Page 214

Prilažu se 3 presude Okružnog naodnog suda, i to K. 11, 14 i 57/45; u kojim predmetima je već ranije dostavljena bila radi uvida optužnica. Prilažu se nadalje optužnice te odgovarajuće presude i to slijedeći brojevi: Ko. 135/45-K. 70/45, Ko.163/45-K. 3/45, Ko. 169/45-K 1/45, Ko. 201/45-K. 6/45, Ko. 202/45-K. 5/45, Ko. 203/45-7/45, Ko. 205/45-K. 8/45, Ko. 206/45-K. 9/45, Ko. 207/45 – K. 10/45, Ko. 251/45-K. 29/45, Ko. 255/45-K. 30/45, Ko. 254/45-K. 31/45, Ko. 255/45-K. 32/45, Ko. 264/45-K. 28/45. Prilažu se napokon optužnice, po kojima ovaj tužilac još nije primio izrađenu presudu, ma da je ta u nekim predmetima već izrečena, a to su slijedeće: Ko. 125, 155, 192, 197, 204, 225, 229, 247, 252, 253, 259, 260, 275, 279, 280, 283, 284, 286, 288, 289, 299, 309/45. Vojni sud Ličkog područja Stanje zatvora: na dan 1.VII.1945 u zatvoru je bilo svega 323 zatvorenika, od kojih je 221 istražni i 102 osuđena (od ovih 91 na smrt i 11 na robiju). Kroz vrijeme od 1. VII. 1945. do 15. VII. 1945. pridošlo je još 319 zatvorenika. U vremenu od 1. VII. 1945. do 15. VII. 1945. zatvorenika je osuđeno 181 (od ovih na smrt 120, na robiju 20 i na prisilni rad 41), puštenih da se sa slobode brane 23, puštenih na slobodu 2, umrlo 2, predano sudu za zaštitu nacionalne časti 5, ubijeno pri bjegu 9, pobjeglo 3-ukupno 225. U istom vremenu strijeljanih 135. Na dan 15. VII. 1945. stanje je slijedeće: ukupan broj zatvorenika 463, od kojih je 315 istražnih i 148 osuđenih. Od ovih posljednjih 76 na smrt, 31 na robiju i 41 na prisilan rad. Rad vojnog suda : Što se tiče rada Vojnog suda on u priličnoj mjeri zadovoljava gledajući na prenatrpanost posla. Vojni zatvor neće biti tako lako očistiti bez obzira na pojačan rad u vojnom sudu, jer OZN-a za Liku ima naredjenje od OZN-e za Hrvatsku za statalno hapšenje. Ovih dana pohapsila je OZN-a za Liku veći broj ljudi, naime bande uvučene u ustašku špijunsku službu. Ishrana vojnog suda gledajući na njihov vrlo naporan rad je sasvim slaba i ako je komesar II. Armije drug Rade Žigić opomenuo vojnu oblast XI. Korpusa depešom pod broj 542 da se sudovima izadje u susret u svakom pogledu. O njihovoj slaboj ishrani Javni tužilac je obavješten tek pred 2 dana i po tom pitanju danas je već jednim dopisom na Vojnu oblast XI. Korpusa intervenisao. Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! M.P. 141 _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 421, kut. 5/85 141 142

214

Okrugli pečat: Javni tužilac Like – Gospić. Vujinović.

Javni tužilac Like: V.142 Marko [v.r.]

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement