Page 171

komandir zatvora potporučnik piše ljubavna pisma, zgodnoj ali ipak ustaškinji takodjer govori dosta. Nije potrebno govoriti da je povod takove rabote težnja za profitom u bilo kojem smislu, ali je potrebno naglasiti da se sa strane političkih radnika u našoj diviziji blag i popustljiv odnos prema banditima i njihovim pomagačima tumači kao pravilo vojničke pristojnosti. Imade pojava da se prelazi u drugu skrajnost. Najvećim dijelom stari borci iz Petrinjskog bataljona I. brigade, sadistički zlostavljaju bandite koje odvode na streljanje. To im je prešlo u strast tako da više nisu u pitanju sami banditi i možebitne politički neugodne posljedice, nego je u pitanju moralna egzistencija dotičnih boraca i rukovodioca. /…/ IV. RUKOVODEĆI KADAR /…/ U I. brigadi rukovodioci negoduju na činjenicu što drugovi iz ustanova narodne vlasti i JNOF-a ne misleći zlo, nazivaju Narodnu Odbranu vojskom dotičnog šefa OZN-e na tom sektoru. Na pr. “Putnikova vojska”, “Vladina vojska”. To imade svojih razloga, jer su ti rukovodioci stvarali P.P.K. čete i bataljone, ali je u današnjoj situaciji nepopularno i štetno. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU !

Šef Opunomoćeništva – major: ZvonKomarica117 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 13.1.1.

116

Zvonko Komarica.

171

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement