Page 190

Uz sve to Narodna Milicija nema nikakovog prevoznog sredstva, da bi mogla obići komade u okruzima i kotarevima. U Slavoniju došao je neki čovjek iz Ministarstva pošte i telegrafa, otpustio je iz poštanskih stanica sve stare borce i invalide, jer da nemaju stručnu spremu. Kakav revolt se rodio kod tih nama najvjernijih ljudi, možemo si zamisliti, radi toga počinili su samoubojstvo jedan drug i drugarica na okrugu Brod. Zato su znali u Oblasnom NOO-u, a ipak se nije zapriječilo daljnje odpuštanje tih drugova. Nije rijetkost čuti starih boraca primjedbe: “Za ovo se nijesmo borili, mi se otpuštamo a banda se namještava”. Na okrugu Nova Gradiška i Brod, neki mobilni oficir, koji sigurno nije drugo nego dojučerašnji domobran, vršio je regrutaciju na tim okruzima. Narodno oslobodilački odbori ne znajući svoje dužnosti i svoja prava kao Narodna vlast izvršavali su svako njegovo naređenje. Ta budala i saboter mobilisale je sve, počam od milicije i onih starih boraca invalida koji nijesu imali otpusnicu od Štaba II. Armije, pa do Kotarskih Narodno-oslobodilačkih odbora. Kad su ti ljudi stigli u Osijek u Komadu Vojne Oblasti za Slavoniju, prevalivši do njih skoro 100 km, Vojna oblast uvidjevši pogrešku koja je učinjena, vratila je te ljude popratnim aktom svojim kućama. Mobilni oficir saznavši zato da se isti ljudi vraćaju, dočekao ih je pred Brodom gladne i umorne, jer im nitko nije osigurao ishranu, strpao ih je u logor sa zarobljenicima i osuđenicima gdje su upućeni snjima zajedno na rad. Treba da se naglasi da je među tim ljudima bilo i članova Narodno-oslobodilačkih odbora, jer nakon toga što su nekoliko dana radili poslao ih je isti mobilni oficir u jedinice Jugoslavenske Armije. Za sve to, prema pričanju duga iz Okružnog NOO-a Osijek, znao je i Oblasni NOO. Narod u brdskim krajevima koji je kroz cijelo vrijeme rata snosio najteži teret rata i koji je neprekidno bio u centru ratnih operacija danas je zapušten od svih. Danas ta ista sela primorana su da hrane razbjegle neprijateljske vojnike, koji ih pljačkaju, a ima i slučajeva ubijanja nama najodanijih seljaka. Nitko se nije pobrinuo da se njima pruži zaštita već ih se pustilo na milost i nemilost, jer nitko na čisti teren od tih elemenata od kojih prijeti opasnost da postanu organizovane razbojničke družine. Razgovorali smo sa nekim seljacima, koji su nam se tužili na postupak kod rekviriranja, kao i kod načina kampanje koja se vodila za postradale krajeve. Ima slučaj u Vinkovcima da se upotrebljavala vojska pri sabiranju dobrovoljnih priloga i da onaj seljak koji nije dao onoliko koliko su željeli da dade drugovi iz Kotarskog NOO-a, jednostavno su mu konfiskovali sve, a njega proglasili saboterom. Slobodna prodaja nesmije se vršiti, već jedino civilne vlasti su kompetentne izvršiti otkup živežnih namirnica. Ima slučajeva da dolaze u one krajeve ljudi iz Dalmacije, Primorja, Korduna i Like sa urednim propusnicama od Okružnog odbora, da si mogu kupiti žita i ostalih živežnih namirnica u tim krajevima ili da ih mogu zamjeniti za sol i duhan. Dabome, ljudi nastoje da čim više dobiju za kilu soli ili duhana i da nakupe žito što jeftinije, kako bi ga mogli donesti svojim kućama. Što se događa kad taj jadni narod nabavi tu hranu. Onda dođu sa milicijom iz Kotarskog odbora i kažu: “Ha, ti si za kilu soli dao 30 kg. žita, a kad smo mi vršili kampanju za postradale krajeve, dao si samo 200 kgr”. Takvog proglase špekulantom i saboterom, izvrše mu pretres kuće, i uzmu mu sve žito i živežne namirnice. To stvara političke neprijatelje u tim bogatim krajevima. No s time nije stvar završila. Onaj seljak Dalmatinac ili Ličanin, koji kupi ili zamjeni sol za žito,

190

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement