Page 109

Oslobodjenjem Petrinje, Siska, Kostajnice, Dvora i drugih mjesta Banije kod nas su se pojavili brojni krupni problemi. Narod novooslobođenih sela i gradova bio je zastrašen i bojao se masovne osvete. Moglo se je jasno vidjeti da kod njih vlada uvjerenje da je naša borba velikosrpska. U novooslobođenim selima i gradovima nismo imali organizacije JNOF-a, NOO-a i drugih sem u nekoliko sela. Upoznati narod sa načelima NOP-a, stvoriti sve organizacije privremene organe vlasti; to je glavni zadatak na čijem rješavanju se već radi i postignuti su izvjesni uspjesi. Po oslobođenju ovih gradova Banije priličan broj ljudi iz neprijateljskih jedinica pobjegao je u šume. Naše vojne i civilne vlasti poduzele su mjere da se ovi banditi pohapse. Uhvaćeno je već preko 300 neprijateljskih vojnika. Ovi neprijateljski vojnici koji su rasuti po šumama, a do danas nisu pohvatani, nisu još vršili nikakve akcije ali postoje znaci da se oni na to spremaju. Borba protiv banditizma je važan zadatak ne samo s vojničkog gledišta, nego je stavljeno u zadatak, od strane ok. odbora JNOFe da se preko masovnih skupova ovaj zadatak politički objasni, i da se spriječi tim neprijateljskim agentima da u našim selima stvore svoja uporišta. Ovo je tim važnije što narod oslobođenih sela i gradova smatra domobranstvo kao pomoćnu snagu Jug. Armije i zbog toga vlada uvjerenje da oni nisu saradnici okupatora. Ovu činjenicu potvrđuje slijedeći primjer: Narod sela Jukinca, kotara Glina pripremio je masovne darove domobranima u logorima, a nešto slično im je činio kad su ovamo dolazile jedinice Seljine brigade. Točno je da na čelu stoje Mačekovi agenti. Narod u novooslobođenim mjestima odnosi se pomirljivo prema zločincima, i potrebno je raspiriti mržnju u tim selima prema neprijatelju i zločincima. Jedan od krupnih problema Banije jesu izbjeglice kojih ima više vrsta na Baniji. Okružni Narodnu sud postupiti će prema istima na slijedeći način: 1. Sve one izbjegličke familije koje su iz drugih pokrajina izpred naše vojske utekle i smjestile se na Baniju biti će putem vojne vlasti sa podacima OZNE poslati u svoj rodni kraj a imovina konfiskovana, tim više što u najvećem broju slučajeva raspolažu imovinom koja nije ranije bila njihovo vlasništvo. 2. Sve one familije i pojedinci koje su od početka ustanka izbjegle u neprijateljska uporišta svojevoljno biti će pokupljeni u logore a imovina pod sekvestar. Preko OZNE i ostalih naših organizacija nastojat će se hitno ispitati držanje tih familija i pojedinaca i tada će se donijeti odluka o tome da li netko ostati u logoru ili ne. Oni koji su izbjegli godine 1941 dok još nisu imali jasnu predodžbu NOP-a a nisu se loše držali imati će sve mogućnosti da izidju što prije iz logora. 3. One familije, koje su sada izbjegle i vraćaju se natrag dobrovoljno ili prisilno stavit će se takodjer u logore a preko OZNE ispitati će se dali su bježali silom ili dobrovoljno i pustit će se na slobodu oni koji su silom otjerani a imali su dobro držanje. Sve ustaške familije koje su sada bježale, ostaju u logoru kao i one koje su ranije bježale i služile neprijatelju. 4. Sve one familije i pojedinci, koji su prije oslobođenja ovih uporišta bili potjerani na osnovu sudske odluke, dolaze u logor, a imovina im je još ranije konfiskovana.

109

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...