ŠKOLSKI LEKSIKON BIOLOGIJE S PITANJIMA ZA MATURU I PRIJEMNE

Page 34

ŠKOLSKI LEKSIKON BIOLOGIJE ____________________________________________________

njezinih dijelova privremeno prekinut ili jako usporen. Razlikujemo nametnutu ili prisilnu dormanciju (izravno ovisi o nepovoljnim okolišnim uvjetima) i prirođenu ili endogenu dormanciju (uzroci su u samoj sjemenci ili pupu; npr.stvaranje zimskih pupova). DOWNOV SINDROM (mongolizam), poremećaj izazvan trisomijom (na 21. kromosomu tri kopije kromosoma). DRIFT (genska snaga, genska slučajnost), jedna od pokretačkih sila evolucije. To je pojava kada neki mutirani recesivni gen u populaciji može doći do izražaja u potomstvu ili se može izgubiti ne pojavivši se više u potomstvu. Genska snaga učestala je pojava u malim populacijama. DRIOPITEKUS (Dryopithecus), šumskog pramajmuna čiji su ostaci na više mjesta u Europi, Aziji i Predstavlja ishodišnu skupinu za čovjekolikih majmuna (čimpanza, orangutana).

oblik nađeni Africi. razvoj gorila,

DROSOPHILA MELANOGASTER, v. vinska mušica. DRUGA MEJOTIČKA DIOBA, v. mejoza II. DRUGI BUBREG (prabubreg ili mezonefros), parni organ tamnocrvene boje, služi za izlučivanje kod riba i vodozemaca. Kod riba je smješten uz kralježnicu iznad plivaćeg mjehura, a kod vodozemaca na leđnoj strani stražnjeg dijela tjelesne šupljine. Klupka krvnih kapilara (glomeruli) se spuštaju u lijevke koje zovemo Bowmanova čahura. Predbubrežna cijev (v. prvi bubreg) se podijeli po dužini u dvije. Jedna od njih postaje prabubrežna ili Wolfova cijev, koja u mužjaka služi kao mokraćovod i sjemenovod, a u ženke samo kao mokraćovod. Druga ostaje predbubrežna

34

ili Mullerova cijev koja u ženke preuzima ulogu jajovoda, a kod mužjaka zakržlja. DUCTUS DEFERENS, v.sjemenovod. DUODENUM, v. dvanaesnik. DUŠIČNE BAKTERIJE, v. dušikove bakterije. DUŠIČNE BAZE, organski dušikovi spojevi koji sudjeluju prvenstveno u izgradnji nukleotida odnosno nukleinskih kiselina i ATP-a. Postoje purinske (adenin i gvanin) i pirimidinske (timin, citozin, uracil) dušične baze. DUŠIKOVE (dušične, nitrificirajuće) BAKTERIJE, fiksatori atmosferskog dušika. Različite autotrofne kemosintetske bakterije koje žive slobodno u tlu. (Azotobacter) ili u simbiozi s višim biljkama. U korijenskim gomoljićima mahunarki nalaze se simbiotske bakterije roda Rhizobium. Bakterije uzimaju dušik iz zraka i pretvaraju ga u amonijeve ili nitratne spojeve koje biljke mogu koristiti za izgradnju svojih aminokiselina, proteina i nukleinskih kiselina. Imaju i sposobnost pretvaranja amonijaka, koji nastaje raspadanjem uginulih organizama, do nitrata. DUŠNICA, v. uzdušnice. DUŠNIK (trachea), cijev koja je u u čovjeka duga oko 12 cm, a u stijenci ima hrskavične prstenove. Grana se u lijevu i desnu dušnicu (bronhi) koje ulaze u lijevo odnosno desno plućno krilo. Dušnice se u plućima granaju u bronhiole koje završavaju plućnim mjehurićima. DVANAESNIK (duodenum), početni dio tankog crijeva, isp. U njega se ulijevaju izvodni kanali jetre i gušterače kojima se u crijevo dovode žuč i gušteračin sok. DVOBOČNA (bilateralna) SIMETRIJA, simetrija kod koje se tijelo može podijeliti jednom ravninom na lijevu i desnu po-


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.