Page 129

i obuće, a u 11.30 časova brigada je primila oko 30.000 zarobljenika - Nemaca, Ustaša i Domobrana i stavila ih u logor severozapadno od Celja kod mesta zv. Babno.83 Štab brigade nalazio se je u Celju. Vreme: vedro i toplo. 18-V-1945 U toku celoga dana vršena je opravka zarobljenih automobila radi prevoza trupa. Jedinice su se odmarale do 16 časova, a zatim se krenulo sa zarobljenicima u pravcu Samobora. Brigada je imala da sprovodi oko 40.000 zarobljenika. Štab brigade do 16 časova nalazio se je u Celju. Vreme: vedro i toplo. 19-V-1945 Brigada je u pokretu sa zarobljenicima koji su se kretali peške i zanoćili na putu ispred Samobora na 25 km. U toku prvog i drugog dana kretanja zarobljenicima se nije mogla dati hrana, sem za 6.000. Hrana je tražena od komandi mesta i odbora ali bez uspjeha, jer su fašisti bili sve odneli od naroda tako da se za zarobljenike nije moglo dobiti ni hleba. Štab brigade nalazio se u pokretu na čelu zarobljeničke kolone. Vreme: vedro i toplo. 20-V-1945 Brigada sa zarobljenicima stigla je na čelu kolone oko 11 časova a začelje kolone stiglo je oko 20 časova. Zarobljenici su smešteni u određeni logor. Ovde je trebala komanda mesta da izvrši prijem zarobljenika, ali usled oskudice u obezbeđenju odložena je predaja zarobljenika za 21 maj t.j. u koje vreme treba da stigne Žumberska brigada i da primi zarobljenike. Štab brigade nalazio se je u Samoboru. Vreme: vedro i toplo. U toku ovog vremena gubitaka u mrtvim i ranjenim nije bilo ni na našoj ni na neprijateljskoj strani. Zarobljeno 144 Nemačka vojnika i oficira, 30 kola sa zapregom. Za vernost izvoda tvrdi Načelnik, kapetan ... 84 M.P.85 _____________ Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 878, reg. br. 15/2. 83 Prema izvješću Štaba XIV. udarne divizije III. JA od 28. listopada 1945. o bojnoj relaciji s Koruškim odredom od 1. do 20. svibnja 1945., oni su 11. svibnja u Celju razoružali 40.000 Nijemaca, oko 3.000 ustaša i 1.000 domobrana, a do 20. svibnja ukupno zarobili 49.670, ubili 454 i ranili 255 neprijatelja, a imali su vlastite gubitke od 23 poginula, 20 ranjenih i 30 nestalih. Usp. VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 925, reg. br. 11/3. 84 Potpis nečitak. 85 Okrugli pečat (otisak nečitak).

129

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement