihov značaj kao revolucionarnih sudova, nisu shvatili da su to forme za brzo i energično čišćenje neprijatelja iz naših redova. Nama se dao jedan kratki period vremena za trajanje tih revolucionarnih sudova, kao što je Sud nacionalne časti i Vojni sudovi, da bi u najkraće vrijeme očistili zemlju od neprijateljskih elemenata, bilo kaznom smrti ili robijom, kako bi neprijatelja onemogućili i zahvatili stvar u svoje ruke. Dešava se recimo u Dalmaciji, u Dubrovniku, gdje je plemstvo radilo protiv nas i kad je vidjelo propast NDH i Njemačke, onda se čitav šljam okrenuo i preorjentirao u pravcu saradnje s reakcionerima u Italiji, Engleskoj i Americi. Mi nismo dosta brzo djelovali. Gradjanstvo nije nikada bilo za NOB i mi nismo uspjeli da stvar uhvatimo u svoje ruke. A sud nacionalne časti formiran je unazad nekoliko dana. Trebalo je da se ukaže na hitnost rada revolucionarnih sudova. /…/ Načelnik OZN-e za okrug GORSKI KOTAR Treba podijeliti okrug na dva dijela i to na staro oslobodjeni i teritorij oslobodjen kapitulacijom Njemačke. Na staro oslobodjenom terenu uspjelo se do oslobodjenja čitavog okruga odstraniti aktivnost reakcije, naročito HSS-a, koji je bio najjači neprijatelj, i to hapšenjima i likvidacijom ili političkim radom i čisto političkom borbom, u kojoj su izgubili pojedinci svaki ugled u narodu, tako da ne predstavljaju nikakovu opasnost danas u narodu. Na novo oslobodjenom teritoriju, oslobodjenjem Ogulina, koji je bio centar ustaštva i masovno učestvovao u ustaškom pokretu, u prvim danima reakcija se nije snašla, a u posljednje vrijeme osjeća se jače djelovanje i čvršća povezanost. Na staro oslobodjenom teritoriju reakcija je potpuno jedinstvena i djeluje zajednički, dok na novo oslobodjenom teritoriju, gdje su pozicije jače, vidi se specifična podjela reakcionarnih grupa. U Ogulinu i uopće u čitavom kotaru HSS predstavlja jedan od najvećih problema. Pojedinci, kao na pr. Grga Hećimović i još neki drugi, bili su proganjani od ustaških vlasti, te u očima masa ispadaju kao mučenici, koji su kod ustaša bili batinjani i to je jedan od uzroka što uživaju priličan ugled. Djeluju u tom pravcu, da prikažu Mačeka kao mučenika, koji bi možda i prišao našem pokretu, ali nije mogao jer je bio interniran, itd. Raspiruju šovinizam, koji je u samom Ogulinu bio jak, a i sada je na izvjesnoj visini. Oni prikazuju naš pokret kao velikosrpski opasan. /…/ Načelnik OZN-e za okrug GRADIŠKA: /…/ Švabe koji su se odselili ponovno se vraćaju, ali smo tražili da se stave u logor i da se šalju natrag u Njemačku. /…/

235

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement