Page 104

15. - Poljskih kuhinja ................................................................45 16. - Manjih bornih kola .............................................................3 17. - Protivkolskih pušaka.........................................................88 18. - Aviona .................................................................................7 (5 ispravnih) b/ uništeno 1. - Raznih topova ...................................................................170 2.- Kamiona.............................................................................350 Pored gore iznetog, zaplijenjeno je i uništeno još mnogo drugog ratnog materijala. SMRT FAŠIZMU – SLOBODA NARODU ! Načelnik Štaba M.P33 General-major, Milutin Morača [v.r.] _____________ Izvornik, strojopis VA VII, Beograd, Arhiva NOB, kut. 21 A, reg. br. 12-1-2. Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Tom XI, knjiga 1, Operacije Jugoslovenske armije 1945. Beograd, 1971., str. 622-624.

21. 1945., svibanj 12. Zagreb

Depeša OZN-e za Hrvatsku br. 104 upućena Vrhovnom štabu JA o broju zarobljenika u logoru na Kanalu u Zagrebu _____________ Broj depeše 104

Dan 12. 5.

Otpremljeno kome V.Š.

SADRŽAJ /…/ Na kanalu ima 7000 zat[vorenika] i zaroblj[enika], među kojima je pronađeno 400 raznih koljača. Stevo34 _____________

Izvornik, rukopis HDA, Zagreb, 1491, Knjiga poslanih i primljenih depeša od 27. IV. do 5. VI. 1945. 33 34

104

Okrugli pečat: ŠTAB I. ARMIJE J.A. – Operativno odelenje. Ivan Krajačić.

Profile for Hrvatski insititut za povijest

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

pzi_1  

PARTIZANSKA I KOMUNISTIČKA REPRESIJA I ZLOČINI U HRVATSKOJ 1944.-1946. DOKUMENTI Nakladnik: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za po...

Advertisement