Page 1

STUDIEKATALOG 2011 KUNNSKAP PÅVIRKER www.hiof.no


vrimleareale ved studiested fredrikstad.

ekspedisjonen ved studiested halden.

Følg oss på facebook.com/ blistudent

Velkommen til

HØGSKOLEN I ØSTFOLD Ved Høgskolen i Østfold er det god kontakt mellom studenter og ansatte, og du vil oppleve at du blir fulgt tett opp som student. Et av høgskolens kjennetegn er en tydelig, internasjonal orientering. Om du ønsker å reise ut som utvekslingsstudent en periode, vil vi hjelpe deg til å finne spennende alternativer. Har du ikke anledning til å reise ut, vil du likevel få internasjonale impulser ved Høgskolen i Østfold. Mange av våre studier har praksis i arbeidslivet, og god kontakt mellom høgskolen og samfunnet rundt kan bety interessante muligheter for oppgaver og praksisperioder. Skal du lykkes med studiene, kreves det en arbeidsinnsats av deg. Du vil oppleve at du gjennom engasjement og innsats får mer ut av studiene, og at du etter endt utdannelse er godt forberedt til arbeidslivet. Med forbehold om endringer i studietilbudet ved Høgskolen i Østfold og trykkfeil.

Elin Nesje Vestli Rektor

2


www.hiof.no

BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST ! Bachelorstudium i førskolelærerutdanning ! Bachelorstudium i førskolelærerutdanning ! Grunnskolelærerutdanning 1 (1. - 7. trinn) ! Grunnskolelærerutdanning 2 (5. - 10. trinn) ! Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)* ! Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)* ! Masterstudium Fremmedspråk i skolen ! Masterstudium i spesialpedagogikk

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - deltid, 4 år. 240 studiepoeng - 4 år. 240 studiepoeng - 4 år. 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - deltid, 2 år. 120 studiepoeng - 2 år. 120 studiepoeng - deltid, 3 år.

! Engelsk ! Fransk ! Spansk ! Tysk ! Interkulturelle studier 1 ! Kroppsøving og idrett ! Kroppsøving og idrett 1 ! Kroppsøving og idrett 2 ! Kunst og håndverk ! Kunst og håndverk 1 ! Kunst og håndverk 2 ! Matematikk ! Matematikk 1 ! Matematikk 2 ! Musikk ! Musikk 1 ! Musikk 2 ! Naturfag ! Naturfag 1 ! Naturfag 2 ! Norsk ! Norsk 1 ! Norsk 2 ! Religion, livssyn og etikk ! Religion, livssyn og etikk 1 ! Religion, livssyn og etikk 2 ! Samfunnsfag ! Småbarnsstudier ! Tekstkultur og formidling

60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst) 30 studiepoeng - 1 semester (vår) 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst) 30 studiepoeng - 1 semester (vår) 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 30 studiepoeng - 1 semester (vår) 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst) 30 studiepoeng - 1 semester (vår) 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 30 studiepoeng - 1 semester (vår). 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 30 studiepoeng - 1 semester (vår). 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst) 30 studiepoeng - 1 semester (vår) 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst) 30 studiepoeng - 1 semester (høst).

* Deler av undervisningen kan bli lagt til ved våre samarbeidsinstitusjoner i Oslofjordalliansen (Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Buskerud og UMB).

3


www.hiof.no

FORTSETTELSE

BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST !"Idrett, påbyggingsstudium !"IKT for lærere !"Kunst og håndverk 3 !"Norsk 3 !"Tekstkultur og formidling !"Utefag !"Pedagogisk veiledning, videreutdanning !"Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - De yngste barna i barnehagen, videreutdanning !"Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen (PUB) - Kommunikasjon, språk og tekst, videreutdanning

4

30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år.


KUNNS KA PÅVIRK P ER BARNA

dramasalen, studiested halden.

OPPTAKSKONTORET opptak@hiof.no Tlf. 69 21 50 00 www.hiof.no

5


Magnus og sandra tester en 3D-printer i robotlabben. Sandra studerer IT-ledelse og magnus tar en master i anvendt informatikk.

LES MER OM Ă… STUDERE IT PĂ… WWW.ITSTUDENT.NO

6


www.hiof.no

DATA, INGENIØR OG TEKNOLOGI !"Bachelorstudium i bioingeniørfag !"Bachelorstudium i digital medieproduksjon !"Bachelorstudium i informasjonssystemer; (IT-ledelse eller Webutvikling) !"Bachelorstudium i informatikk - design og utvikling av IT-systemer !"Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg !"Bachelorstudium i ingeniørfag - data !"Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro !"Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro, Y-veien !"Bachelorstudium i ingeniørfag - industriell design !"Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi (opptak høsten 2012) !"Bachelorstudium i ingeniørfag - kjemi, Y-veien (opptak høsten 2012) !"Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin !"Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin, Y-veien !"Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse !"Masterstudium i anvendt informatikk

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år.

!"Informasjonsteknologi

60 studiepoeng - 1 år.

!"Forkurs for ingeniørutdanning !"Tre-semestersordning for ingeniørutdanning (TRES)

1 år.

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 120 studiepoeng - 2 år.

3 år + sommerkurs før studiestart.

7


HELSE OG SOSIAL !"Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag !"Bachelorstudium i barnevern !"Bachelorstudium i bioingeniørfag !"Bachelorstudium i sosialt arbeid !"Bachelorstudium i sykepleie !"Bachelorstudium i sykepleie !"Bachelorstudium i vernepleie !"Bachelorstudium i vernepleie

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - deltid, 4 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - deltid, 4 år.

!"Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren

120 studiepoeng - deltid, 4 år.

!"Akuttgeriatri, videreutdanning !"Anestesisykepleie, videreutdanning (oppstart januar 2012) !"Helse- og sosialadministrasjon, videreutdanning !"Intensivsykepleie, videreutdanning (oppstart januar 2012) !"Operasjonssykepleie, videreutdanning (oppstart januar 2012) !"Psykisk helsearbeid, videreutdanning !"Rusproblematikk 2, videreutdanning !"Vold i nære relasjoner, videreutdanning

30 studiepoeng - deltid, 1 år. 90 studiepoeng - 3 semestre. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 90 studiepoeng - 3 semestre. 90 studiepoeng - 3 semestre. 60 studiepoeng - deltid, 2 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år. 30 studiepoeng - deltid, 1 år.

SCENEKUNST, SCENOGRAFI OG SKUESPILL !"Bachelorstudium i scenografi (opptak høsten 2012) !"Bachelorstudium i skuespill (opptak høsten 2012)

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år.

8


www.hiof.no

biblioteket har alt du trenger for å skrive oppgave. her får du artikler, bøker og hjelp til referanseteknikk med mer.

BIBLIOTEKET PÅVIRKER KUNNSKAPEN

9


Bonjour, ça va?

Johan og Marianne studerer fransk årsstudium. Her har de fonetikk,

Que veux-tu?

Nadia og Bodil i språklabben på høgskolen i østfold, studiested halden. Andre fag de er innom er litteratur, praktisk fransk, kulturkunnskap og språk og kommunikasjon.

OPPTAKSKONTORET opptak@hiof.no Tlf. 69 21 50 00 www.hiof.no

10


www.hiof.no

SPRÅK OG KOMMUNIKASJON !"Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon !"Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur !"Masterstudium Fremmedspråk i skolen

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 120 studiepoeng - 2 år.

!"Engelsk !"Engelsk, påbyggingsstudium !"Fransk !"Norsk !"Spansk !"Tysk !"Tysk, påbyggingsstudium

60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst).

!"Norsk 1 !"Norsk 2 !"Norsk 3

30 studiepoeng - 1 semester (høst). 30 studiepoeng - 1 semester (vår). 30 studiepoeng - deltid, 1 år.

11


kunnskap påvirker

studenter ved industriell design diskuterer en konkurranse de skal være med på.

vrimleareale, studiested fredrikstad.

førskolelærerutdanning ved studiested halden.

studenter på Ikt for lærere ved studiested halden.

verksted på avdeling for ingeniørfag med mange muligheter for å bygge og designe prototyper, studiested fredrikstad.

