Page 202

UKUPNO BROJNO STANJE PO MESTIMA RADA Mesto logora Maribor Kranj Borovice Šent Vid Rijeka Vrbas Apatin Vršac Senta Zemun Sremska Mitrovica Novi Sad Ruma Belje Vukovar Pančevo Petrovgrad Bačka Palanka Beograd Veles Demir Kapija Smederevo Niš Jagodina Bosanski Petrovac Prijedor Karlovac Petrinja Sisak Podravska Slatina Osijek Našice Vinkovci Slavonski Brod Nova Gradiška Virovitica Daruvar

202

Oficira 168 4456 1 29 58 5 26 20 -

Podoficira Redova 7915 3295 2174 1197 2000 2123 5994 736 2431 974 1301 4278 373 2505 493 1192 2786 7829 7505 420 145 3953 18 139 34 1923 1423 1000 750 435 492 4569 4878 5000 1093 3405 779 1483 2923 354 2035 1194

Svega 8083 3295 2174 1197 2000 2123 5994 4456 736 2431 2276 4278 2907 493 3978 7829 7505 420 4156 157 1962 1423 1000 750 461 512 4569 4878 5000 1093 3405 779 1483 2923 354 2035 1194

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement