Page 212

(kod kotarskih narodnih sudova), osim u dva slučaja gdje je počinilac ostao nepoznat te je postupak obustavljen do njegova pronalazka; c.) na postupak kotarskim narodnim sudovima te vojnom sudu ustupljena 32 predmeta; d.) u tečaju, naime u izvidima kod ovog tužioca te narodnih sudova i narodnih vlasti 104 predmeta. Po dignutim optužnicama glavni pretres je održan i donesena presuda u 23 slučaja, dok po ostalim odredjen je glavni pretres. Krivična djela, na koja se odnose primljenih 165 predmeta slijedeće su vrsti: djela (zločina i prestupa) protiv nacinalne časti 80, ubistva 2, tjelesne povrede 4, hranjenje i održavanje veze s ustašama 4, hranjenje i podržavanje veze sa četnicima 1, širenje neprijateljske propagande i alarmantnih lažnih vijesti 4, podstrekavanje na ubistvo 1, ugrožavanje sigurnosti ljudi neopreznom vožnjom 2, razbojstvo 1, pljačka 18, krađa 15, utaja 5, prevara 4, prikrivanje pljačkanih odnosno kradenih stvari 4, šverc 2, intervenisanje u korist ratnih zločinaca 2, hapšenje, odvodjenje i zlostavljanje 3, zloupotreba narodne vlasti 3, ometanje funkcionera narodne vlasti u vršenju službe 1, uvreda rukovodioca, narodne vlasti i NOP-a 3, uvreda i kleveta 2, obmaljivanje narodne vlasti 1, samoubistvo 1, nebrižljivo rukovanje narodnom imovinom 1 i prijetnja zločinstvom 1. Kako se vidi, medju primljenim predmetima najveći broj se odnosi na djela protiv nacionalne časti. Veći dio prijava potekao je od strane Okružnog NO za Liku, dok jedan manji broj primljen je od Vojnog suda ličkog područja, naime ovaj sud je dostavio radi eventualnog provedjenja postupka pred sudom za zaštitu nacionalne časti one predmete, gdje nije našao da postoji djelo koje bi se imalo goniti po Uredbi o vojnim sudovima. Sve prijave podnesene su protiv prisutnih lica. S obzirom na primljena uputstva preduzet je najhitniji postupak i kod ovog tužioca i kod samog suda za zaštitu nacionalne časti. Mora se istaknuti da je saradnja ostalih narodnih vlasti kod postupanja po ovim predmetima bila potpuno zadovoljavajuća. Računa se da će svi ovi do sada stigli predmeti, ukoliko već sama prijava nije odbačena odnosno postupak nakon provedenih izvida obustavljen, biti dokončani do kraja ove sedmice. U većem dijelu tih predmeta već je održan javni pretres i donesena presuda kojom je pored gubitaka nacionalne časti u većini slučajeva izrečena i kazna prisilnog rada, a tamo gdje je bilo imovine i potpuna ili djelimična konfiskacija iste. U jednom slučaju osumljičeni nije pristupio na pretres i vjeruje se, pošto se ne nalazi kod kuće, da je odbjegao (Miletić Ivan, trgovac iz Gospića). Primjeću je se da su, bar za razdoblje za koje se podnosi izvještaj, u opadanju djela hranjenja i podržavanja veze sa ustašama i četnicima, naročito sa ovim posljednjim. I ostala djela uzrokovana specijalnim ratnim i neposredno poljeratnim prilikama kao da su u opadanju. Još su uvijek česte prijave za kradju i pljačku, a radi se većinom o takvim djelima koja su izvršena za vrijeme posljednjih ofanziva. Skoro sve pretrese u ovom razdoblju Okružni narodni sud u sporazumu sa ovim tužiocem održao je na licu mjesta u odnosnim selima radi jačeg političkog efekta i efikasnijeg djelovanja kazne u pravcu sprečavanja budućeg vršenja krivičnih djela. Po donesenim krivičnim presudama Okružnog narodnog suda i kotarskih narodnih sudova nije bilo slučaja ulaganja redovne ili nadzorne žalbe od strane ovog tužioca. Tu i tamo naišlo se je na izvjesne formalne nedostatke, ali se nije našlo da bi isti bili od bitnog uticaja na pravilnu ocjenu i presudjenje stvari, pa se nije smatralo potrebnim

212

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement