Page 191

bude hapšen i otme mu se žito koje je nabavio, njega se proglasi švercerom i protjera. U Vinkovcima sreli smo ljude koji su plakali ostavši bez svega na ulici. Kakav politički utisak će donijeti svojim kućama, to si možemo zamisliti, tim više što su to ljudi, koji su dali sve za borbu i koji su većim dijelom Srbi. Za takav rad dobili su direktive od Oblasnog NOO-a i telefonski ih se pitalo koliko su upotrebili vojske za sabirnu akciju. Netreba naglasiti da takav rad stvorio je vrlo lošu političku situaciju. Naše vlasti na tom kotaru imale su na raspoloženju oko desetak pari konja, koje su odlučili dati narodu. U tom kraju imade porodica koje su do temelja opljačkane od neprijatelja, a koje su dale u borbi po tri do četri člana svoje porodice. Umjesto da se ti konji dodjele njima koji nemaju ništa, pa ni krova nad glavom, kotarski odbor odlučio je slijedeće: da mu ne bi prigovarali kulaci, idući linijom manjeg otpora, odlučio je da se vuku ceduljice i koji izvuče ždrijebe, njemu će pripasti konji. Sreća je bila na strani kulaka. To nam je pričao seljak oko 60 godina star, koji je plakao nad takvim postupkom, a kojemu je neprijatelj uništio sve, dok dotični ima sina u armiji. Neprijatelj piše parole: “Nećemo Tita, hoćemo kralja”. Konkretan slučaj je u Požegi, no što se dogodilo nakon pojave tih parola. Pročelnik Upravnog odjela kotarskog NOOa počeo je tragati za tim tipovima i izvršio hapšenje nekog čovjeka na kojeg je misli prema podacima da je pisao parole. Sada se digao upravni odjel gradskog NOO-a Požega, da kako se on može mješati u njihovu kompetenciju i da kotarski otima vlast njima iz ruku i tome slično. Takovi su odnosi, i to u kraju gdje je reakcija uzela velikog maha, a naročito preko popova i višeg svećenstva u Đakovu. Popovi dnevno sazivaju narod i tvrde narodu da se pojavila Majka Božja u Požeškoj kotlini, te kod toga tumače: Oprostite neprijateljima svojim. Tko tebe kamenom ti njega kruhom. itd.itd. Rezultat toga jeste, da kad prolazi kolona zarobljenika dočekuju ih vinom, slaninom, pilićima i kolačima, a naši ranjenici u bolnicama nemaju ni ono najnužnije. Za bolnice nemože se ni za novac kupiti. Dabome, vojska vidjevši to, odlazi u drugu krajnost, te otimlje i pljačka što stigne na pijacu. Ovo vješto koriste neprijatelji, a pogotovo popovi. Kada želi odbor da sazove narod na sastanak, odmah u isto vrijeme i popovi sazovu molenje krunice i raznim ceremonijama odvuku narod na svoju stranu. Tim i sličnim sljeparijama narod nasjeda, tim više, što je to narod, koji je krvno vezan sa zarobljenicima koji se nalaze u tom kraju. Političku smutnju čine i Srbi, koji su 1941 g. protjerani u Srbiju, a koji se sada vraćaju bez ikakovih karakteristika i dokumenata. Ti isti, koji su možda bili četnici ili Nedićevci, vrše sada propagandu za kralja, a da bude stvar ljepša, primili ih u Narodnu miliciju u Gradiškom okrugu. Takvi elementi razbijaju bratstvo i jedinstvo u narodu i to večim djelom oni koji se nalaze u miliciji. Pitanje bratstva i jedinstva ozbiljno je pitanje, kojemu se ne polaže dovoljno pažnje. Konkretan slučaj kotara Borovo i kotara Vinkovci, da je milicija jednog kotara otvorila vatru na miliciju drugog kotara, da su jedni druge hapsili, a razlog je bio, da je komandir jednog kotara Srbin, a drugog Hrvat. S jedne strane pljačka i nasilje prema narodu, a s druge strane samovolja OZN-e, koja je postala plašilo i za poštene ljude, nepravilni odnos između svih tih organizacija daju punu podršku reakciji, na čijem čelu stoje popovi, da politički djeluju. Popovi kontroliraju zarobljeničke logore, s tim što šalju posebne delegacije i iskorištavaju svaki

191

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement