Page 119

33. 1945., svibanj 17.

Depeše Štaba 48. divizije upućene Štabu I. JA o zarobljavanju dviju skupina ustaša _____________ ŠTAB 48. DIVIZIJE 17. V. 1945. god. Zarobljeno je 1264 vojnika i oficira, skoro sve ustaše. Ima ih čak iz Kupresa i Širokog Brijega, Fazlag.[ića] Kule. Zarobljeno je oko 150 puškomitraljeza, no oružje se prikuplja, još jedna manja grupa biće uhvaćena. Sve ćemo sprovesti u logor. Primljeno u 1345 č. Vujadin M.P.70 ŠTAB 48. DIVIZIJE 17. V. 1945. god. Zarobili smo još 950 ustaša među kojima i dva p.pukovnika, jednog pukovnika, i jednog majora. Jedan p.pukovnik izvršio je samoubistvo kad ga je prepoznao jedan drug - bio je izgleda četnik. Zove se Dušan Rajković. Oružje se prikuplja. Obe grupe uputićemo. Oficire ćemo uputiti kamionima da ne bi pobjegli. Primljeno 18. V. 45 god. u 1135 č. Vujadin M.P.71 _____________ Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 258 A, reg. br. 6-1 i 2/9.

70 71

Okrugli pečat: ŠTAB I. ARMIJE – Operativno odelenje. Okrugli pečat: ŠTAB I. ARMIJE – Operativno odelenje.

119

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement