Page 192

argument u političke svrhe. Da bi se ozdravilo to stanje, potrebno je, po našem mišljenu, sprovesti kontrolu u samim odborima, tj. pročistiti ih od svih sabotera i birokrata. Pružiti im punu pomoć. Odpustit sve ono iz Narodne Milicije koji nemaju moralno pravo da budu čuvari Narodne vlasti. Pokrenut sve antifašističke organizacije i Partiju, da se založe za sređivanje odnosa između vojske, OZN-e, Narodne Odbrane, Narodnih vlasti i Milicije. Da se pozovu na odgovornost oni, koji su odgovorni za stanje koje je nastalo. Da se učine energične mjere čišćenje terena sa strane vojske i da se pruži zaštita brdskim selima. Da se poduzmu koraci protiv popova, koji svojim sljeparijama varaju i iskorišćavaju narod. Da se masovnim sastancima i zborovima narod pozove u zajedničku izgradnju zemlje i vlasti. Vojska koja ima dobrih kadrova, da politički djeluje na terenu i da dobrovoljnim radovima pomaže seljacima u radu. Na taj način povezat će se vojska sa masama. Situacija nije takova da se neda popraviti, no prepusiti li to dalje, trebat će dugog liječenja za ozdravljenje političke situacije u Slavoniji. Prije svega treba Narodnu miliciju postaviti na zdrave temelje, jer ovakovom Milicijom Narodna vlast izgubit će svaki ugled. Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Politkomesar – p. pukovnik

Major: _____________

Izvornik i prijepis, strojopis HDA, Zagreb, 1220, Vojna komisija, kut. 134.

68. 1945., srpanj 11. Zagreb

Izvješće javnog tužitelja II. JA o nepravilnostima u postupku prema ratnim zarobljenicima _____________ I Z V J E Š TAJ Po predmetu Ministarstva unutarnjih poslova F.D.H. Pov. broj 44/45 od 1/VII 1945 g.: O nepravilnim postupcima pripadnika J.A. prema ratnim zarobljenicima i narodu. 1. Kad je postojao logor u Pakracu da su čuvari logora ubili dvojicu domobrana, zatim tukli narod koji je donosio hranu istima.

192

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement