Page 139

43. 1945., svibanj 25. Maribor

Iz operacijskog dnevnika Trećeg bataljuna 6. istočnobosanske brigade XVII. istočnobosanske divizije III. JA o “likvidiranju narodnih izdajnika” u razdoblju od 23. do 25. svibnja 1945. _____________ Datum stanje vremena mesto

22. maj 1945 vreme: prepodne sunčano po podne - kiša mesto: pokret

23. maj 1945. vreme: sunčano mesto: Maribor

Sastav brojno stanje

SADRŽAJ

Bataljon ostaje glavnom i dalje na staroj prostoriji sa jednom streljačkom četom i nepokretnim delovima, dok su ostale dve čete u 24 časa krenule 3 bataljon na zadatak pretresanja okolnih sela. Popodne se avizira pokret koji bataljon vrši u 16 oficira: 4 p.oficira: 32 čas. i 30 min. Do na prostoriju sela Nova Crkva, boraca: 465 odakle se kamionima kao i svi ostali bataljoni naše brigade prebacuje za Maribor. Ishrana i zdravstveno stanje bataljona su zadovoljavanjući. Po naređenju štaba naše brigade, bataljon je imao 3 bataljon zadatak likvidiranje narodnih izdajnika. oficira: Zbog izvršavanja postavljenog zadatka nije se p.oficira: nikakav rad odvijao u toku dana. boraca: Ishrana i zdravstveno stanje bataljona su zadovoljavajući.

24. maj 1945. vreme: prepodne kišovito po podne - oblačno mesto: Maribor

3 bataljon oficira: p.oficira: boraca:

25. maj 1945. vreme: sunčano mesto: Maribor

3 bataljon oficira: p.oficira: boraca:

Kao i prošlog dana bataljon je imao isti zadatak. Ishrana i zdravstveno stanje bataljona su zadovoljavajući. Kao i prošlog dana bataljon je imao isti zadatak. Ishrana i zdravstveno stanje bataljona su zadovoljavajući. U bataljon je prekomandovano osam novih boraca. Pred veče bataljon se po svršetku zadatka razmešta u gradu počevši pravi kasarnski život. _____________

Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 992, reg. br. 6-5/3.

139

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement