Page 203

Knin Split Metković Zagreb Ludbreg Otočac Ploče Đakovo Grubišno Polje Pakrac Slavonska Požega Crikvenica Sušak Bjelovar Užice UKUPNO

4763

2736

564 992 823 3890 514 2299 114 602 793 459 473 525 635 1984 500 107941

564 992 823 3890 514 2299 114 602 793 459 473 525 635 1984 500 115440

Na licu u logorima: ............................ 115440 Do sada repatrirano: .............................. 2580 Spremno za repatrijaciju: ...................... 7925 Izdato Saveznim Ministarstvima ......... 43166 UKUPNO: ...........169111 Dostavljajući gornji pregled brojnog stanja ratnih zarobljenika po narodnostima, činovima i mestima rada dajemo sledeću napomenu: 1. - Pošto kartoni nisu još popunjeni i dostavljeni ovome odelenju nemamo tačnih podataka o pripadnicima S.S. trupa, Gestapoa, Feldžandarmerije, Šuc-policije i drugih. Kada se izvrši formiranje po bataljonima, predaja istih na radove Saveznim Ministarstvima i izvrši popunjavanje kartona podataka biće organizovana obaveštajna služba po svima bataljonima u cilju da se ustanove tačni podatci i pripadnosti po trupama kod ratnih zarobljenika kao i da bi s otkrili ratni zločinci među domobranima i nemcima, koji su služili u diviziji “Princ Eugen”, Gestapou, S.S. trupama i Ustašama, ali svoje ime i prezime menjaju: pa se pod tim novim imenom kamufliraju. 2. - U Vršcu je smešten oficirski logor, koji sada broji 4.456 oficira i to: Nemaca 2.620 Italijana 22 Ustaša 68 Domobrana 1.734 Mađara 12

203

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement