Page 148

/…/ Za plan rada uzeli smo tri glavna zadatka, koje je prenio na nas drug p.pukovnik Drakulić, a to su: a/ Uspostaviti agenturu i pojačati mrežu u organizacijama, radionicama i selima. b/ Likvidacija banditizma c/ Likvidaciju ili kažnjavanje nosioca oportunizma. S tim planom već smo upoznali naša povjerenstva. Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! M.P.104 Načelnik major: Putnik [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 7.0

51. 1945., lipanj 1. Vinkovci

Upravni odjel Gradskog NOO Vinkovci dostavlja Centralnom logoru za protjerivanje Nijemaca/folksdojčera u Josipovcu kraj Osijeka poimenični popis uhićenih folksdojčera s područja Gradskog NOO-a Vinkovci, te izvješćuje da će ih izručiti u logor na daljnji postupak _____________ GRADSKI N.O.O. VINKOVCI UPRAVNI ODJEL BROJ: 53 / Pov. 1945

Vinkovci, dne 1. VI. 1945.

CENTRALNI LOGOR Za protjerivanje njemaca J O S I P O VA C Dostavlja Vam se spiskovi poimenično svih podignutih njemaca na području Gradskog N.O.O-a Vinkovci105, a u vezi okružnice Oblasnog N.O.O-a za Slavoniju. Svi 104

Okrugli pečat: Odjeljenje Zaštite Naroda O.Z.N.-a za Baniju (u sredini grb DF Jugoslavije). Popis u prilogu dopisa navodi poimence, uz godinu rođenja i adresu u Vinkovcima 334 osobe, te je jasno da su u logor upućene cjelokupne obitelji od novorođene djece do staraca i starica u poodmakloj dobi. Iz sačuvane dokumentacije vidljivo je i da je upućivanja Nijemaca iz Vinkovaca u logor Josipovac i druge logore bilo i kasnije. Usp. D. Petković, Progon Nijemaca u Vinkovcima 1945. godine. Epilog jedne etničke 105

148

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement