Page 213

uložiti žalbu. Povodom primjedbe Javnog tužioca Hrvatske pod brojem Kr. 1/45 od 4. VI. 1945 na presudu Okružnog narodnog suda za Liku br. K. 39/45 odnosno optužnicu ovog tužioca Ko. 52/45 – čedomorstvo saopćava se da je protiv te presude žalbu uložio osuđeni Dušan Lavrinić, pa sobzirom nato da će stvar već povodom te žalbe doći na rješavanje Vrhovnom sudu Hrvatske ovaj tužilac se nije odlučio, dali da i sam u istoj stvari ulaže žalbu. Napominje se da je dana 20. VII. o. g. urečen pretres Poliću Frani, trgovcu iz Gospića pred sudom za zaštitu nacionalne časti za zločine iz čl. 1. i 2. T. 2 i 9 Odluke o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj te Tesliću Nikoli iz Gospića pred Okružnim narodnim sudom za zločine podstrekovanja na ubistva, izvršena u prvim danima nakon oslobođenja Gospića.139 Odlučeno je da se oba procesa održe isti dana, i to u velikoj sali Radničkog doma, kako bi se dalo mogućnosti i najširoj javnosti da prisustvuje sudjenju. Računa se na politički efekt, koji će kod narodnih masa imati izvođenje istog dana pred narodni sud jednog Hrvata i jednog Srbina, čija su djela do duše po vanjskom izgledu različita, ali u svojoj biti i osnovi potpuno jednake prirode, oba naime zločini protiv osnovnih interesa naroda i tekovina Narodnooslobodilačke borbe, pa se njihovo povezivanje ukazuje kao prirodno i politički oportuno. U smislu primljenih uputstava, a u vezi sa razgovorima koji su i o tome ovdje vodjeni sa zamjenikom Javnog tužioca Hrvatske drugom Macurom140, vodjenje izvida i istrage preuzeo je od Okružnog narodnog suda ovaj Tužilac. Ostavljeno je Okužnom narodnom sudu da dovrši izvide i istragu u predmetima koji su se kod njega zatekli, dok u svim ostalim predmetima izvide i istragu vodi istražitelj kod ovog tužioca. Na sugestiju druga Macure da se za istražitelja uzme jedan pravnik sa Okružnog narodnog suda za Liku. Uzet je drug Volarić Ivo, koji je do sada i kod Okružnog narodnog suda vodio uglavnom istražnu sekciju. U koliko je Javni tužilac Hrvatske s ovim saglasan, potrebno bi bilo da se isposluje prebacivanje druga Volarića iz resora Ministarstva pravosudja u Javno tužilaštvo. – Već u samom početku primjećuje se veća ekpeditivnost i brzina u vodjenju izvida i istrage kao posljedica stalnog i neposrednog kontakta istražitelja sa Javnim tužiocem te krivičnim odjeljenjem, pošto se sve rješava kratkim putem bez neposrednog slanja na predlog, vraćanja na nadopunu i td. Napominje se da je s obzirom na forsirani rad kroz posljednjih 15 dana na što bržem okončanju pedmeta koji dolaze pred sud zaštitu nacionalne časti rad na ostalim predmetima u nekoliko zaostao. U uspisnik za razno “Kn.” primljeno je 52 predmeta. Radi se većinom o presudama poslanim na uvid ovom tužiocu od strane Kotarskih narodnih sudova, a manjim dijelom o zamolnicama za izvide. U upisnik za gradjanskopravne predmete “Gon” primljeno je 66 predmeta Radi se o presudama i rješenjima Okružnog te kotarskih narodnih sudova. Nije bilo slučaja ulaganja redovne te nadzorne žalbe, jer se nije naišlo na slučaj gdje bi po nahođenju ovog tužioca bili povredjeni javni interesi ili zakon, osim što se je tu i tamo naišlo na povrede formalnih popisa, ali nebitne za pravilnu ocjenu i presudjenje stvari. 139 140

O tome usp. dok. br. 92. Branko.

213

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement