Page 118

103

IV. A. 1/134

XII.B. 2/135 Osj. B. 104 3/136 IV. b. 4/137

05.18 /17. V. 45./

08.00

105

III.A. 5/138

22.40

106

IV. B. 6/139

22.45

III. A. 12/143

06.45 /18. V. 45/

108

III. A. 3/145 110 I. A. 4/146

17.20 17.30 /22. V. 45/

d

d

Zarobljenička kolona u pokretu od Marenburga prema Mariboru. Prati 4 bataljona i konjički eskadron. Divizija u pokretu od 10 časova za Maribor. Knežević u 4.20 sati. Dostavite preko radio stanice rezultate borbe za dan 14, 15 i 16. V. tj. što je zarobljeno uništeno kao i sopstvene gubitke to pošaljite prvom depešom, kako bi mi mogli dostaviti Armiji. Pom. Nač. Hanzl68. Divizija u Framu, molimo XII i Osječka 18.V. u 09.30 h. predaju zarobljenike u logor Maribor. Knežević u 22 h. Divizija u Framu XII. i Osječka 18.V. 45 u 13 h. dolaze u Raču i Brezulu. Dovode zarobljenike. Dostavite operativne izvještaje i tačno brojno stanje jedinice i naoružanje. Knežević u 22 h.

Dovantić Mara 17.V.45. 05.05.

Vukić Milka 17.V.45. 07.25

D.M. 17.V.45 22 h

D.M. 17.V.45 22.10

Sekcija Rogatec: Sve tri brigade na osiguranju u logoru Maribor. Delovi D.M. 18.V.45 brigade i divizije na sektoru Rače 06.30 i Frama. Štab u Framu. Knežević 6.30 h. Divizija u Framu. Brigade na osiguranju logora Maribor.69 Knežević u 17.s.

V.M. 22.V.45. 17.00

_____________ Izvornik, rukopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 883, reg. br. 3-16/7.

68

Josip. Postrojbe XII. slavonske divizije su potom sprovodile zarobljenike i to Virovitička brigada njih oko 25 - 26.000 od Maribora do zarobljeničkog logora u Lupoglavu kod Dugog Sela, a 4. brigada od Dravograda preko Podbrežja, logora Sračinec i Cvetkovec preko Špišić Bukovice, Sladojevaca, Slatine za Osijek (gdje su stigli 1. lipnja 1945.). Usp. M. Rupić, Z. Dizdar, Izvješća partizanskih jedinica o završnim borbama s Hrvatskim oružanim snagama, u: Spomenica povodom 50-te obljetnice Bleiburga i Križnog puta 1945-1995, Zagreb, 1995., str. 135., 140.-143. 69

118

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement