Page 147

50. 1945., lipanj

Izvješće OZN-e za Baniju o radu u svibnju 1945. _____________ Predmet: Radni izvještaj za mjesec maj 1945. g. Dostavljamo Vam pregled rada ovog Odelenja kroz prošli mjesec. /…/ Po pitanju banditizma uspjeli smo na Dvorskom kotaru ubiti 50 i uhvatiti 7 živih, koji su bili u banditskim grupama, osim toga uspjeli smo sa drugim organizacijama pohvatati veliki broj onih koji su se krili oko kuća poslije oslobođenja gradova, tako da ih se na Glinskom kotaru prijavilo 700, a koje smo većim djelom uputili u logor, neke pustili, a jedan manji dio pohapsili. Za ostale kotareve tačnog pregleda nemamo, jer nisu vodili tačno evidenciju, te nisu mogli tačno dostaviti izveštaja. /…/ Zbog nedovoljnih snaga N. Obrane, mi smo preko naših organizacija angažovali u borbu protiv banditizma: miliciju, Partijske ud. grupe, i straže komandi mjesta, koji još do sada nemaju vidljivih rezultata. Po pitanju političkih grupa nismo učinili ništa u otkrivanju organizacija, osim već ranije uočenih, već smo zapazili idejnu povezanost lica koja šire oportunističku propagandu u pogledu obnove zemlje, a naročito u pogledu ratnih zločina gde pokušavaju naše mjere prema ratnim zločincima tumačiti kao nepravilne i da pogadja čitav Hrv. Narod, a isto tako šire propagandu koja ide u prilog banditizma. /…/ U zatvoru je bilo svih hapšenika 344, od toga poslano je na sud 80 isledjenih lica, a od njih još nije presudjeno 54 lica, 8 je presudjeno na smrt, 14 raznim kaznama i 4 oslobodjeno krivnje. /…/ Pored hapšenika koji se nalaze u zatvoru, na Baniji je formiran sabirni logor, vojnički i civilni, u koji upućujemo neprijatelje NOP-a prema već datim direktivama, a iz logora hapsimo pojedina lica, u koliko su krvnici te sa njima postupamo takodjer prema dobivenoj direktivi.

147

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement