Page 168

Sada ima u Hrvatskoj oko 300 domobranskih oficira po logorima na prolasku za Srijem i isto toliko pod istragom. Ustaških oficira najviše do 50. U Zagrebu se prijavilo u maju 2.882 domobranska oficira. Od toga 1.607 aktivnih i 1275 rezervnih. Polovica je već riješena, dosta poslano u logore. Ostali prijavljeni bili su podoficiri, razni žandari, policajci, ustaše itd., svi ukupno do 17.000. Većina istih takodjer je rješena, a ostalo u toku. Za domobranske oficire u logorima nije utvrdjeno da su učestvovali u zločinima, osim što su služili neprijateljsku vojsku. Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! Za odsjek šef major: _____________ Kopija, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 2.19.

60. 1945., srpanj 5.

Izvješće o stanju u postrojbama Hrvatske divizije KNOJ-a i o masovnim likvidacijama _____________ OPUNOMOĆENIŠTVO OZNA ZA HRVATSKU DIVIZIJU KNOJ Str. Pov. Broj: 72 5. VII. 1945. godine Predmet: Izvještaj o stanju u jedinicama OZN-i za Hrvatsku I. VOJNIČKO STANJE Jasnu sliku o vojničkom stanju u jedinicama Hrvatske divizije Narodne Odbrane možemo dobiti i dati ako život jedinica gledamo u dva perioda. Prvi period označava vrijeme do posljednje masovne popune naših jedinica nakon konačnog oslobodjenja zemlje. Drugi period označava vrijeme od masovne popune naših jedinica pa do sada. Vojničko stanje u svakom od tih perioda imade svoje specifičnosti i karakteristike. Prvi period odlikovao se je relativno čvrstom disciplinom, poštivanjem rukovodioca, izvršavanjem naredjenja i vojničkim dostojanstvom i ponosom boraca Narodne Odbrane.

168

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement