Page 141

Smrt fašizmu – Sloboda narodu ! M.P.102 Za OZN-a III. Leš103 [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis HDA, Zagreb, 1491, 12.3.

45. 1945., svibanj 26.

Dopis upućen III. odsjeku OZN-e za Hrvatsku o osnivanju zarobljeničkih logora u Slavoniji i odnosu prema ratnim zarobljenicima _____________ III ODSJEK ODJELA ZAŠTITE NARODA ZA HRVATSKU Povjereništva za narodnu obranu NKOJ 464/45-6 26. V. 1945.

ZAROBLJENIČKI LOGOR Prije početka ofenzive naših jedinica na sektoru Srem – Slavonija mi smo formirali zarobljenički logor u Zvečevu. Predvidili smo da će taj logor u prvo vrijeme moći primiti oko 2.000 zarobljenika. Medjutim se ofanziva razvijala velikom brzinom, tako da je u vrlo kratkom vremenu naš sektor očišćen od neprijatelja. Centralni zarobljenički logor u Zvečevu izgubio je svoju vrijednost, jer se nalazi udaljen od komunikacijskih veza. Armija, pri svom napredovanju, zarobljene neprijateljske vojnike slali su u pozadinu i formirale privatne zarobljeničke logore, u svakom većem mjestu ili njegovoj okolici. Po odlasku Armija sa teritorija naše Oblasti, III. Armija je naredila da se svi njezini zarobljenici, bez obzira na narodnost i vrstu neprijateljske vojske, upute u Zemun. I. Armija skoncentrisala je svoje zarobljenike u Vinkovce, koji su takodjer trebali ići u Zemun. Mi smo stali na stanovište da trebaju ti zarobljenici da ostanu ovdje i da se izvrši normalno 102 Okrugli pečat: O.Z.N.-a ZA OBLAST X. KORP. “ZAGREBAČKOG” II. SEKCIJA (u sredini zvijezda petokraka). 103 Mato.

141

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...