12


www.hiof.no

ØKONOMI OG SAMFUNN !"Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse !"Bachelorstudium i revisjon !"Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur !"Bachelorstudium i økonomi og administrasjon !"Masterstudium i organisasjon og ledelse

180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 180 studiepoeng - 3 år. 120 studiepoeng - deltid, 4 år.

!"Bedriftsøkonomi !"Interkulturelle studier 1 !"Samfunnsfag !"Statsvitenskap !"Statsvitenskap, påbyggingsstudium !"Utdanningsledelse 1

60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 60 studiepoeng - 1 år. 60 studiepoeng - 1 år. 30 studiepoeng - 1 semester (høst). 30 studiepoeng - deltid, 1 år.

13


keramikkverkstedet ved studiested halden. her f책r studentene selv jobbe aktivt.

ap k s n ku n rker p책vi e t liv

OPPTAKSKONTORET opptak@hiof.no Tlf. 69 21 50 00 www.hiof.no

14


www.skut.hiof.no

SENTER FOR KOMPETANSEUTVIKLING (SKUT) BETALINGSSTUDIER

BARNEHAGE, SKOLE OG OPPVEKST !"Engelsk for lærere 1 !"Flerkulturell pedagogikk 1 !"GLSM - Grunnleggende lese-, skriveog matematikkopplæring !"Konsekvenspedagogikk 1 !"Konsekvenspedagogikk 2* !"Kunst og håndverk 3* !"Ledelse i barnehagen !"Matematikk 1

30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. Delvis nettbasert. 30 studiepoeng - 2 semestre. Delvis nettbasert. 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. 2 x 15 studiepoeng - 1 emne pr semester. Emne 101 høst, emne 102 vår. 10 studiepoeng - Emne 103, høst 2011. Siste emne av 3 x 10 studiepoeng. 2 x 15 studiepoeng - 1 emne pr semester. Emne 101 høst, emne 102 vår. 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre. Emne ”Sosiale og emosjonelle vansker” 10 studiepoeng, 1 semester (høst) og emne. ”Utagerende vansker i barnehage og skole” 10 studiepoeng, 1 semester (vår). 30 studiepoeng - 2 semestre. 30 studiepoeng - 2 semestre.

!"Norsk 1 !"Norsk 1 !"Pedagogikk, grunnleggende enhet !"Småbarnsstudier !"Spesialpedagogikk 1 !"Spesialpedagogikk påbyggingsstudium*

!"Systemisk familiearbeid 2 !"Utdanningsvalg* * Under etablering

15


kunnskap p책virker meg

studenter ved kunst og h책ndverk jobber med et delprosjekt ved studiested halden.

OPPTAKSKONTORET opptak@hiof.no Tlf. 69 21 50 00 www.hiof.no

16


www.skut.hiof.no

DATA, INGENIØR OG TEKNOLOGI !"Videoproduksjon

10 studiepoeng - 1 semester

HELSE OG SOSIAL !"Helserett og saksbehandling. Fleksibel modell !"Livsstil og livsstilsendringer* !"Støttekontakt- og hjelpevergefunksjon i dagens samfunn* !"Å leve med diabetes*

30 studiepoeng - 2 semestre. 10 studiepoeng - 1 semester. 10 studiepoeng - 1 semester. 10 studiepoeng - 1 semester.

LEDELSE !"Ledelse i barnehagen !"Personaladministrasjon og personalledelse !"Coaching*

30 studiepoeng - 2 semestre. 15 studiepoeng - 1 semester. 30 studiepoeng - 2 semestre.

* Under etablering

SKUT tilbyr også videreutdanninger i samarbeid med eksterne aktører. Mer info: www.skut.hiof.no

17


HALDEN:

FREDRIKSTAD:

Som student i Halden befinner du deg i en by og storkommune i Østfold med ca. 28.000 innbyggere. Byen har mange koselige restauranter, elvepromenader og en gjestehavn midt i Halden sentrum. Halden ligger i kort avstand til Oslo og Gøteborg, og kun 35 minutter til Moss Lufthavn Rygge. Halden har mye å by på for deg som er interessert i kunst, kultur og friluftsliv. Studiested Halden tilbyr flere typer lærerstudier, datastudier, studier i økonomi, språk og samfunnsfag samt en rekke videre- og etterutdanninger.

Som student i Fredrikstad befinner du deg i sentrum av Norges sjette største by. En by kjent for sitt rike kulturliv og yrende uteliv. Fredrikstad ligger i umiddelbar nærhet til den flotte Hvaler-skjærgården. I tillegg er det kort vei til Oslo (en time) og Gøteborg (to timer), 25 minutter med tog til Moss Lufthavn Rygge. Studiested Fredrikstad ligger på Værste-området på Kråkerøy som har en utvikling som er unik i norsk sammenheng. Det vokser fram en helt ny bydel på Værste. Forskning, høyere utdanning og kunnskapsintensivt næringsliv er viktige stikkord. Fredrikstad har ca. 2000 studenter fordelt på helse- og sosialfagutdanninger, ingeniørutdanninger og utdanninger innen scenekunst og skuespill.

Ved studiested Halden finner du også Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, samt administrasjonen til Høgskolen i Østfold.

18


VIKTIGE DATOER 1.mars Sรธknadsfrist for sรธkere til samorda opptak med: ล—5JEMJHPQQUBL GPSIยฆOETMยบGUF

ล—6UFOMBOETLVUEBOOJOH VUFOGPSOPSEFO

ล—3FBMLPNQFUBOTF ล—4ยงSTLJMUWVSEFSJOH ล—*OUFSOBUJPOBM#BDDBMBVSFBUF

15. april: 4ยบLOBETGSJTUGPSPSEJOยงSFTยบLFSHSVQQFS til samordna opptak. Sรธknadsfrist for alle TยบLFSHSVQQFSJMPLBMUPQQUBLWFE)*ย™

Hรธgskolen i รธstfold er store pรฅ helse- og sosialfag.

15. mai: 4ยบLOBETGSJTUGPSTยบLFSFUJMTUVEJFSWFE4FOUFS GPSLPNQFUBOTFVUWJLMJOH 4,65 FMMFSTFFHOF TJEFSXXXTLVUIJPGOP /FTUFPQQUBLWFE"LBEFNJGPSTDFOFLVOTUFS hรธsten 2012.

0TMPลชPSEBMMJBOTFOFSFUTBNBSCFJETPNTLBM LPNNFEFHUJMHPEF%VFSFOEFMBWOPF TUยบSSF PHEFUIยฆQFSPHUSPSWJBUEVWJMGยฆTUPS HMFEFBW.VMJHIFUFOFGPSTUVEJFSFSNBOHFPH WBMHNVMJHIFUFOFJOOFOIWFSUFOLFMUTUVEJVNยบLFS WFEWยฆSU0'"TBNBSCFJE

STUDIER I UTLANDET )ยบHTLPMFOJย™TUGPMEPQQGPSESFSBMMFTUVEFOUFS UJMยฆUBEFMFSBWVUEBOOJOHFOJVUMBOEFU

www.oslofjordalliansen.no

4PNVUWFLTMJOHTTUVEFOUGยฆSEV ล—/ZFGBHMJHFJNQVMTFS ล—*OOTJLUJBOESFMBOETTQSยฆLPHLVMUVS ล—7FOOFSJIFMFWFSEFO ล—'PSUSJOOQยฆBSCFJETNBSLFEFU 7JIBSTBNBSCFJETBWUBMFSJNBOHFMBOE 'PSNFSJOGPSNBTKPOTF www.hiof.no/utveksling

Akademi for scenekunst ved Hรธgskolen i ร˜stfold er Norges eneste tverrfaglige utdanning innen fysisk og visuell scenekunst - www.hiof.no/scenekunst. 19


VINN EN IPAD! Meld deg pĂĽ vĂĽrt nyhetsbrev og bli med i trekningen av en iPad hver mĂĽned.

'SFESJLTUBEĹ?)BMEFO Opptakskontoret: opptak@hiof.no 5MG]'BLT postmottak@hiof.no

www.blistudent.no

www.hiof.no

20

Studiekatalog 2011  

Studiekatalogen 2011 - Høgskolen i Østfold

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you