Page 108

24. 1945., svibanj 14.

Depeša Štaba I. JA Generalštabu JA o predaji Nijemaca kod Celja i o očajnom stanju u zarobljeničkim logorima _____________ 14. V. 45. I. Armija U Celju se predalo 11 hiljada Nemaca sa generalom Djimerom. Zaplenjeno veliki materijal. Sve zarobljenike prebacujemo u Zagreb. Stanje u logorima očajno. Nema aparata, niti hrane, hitno treba da dođe neko iz komande pozadine Generalštaba. 71. Peko50 _____________ Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 43, reg. br. 10-93-1.

25. 1945. svibanj 15. Petrinja

Izvješće Javnog tužitelja okruga Banija o stanju u zauzetim mjestima, pljački od strane jedinica II. JA, likvidaciji ranjenika iz sisačke bolnice, zarobljeničkim logorima, te postupku prema “narodnim neprijateljima” _____________ JAVNI TUŽILAC OKRUGA BANIJSKOG U Petrinji dne 15. V. 1945. Pov. Br. 6/45. JAVNOM TUŽIOCU HRVATSKE51 ZAGREB I Z V J E Š TAJ Veliki događaji koji su se odigrali u zadnje vrijeme, kapitulacija Njemačke i oslobođenje naše zemlje, vrlo povoljno su odjeknuli u masama. 50 51

108

Dapčević, generallajtnant, zapovjednik I. JA. Jakov Blažević.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement