Page 1


DET ER DITT VALG!

Er du ute etter en ettertraktet utdanning i nær kontakt med næringsliv og praksisfelt? Har du lyst til å bli en del av et trivelig studentmiljø i vekst? Høgskolen i Østfold tilbyr studier med god faglig kvalitet. Som student ved Høgskolen i Østfold har du mulighet til å utvikle deg som menneske i et stort fellesskap og med stor frihet. Du kan ta deler av studiene dine ved én av våre samarbeidspartnere i utlandet. Gjennom studieopphold i utlandet får du innsikt i andre lands språk og kultur, du blir kjent med nye mennesker, får internasjonal erfaring og nye perspektiver. Som student ved Høgskolen i Østfold vil du ha mulighet til å få nye venner for livet. Vi er en høgskole som er passe stor og som tilbyr deg som student et studentfelleskap i uformelle omgivelser. Som student hos oss vil du trives i et studiemiljø hvor du er på fornavn med foreleserne og kjenner dine medstudenter på tvers av klassetrinn og studier. Høgskolen i Østfold tilbyr nyttige og spennende studier i et utfordrende og morsomt miljø. Kom til oss du også!

rektor Hans Andreas Blom


FAGOMRÅDER ALLMENNE FAG HELSE-, SOSIAL- OG IDRETTSFAG HUMANISTISKE OG ESTETISKE FAG* LÆRERUTDANNINGER OG UTDANNINGER I PEDAGOGIKK NATURVITENSKAPELIGE FAG, HÅNDVERKSFAG OG TEKNISKE FAG SAMFUNNSFAG OG JURIDISKE FAG ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG BETALINGSSTUDIER - SENTER FOR KOMPETANSEUTVIKLING [SKUT]

* Inkluderer kunstutdanninger 3


WRITE ALLMENNE FAG Forkurs for ingeniørutdanning Realfagskurs NAVIGATERIGHT Tresemesterordning for ingeniørfag [TRESS] NAVIGATERIGHT NAVIGATERIGHT

5


HEART HELSE-, SOSIALOG IDRETTSFAG MASTERSTUDIER [120 stp] NAVIGATERIGHT Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, heltid NAVIGATERIGHT Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, deltid BACHELORSTUDIER [180 stp] NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i barnevern NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i bioingeniørfag NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i bioingeniørfag, Y-veien NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i sosialt arbeid NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i sykepleie, heltid NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i vernepleie, heltid NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i vernepleie, deltid ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Kroppsøving og idrett

ANDRE STUDIER NAVIGATERIGHT Akuttgeriatri, videreutdanning NAVIGATERIGHT Akuttsykepleie, videreutdanning NAVIGATERIGHT Anestesisykepleie, videreutdanning NAVIGATERIGHT Idrett, påbyggingsstudium NAVIGATERIGHT Intensivsykepleie, videreutdanning NAVIGATERIGHT Operasjonssykepleie, videreutdanning NAVIGATERIGHT Velferdsteknologi i helse- og sosialtjenestene, videreutdanning NAVIGATERIGHT Vold i nære relasjoner, videreutdanning

7

[30 stp] [90 stp] [90 stp] [30 stp] [90 stp] [90 stp] [30 stp] [30 stp]


PALETTE HUMANISTISKE OG ESTETISKE FAG MASTERSTUDIER [120 stp] NAVIGATERIGHT Masterstudium i fremmedspråk i skolen BACHELORSTUDIER [180 stp] NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i scenografi* NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i skuespill* ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Engelsk NAVIGATERIGHT Fransk [nettbasert] NAVIGATERIGHT Kunst og håndverk NAVIGATERIGHT Musikk NAVIGATERIGHT Norsk NAVIGATERIGHT Religion, livssyn og etikk NAVIGATERIGHT Spansk [nettbasert] NAVIGATERIGHT Tysk [nettbasert]

ANDRE STUDIER NAVIGATERIGHT Engelsk 2 for lærere [nettbasert] NAVIGATERIGHT Engelsk, påbyggingsstudium NAVIGATERIGHT Fransk, påbyggingsstudium [nettbasert] NAVIGATERIGHT Kunst og håndverk 1 NAVIGATERIGHT Kunst og håndverk 2 NAVIGATERIGHT Norsk 1 NAVIGATERIGHT Norsk 2 NAVIGATERIGHT Norsk 3 NAVIGATERIGHT Religion, livssyn og etikk 1 NAVIGATERIGHT Religion, livssyn og etikk 2 NAVIGATERIGHT Tekstkultur og formidling NAVIGATERIGHT Tekstkultur og formidling, deltid NAVIGATERIGHT Tysk, påbyggingsstudium [nettbasert]

* Kunstutdanning

9

[30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [45 stp]


BOOKS LÆRERUTDANNINGER OG UTDANNINGER I PEDAGOGIKK MASTERSTUDIER [120 stp] NAVIGATERIGHT Masterstudium i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet BACHELORSTUDIER [180 stp] NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING [240 stp] NAVIGATERIGHT Grunnskolelærerutdanning 1.-7.-trinn NAVIGATERIGHT Grunnskolelærerutdanning 5.-10.-trinn ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid NAVIGATERIGHT Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid ANDRE STUDIER NAVIGATERIGHT Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen [PUB] - De yngste barna i barnehagen NAVIGATERIGHT Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen [PUB] - Kommunikasjon, språk og tekst NAVIGATERIGHT Pedagogisk veiledning NAVIGATERIGHT Småbarnsstudier NAVIGATERIGHT Utefag

11

[30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp]


PUZZLE NATURVITENSKAPELIGE FAG, HÅNDVERKSFAG OG TEKNISKE FAG MASTERSTUDIER [120 stp] NAVIGATERIGHT Masterstudium i anvendt informatikk BACHELORSTUDIER [180 stp] NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i digital medieproduksjon NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i informasjonssystemer NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - data NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - data, Y-veien NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

13

ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Naturfag NAVIGATERIGHT Informasjonsteknologi NAVIGATERIGHT Matematikk ANDRE STUDIER NAVIGATERIGHT Naturfag 1 NAVIGATERIGHT Naturfag 2 NAVIGATERIGHT IKT for lærere NAVIGATERIGHT Matematikk 1 NAVIGATERIGHT Matematikk 2

[30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp]


CITY SAMFUNNSFAG OG JURIDISKE FAG MASTERSTUDIER [120 stp] NAVIGATERIGHT Masterstudium i organisasjon og ledelse ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Samfunnsfag NAVIGATERIGHT Statsvitenskap ANDRE STUDIER NAVIGATERIGHT Interkulturelle studier 1 NAVIGATERIGHT Statsvitenskap, påbyggingsstudium

[30 stp] [30 stp]

15


CALCULATE ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE FAG BACHELORSTUDIER [180 stp] NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i regnskap og revisjon NAVIGATERIGHT Bachelorstudium i økonomi og administrasjon ÅRSSTUDIER [60 stp] NAVIGATERIGHT Bedriftsøkonomi

17


OPENBOOK BETALINGSSTUDIER SENTER FOR KOMPETANSEUTVIKLING [SKUT] BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST: NAVIGATERIGHT Flerkulturell pedagogikk 1 NAVIGATERIGHT Konsekvenspedagogikk 1 NAVIGATERIGHT Konsekvenspedagogikk 2 NAVIGATERIGHT Kunst og håndverk* NAVIGATERIGHT Matematikk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 NAVIGATERIGHT Norsk 1 for grunnskolelærerutdanning 1-7 NAVIGATERIGHT Pedagogikk- grunnleggende enhet NAVIGATERIGHT Samfunnsfag og RLE* NAVIGATERIGHT Spesialpedagogikk 1 NAVIGATERIGHT Spesialpedagogikk – sosiale og emosjonelle vansker*

* Under etablering Oppstart forutsetter et visst antall deltagere.

19

[30 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [2x15 stp] [2x15 stp] [30 stp] [30 stp] [30 stp] [15 stp]


OPENBOOK BETALINGSSTUDIER SENTER FOR KOMPETANSEUTVIKLING [SKUT] LEDELSE OG ADMINISTRASJON: NAVIGATERIGHT Organisasjonspsykologi* NAVIGATERIGHT Personaladministrasjon og personalledelse

[15 stp] [15 stp]

HELSE OG SOSIAL: NAVIGATERIGHT Familieterapi og systemisk praksis 2, videreutdanning* [30 stp ] [30 stp ] NAVIGATERIGHT Helserett og saksbehandling, videreutdanning [10 stp ] NAVIGATERIGHT Samhandling for folkehelse DATA, INGENIØR OG TEKNOLOGI: NAVIGATERIGHT IKT-basert innovasjon* NAVIGATERIGHT Logistikk* NAVIGATERIGHT Videoproduksjon NAVIGATERIGHT Webutvikling*

[10 stp ] [10 stp ] [10 stp ] [10 stp ]

SKUT tilbyr også studier i samarbeid med eksterne aktører. For mer informasjon se hiof.no/skut * Under etablering Oppstart forutsetter et visst antall deltagere.

21


HALDEN

FREDRIKSTAD

Som student i Halden befinner du deg i en by og storkommune i Østfold med ca 28.000 innbyggere. Byen har mange koselige restauranter, elvepromenader og en gjestehavn midt i sentrum som inviterer til liv og røre sommerstid.

Som student i Fredrikstad befinner du deg i sentrum av Norges sjette største by med litt over 75.000 innbyggere. En by kjent for sitt rike kulturliv og yrende uteliv.

Halden ligger i kort avstand til Oslo [1,5 time] og Gøteborg [1,5 time], samt er 15 minutter unna svenskegrensen med bil. Det er kun 35 minutter med tog til Moss Lufthavn Rygge. Halden er vertsby for TV-programmet Allsang på Grensen, og har mye ellers å by på for deg som er interessert i kunst, kultur og friluftsliv. Studiested Halden har ca 3000 studenter fordelt på ulike lærerutdanninger, datastudier, studier i økonomi, språk og samfunnsfag, samt en rekke videre- og etterutdanninger. Ved studiested Halden finner du også Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, samt administrasjonen ved Høgskolen i Østfold.

Fredrikstad ligger i umiddelbar nærhet til den flotte Hvaler-skjærgården. I tillegg er det kort vei til Oslo [1 time] og Gøteborg [2 timer], samt 25 minutter med tog til Moss Lufthavn Rygge. Studiested Fredrikstad ligger på Værste-området på Kråkerøy som har en utvikling som er helt unik i norsk sammenheng. Det vokser frem en helt ny bydel på Værste. Forskning, høyere utdanning og kunnskapsintensivt næringsliv er viktige stikkord. Fredrikstad har ca 2000 studenter fordelt på helse og sosialfaglige utdanninger, ingeniørutdanninger og utdanninger innen scenografi og skuespill.


ØSTFOLD HELT PÅ GRENSEN Østfold er landets sjette mest folkerike fylke, og samtidig Norges tredje minste i areal. Det grenser til Akershus i nord, og Sverige i sør og øst. Fylket har en 865 km lang kystlinje som innebefatter Hvalerområdet, og grenser til Oslofjorden. Kunst, kultur og musikk står sterkt i Østfold. Fylket huser kunstneriske kapasiteter som Østfold Teater, og Opera Østfold, samt Høgskolen i Østfolds Akademi for scenekunst, Parkteateret AS i Moss og Studium Actoris i Fredrikstad. I HALDEN finner man Rockehuset, som arrangerer alt fra auditions i ungdommens kulturmønstring, til konserter og verksteder. Fredriksten Festning er i tillegg konsertarena og har presentert storheter som Roxette, Leonard Cohen og Andrea Bocelli. I FREDRIKSTAD finnes et rikt kulturliv representert ved f.eks Blå Grotte, Kulturbrygga, Litteraturhuset og St.Croix-huset, som arrangerer ukentlige konserter, fotoutstillinger, kreative verksteder og andre arrangementer. Begge byene har nærhet til hav og flotte friluftsområder med lysløyper og skihytter. Det er et godt idrettsmiljø med spesielt høyt nivå innen fotball, håndball, ishockey og orientering. Østfold er i tillegg et fylke med fokus på industri, energi og forskning. På Grålum mellom Sarpsborg og Fredrikstad finner du Inspiria science center, og rett ovenfor Høgskolen i Østfold, avdeling Halden, bygges Norwegian Centre of Expertise: Kunnskapsparken Halden, som vil ha et simulatorsenter og scenariesenter, med spisskompetanse innen energi og miljø. 23


graduation capSTUDENTLIV STUDENTSAMFUNDET! Studentenes egen forening som ivaretar et aktivt og mangfoldig studentmiljø ved Høgskolen i Østfold. Studentsamfundet arrangerer bl.a. quiz, fester og festivaler. I tillegg organiserer samfunnet andre aktiviteter som revy, kos, studentidrett og mer gjennom ulike lag og foreninger. Er du klar for å ha det sosialt og gøy i studietiden, er det i studentsamfunnet det skjer. GLAD I Å TRENE? Ved Høgskolen i Østfold har du gode muligheter til å utfolde deg enten alene eller sammen med andre. Ved studiested Halden har man eget treningssenter, svømmehall og studentidrettslag i innebandy og fotball. Studiested Fredrikstad er nærmeste nabo til et nytt Friskis&Svettis-senter. Høgskolen har inngått et samarbeid med senteret som gir studentene trening til en bra pris. I tillegg er jo Fredrikstad stadion vegg-i-vegg med skolens lokaler, så de som liker best å SE på idrett har mulighet til å utfolde seg der. ENGASJERT? Høgskolen i Østfold har hatt Norges høyeste valgoppslutning de to siste årene. Studentdemokratiet ved høgskolen omfatter over 200 studenter, og er engasjement satt i system. Ved å engasjere deg i din egen og dine medstudenters studiehverdag, får du et stort nettverk, og massevis av kunnskap. Det forbereder deg på en krevende arbeidshverdag, og kan gi reelle fordeler i ansettelsesprosesser.

25


HOLD DEG OPPDATERT FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER Høgskolen i Østfold er aktiv på sosiale medier, om du vil få med deg hva som skjer kan det være lurt å følge oss på facebook, twitter og instagram.

FACEBOOK /blistudent TWITTER @blistudent INSTAGRAM @blistudent


MØT NOEN AV VÅRE STUDENTAMBASSADØRER

27


AMANDA JANSEN OPENBOOK Bachelorstudium i språk, samfunn og kultur twitter @hiof_amanda

DAN HUGO OLSEN OPENBOOK Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse twitter @hiof_danhugo

Jeg ønsket å studere ved HiØ fordi jeg kom rett fra videregående, og tenkte overgangen kom til å gå litt lettere når jeg valgte en forholdsvis liten skole hvor man har større mulighet til å ha et nært forhold til medstudenter og forelesere. Studiet jeg tar er både spennende og utfordrende, og foreleserne jeg har hatt så langt har vært engasjerte og inkluderende. De klarer å gjøre fagstoffet interessant. De er også lett å komme i kontakt med; er det noe man lurer på er det bare å spørre under eller etter forelesning, sende en mail eller besøke dem på kontoret. Det er et veldig godt miljø på skolen, både faglig og sosialt. Man blir lett kjent med andre når m a n b e g y n n e r , o g internasjonale studenter skaper et variert og åpent miljø.

Innovasjon og prosjektledelse er et studium for kreative sjeler og for de som liker å jobbe selvstendig. Studiet tar for seg mye teamarbeid og bedriftsrelaterte fag. I løpet av studiet får man vært prosjektleder for minst to forskjellige mellomstore prosjekter, og man får generell utdanning innen ledelse. Har du lyst til å drive gründervirksomhet eller starte opp eget firma er dette studiet noe for deg! Studentmiljøet vokser for hvert år som går. Når jeg beg ynte i Fredrikstad var det ikke no e n samlesteder for studenter, men de siste årene har det kommet en studentkro, Kranen SFO, som vi er utrolig stolte av. Andre burde studere ved Høgskolen i Østfold fordi vi har et bredt spekter med bachelorstudier og årsstudier med gode lærere, samt et studentmiljø som vokser raskt!


ANBREENA KAHN OPENBOOK Bachelorstudium i barnevern twitter @hiof_anbreena

JAHNNE FELDT HANSEN OPENBOOK Bachelorstudium i digital medieproduksjon twitter @jahnnehansen

Jeg går siste året Bachelorstudium i barnevern, studiet har gjennom årene fått meg til å utvikle meg som person. Jeg er mer voksen. Synet på livet har forandret seg. Ikke minst barneperspektivet og lysten til å hjelpe andre i vanskelige situasjoner øker stadig! Bachelorstudiet i barnevern ved Høgskolen i Østfold skiller seg på mange måter fra andre skoler. Vi har praksis i alle de tre studieårene. Studentene på HiØ er delaktige og får muligheten til å bidra med endringer for kommende studenter. Vi har gode eksterne forelesere, vi får besøk av barn og unge som har opplevd vold i nære relasjoner og får virkelig føle på hvordan det er å være en del av barnevernsystemet både fra brukeren og de som jobber i systemet. Jeg trives kjempegodt på Høgskolen i Østfold, og mener at jeg tok riktig valg!

Jeg valgte Digital medieproduksjon fordi jeg liker å være kreativ. Med den framtiden vi har i vente hvor alt blir stadig mer digitalisert, tenkte jeg at det var en ypperlig mulighet å få erfaring og utdanning innenfor dette. Jeg har lært utrolig mye i løpet av den tiden jeg har studert. Læringskurven har vært bratt! Jeg trives kjempegodt med studiene, og ikke minst med mine medstudenter. Det beste og viktigste ved å studere ved IT er den sosiale biten. Trenger vi et lite avbrekk i studiehverdagen, har Enigma, linjeforeningen ved avdelingen, en egen “Enigma sone” for IT-studentene. Her kobler vi av med en runde biljard, spiller xbox eller bare slapper av. Jeg anbefaler andre til å studere ved HiØ fordi det er et hyggelig sted å studere med bra undervisning, og det beste er studentmiljøet du får være en del av. 29


BOOKS BIBLIOTEKET EN STØTTESPILLER I STUDIETIDEN

I et kreativt læringsmiljø finner du tjenester og service tilrettelagt for dine behov som student ved Høgskolen i Østfold. Biblioteket hjelper deg til å møte de kunnskapskrav studiet setter til deg. DU BLIR TILBUDT VEILEDNING OG OPPLÆRING SOM GJØR DEG I STAND TIL Å: NAVIGATERIGHT søke etter og finne kvalitetssikret, faglig relevant informasjon, som f.eks bøker og artikler NAVIGATERIGHT referere til kilder og skrive litteraturlister I tillegg til grupperom, datasal og stillesal kan vi tilby mange arbeidsplasser i hyggelige omgivelser til deg og dine medstudenter.

31


news EN JUNGEL AV STUDIETILBUD VALGET BLE ØSTFOLD Han skulle studere i Halden, tok en tur innom Afrika. I dag går arbeidsdagen med til markedsføring av barneTV-programmet “Øisteins blyant” over hele kloden. “Det ble aldri satt grenser for egen kreativitet. Man må egentlig bare kaste seg i det.” Marius Vegsund Andersen (25 år) fra Ålesund, forteller fra studietiden ved Høgskolen i Østfold hvor han studerte Bachelor i digital medieproduksjon. UTVEKSLING TIL MOSAMBIK Studenter ved høgskolen har gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet. Marius grep sjansen og reiste til Mosambik for å lage en dokumentar om danseskolen «Breaking Barricades”. VALG AV HØGSKOLE Marius presiserer at studiets bredde innenfor digitale mediefag har gjort ham mer allsidig. Fordelen med å kunne litt av hvert gjør at han den ene dagen kan ta en programmeringsjobb, den neste produsere en video, uvikle apper, nettsider osv. Mulighetene er mange og den digitale utviklingen går fort. Da Marius begynte å studere ved høgskolen fantes ikke iPad. Men idag er det et av de viktigste plattformene han bruker.

QUOTE

Jeg ville studere media og tilbudet til høgskolen virket interessant. Studiet dekker hele spekteret innenfor medieproduksjon.


“Øisteins blyant” er superpopulær barneTV i Norge og store deler av Asia. Her er Marius i gang med “bakomfilm” for YouTube. [Foto: Earthtree Media]

FRA FORELESNINGSSAL TIL ARBEIDSLIV “Jeg var veldig skolefokusert de første årene, og det siste året brukte jeg mye tid på å bygge nettverk. På høgskolen hadde vi ofte spennende gjesteforelesere.” Marius fikk gjøre et bedriftsprosjekt for en gjesteforeleser fra Earthtree Media. I dag jobber han for nettopp dem med spennende prosjekter innen TV, video, nett og apputvikling.

33


plane STUDIER I UTLANDET Fra høsten 2013 kan du ta ett eller to semestre i utlandet ved nesten alle våre studier! Høgskolen i Østfold har utvekslingsavtaler i store deler av verden. Benytt deg av muligheten og få en opplevelse for livet! Ta kontakt med internasjonalt kontor eller koordinator for internasjonale studier ved din avdeling for å se hvilke muligheter for utveksling du har ved ditt studium. globe hiof.no/utveksling

Australia Estland Island Nederland Sveits Tyskland Belgia

Polen Sør-Afrika USA Danmark Hellas Litauen Skottland

Finland Italia Nord-Irland Sverige Ungarn Canada Frankrike Latvia

Tsjekkia Østerrike England Irland Namibia Spania Tyrkia


notebook MANGFOLD I SØR-AFRIKA Hanna Stranger Nelson Mandela Metropolitan University, Port Elizabeth, Sør-Afrika, våren 2011 I vårt Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon, er det obligatorisk med utveksling et semester i et engelskspråklig land. For meg var valget enkelt. Jeg hadde lyst til å oppleve noe nytt, et miljø som var annerledes enn Norge. Sør-Afrika har virkelig levd opp til forventningene mine. Dette er et land fullt av kontraster FOR MEG og mangfold. Første uken på skolen fikk vi en busstur som tok oss rundt hele Port Elizabeth. Det er store, fattige områder som VAR VALGET ligger rundt sentrum. Disse kalles Townships og der bor hele ENKELT! familier i små skur eller små, statlige bygde hus. Nesten 20 år etter apartheid er folk fortsatt utrolig rasebevisste, og det er fortsatt store forskjeller mellom hvite og sorte i Sør-Afrika.  Selv om noen ting ikke er helt som hjemme, så er jeg veldig fornøyd med det generelle opplegget og lærerne jeg har. Lærere tjener veldig lite her. De som velger dette yrket, er derfor motivert til å lære bort. Og det merkes på de lærerne jeg har. De vil virkelig at studentene skal lære og forstå faget. Sør-Afrika er et spennende land med mye nytt og spennende å oppdage. Her finnes alt fra lange strender, høye fjell og dype skoger. Det er billig å leve, mye å finne på, og folk er veldig interessert i deg. Det er ikke vanskelig å ha det bra i Port Elizabeth, ”The Friendly City”.

35


notebook ETT SEMESTER I AUSTRALIA Patrick Jan Berg Queensland University of Technology [QUT] Australia, våren 2012 Jeg dro til Australia for et halvt år, 2. året av Bachelorstudium i informatikk. Queensland University of Technology var en veldig flott skole, det var mange fine linjer der. Kvaliteten på undervisningen var veldig bra; det er omtrent som ved Høgskolen i Østfold, bare i mye større skala. Det er allikevel det sosiale livet som er helt fantastisk med Australia. De IKKE andre internasjonale studentene du blir kjent med er kjempekule mennesker du tilbringer mesteparten av tiden med.

FORVENT AT DENNE TUREN SLUKKER EVENTYRLYSTEN!

Siden jeg bodde i et veldig stort hus, ble vi fort en stor vennegjeng som gjorde masse sammen. Den personlige veksten jeg har merket, og alle kontaktene jeg har fått, er noe helt fantastisk som ikke er mulig å få til ved kun å studere hjemme i Norge. Men jeg føler jeg må advare deg som vurderer å studere i utlandet: ikke forvent at denne turen slukker eventyrlysten, det blir som å helle bensin på bålet. For meg så blir det mange flere turer til andre deler av verden for å få flere fantastiske opplevelser!


notebook BACHELORPROSJEKT I TYSKLAND Anne Johnsen og Karoline Marberg Hochshule Wismar, Tyskland, våren 2010 Vi har vært et semester på utveksling til Hochshule i Wismar som Erasmus studenter. Der har vi skrevet og designet bachelorhoppgaven vår i industriell design. Kort fortalt har høgskolen i Wismar rundt 4000 studenter. Her er det bl.a. arkitekt, produkt design, interiør, og lysdesign. Lysdesign tilbyr denne skolen som en av få i verden. For oss VI HAR hadde skolen svært gode fasiliteter. Det er flere store verksteder de ulike utdanningene og mange verkstedansatte som hjelper IKKE ANGRET til til. Videre er det muligheter for å trykke egen plakater og printe ETT SEKUND! 3D- modeller. Vi er begge utrolig glade for at vi dro ut, og har ikke angret et sekund! Det har vært det beste semesteret noensinne og har gitt oss et kjempebra minne for livet. Vi har fått så masse nye erfaringer og opplevd ulike kulturer, språk, tradisjoner og levesett. Alt dette har gitt oss større perspektiv på ting og vi har utviklet oss selv masse. Samholdet blant studentene har vært veldig bra og det er alltid mye som skjer sosialt. Alt fra grilling, fotballcuper og konserter på campus, VM-kamp, visninger på puben, byturer og mye mer! Totalt sett har oppholdet vært fantastisk og minnerikt! Vi angrer ikke et sekund på at vi dro! 37


alert VIKTIGE DATOER LOKALT OPPTAK | søknadsfrist 1.mars: NAVIGATERIGHT Studier ved Akademi for scenekunst NAVIGATERIGHT Masterstudier, PPU [praktisk pedagogisk utdanning], videreutdanninger på dagtid NAVIGATERIGHT Spesielle ordninger for opptak til ingeniørutdanninger [Y-veien og TRESS] SAMORDNA OPPTAK | søknadsfrist 1.mars: NAVIGATERIGHT Tidlig opptak [forhåndsløfte] NAVIGATERIGHT Utenlandsk utdanning [utenfor Norden] NAVIGATERIGHT Realkompetanse NAVIGATERIGHT Særskilt vurdering NAVIGATERIGHT International Baccalaureate SAMORDNA OPPTAK | søknadsfrist 15.april: NAVIGATERIGHT Ordinære søkergrupper til samordna opptak BETALINGSSTUDIER | søknadsfrist 15.mai: NAVIGATERIGHT Søknadsfrist for søkere til studier ved Senter for kompetanseutvikling [SKUT], eller se egne sider hiof.no/skut

OPPTAKSKONTORET: opptak@hiof.no world hiof.no/opptak mail


question OFTE STILTE SPØRSMÅL HVOR MYE TID MÅ JEG BRUKE PÅ STUDIENE? Som heltidsstudent må du regne med å bruke like mye tid pr uke som på en fulltids jobb, altså rundt 38 timer i uka. FÅR JEG LÅN OG STIPEND HVIS JEG BOR HJEMME HOS MINE FORELDRE UNDER STUDIETIDEN? Dersom du velger å bo hjemme, kan du få studielån, men du vil normalt ikke få utdanningsstipend. NÅR FÅR JEG SVAR FRA OPPTAKET? Hovedopptaket skjer 20. juli, da er svar på nettsøknader tilgjengelige på samordnaopptak.no NÅR ÅPNER RESTETORGET? Restetorget åpner 20. juli HVORDAN SØKER JEG OM STUDIEPLASS? De aller fleste av våre studier søker man på via samordnaopptak.no innen hovedfristen 15 april. Enkelte søkergrupper har frist 1. mars. Mer informasjon om opptaksregler finner du på hiof.no/opptak HVILKE STUDIER ER I HALDEN OG HVILKE I FREDRIKSTAD? Våre studier ved Avd. for helse- og sosialfag, Avd. for ingeniørfag samt Akademi for scenekunst holder til i Fredrikstad. Avd. for lærerutdanning, Avd. for informasjonsteknologi og Avd. for økonomi, språk og samfunnsfag holder til i Halden. JEG ØNSKER MEG ET SEMESTER I UTLANDET. HVILKE STUDIER TILBYR DETTE? Fra høsten 2013 kan man ta et semester i utlandet ved nesten alle våre studier. På bachelor-studium i internasjonal kommunikasjon er det sågar obligatorisk med et semester i utlandet. JEG GLEMTE Å SØKE INNEN 15.APRIL. ER ALT HÅP UTE? Nei, det er fortsatt mulig å få studieplass fra høsten av. Følg med på restetorget – der legges det ut ledige studieplasser fra 20. juli og frem til studiestart i august.

39


INSTAGRAM VINN GAVEKORT PÅ 1.500 KR HVER MÅNED! Januar - 15.april 2013 TEMA: JANUAR FEBRUAR MARS APRIL

Nye muligheter Kjærlighet Veivalg Deadline

KONTAKT OSS: mail postmottak@hiof.no world hiof.no

Ta et instagrambilde som symboliserer månedens tema. Tagg bildet med #hiofkonk13 og ditt bilde er automatisk med i konkurransen og vises på høgskolens nettsider. Månedens beste bilde blir premiert med et gavekort på 1.500 NOK fra en av disse nettbutikkene: komplett, apple, smartgirl, smartguy. Bildet må være tagget innen månedens siste dag frem til konkurransen avsluttes 15.april 2013. Vinneren blir kontaktet direkte på vinnerbildet i instagram og fremheves på våre nettsider.

69 21 50 00 fax 69 21 50 02 phone

#hiofkonk13

location

Høgskolen i Østfold, 1757 Halden

Studiekatalog 2013  

Studiekatalogen til Høgskolen i Østfold 2013

Studiekatalog 2013  

Studiekatalogen til Høgskolen i Østfold 2013

Advertisement