Page 1

KOMMUNIKASJON OG VEILEDNING I SERVICEYRKER - et studium for deg som har et yrke der kommunikasjon og veiledning har betydning

www.hinesna.no


KOMMUNIKASJON OG VEILEDNING I SERVICEYRKER Studiet egner seg for tilsatte i alle ledd i bedrifter (offentlig og privat) som ønsker å bli bedre til å kommunisere og veilede brukere og kunder. KUNNSKAPER Ved gjennomført studium skal studenten ha; • kunnskap om ulike kommunikasjonste orier • kunnskap om ulike veiledningsme- toder • oppnådd forståelse for hvordan veiledning kan brukes som virkemiddel i kompetanseutviklingsarbeid • utviklet verdisyn med hensyn til samspillet med mennesker med ulik bakgrunn

FERDIGHETER Ved gjennomført studium skal studenten kunne; • anvende ulike veiledningsmetoder • lede og delta i samspillsprosesser • utøve kritisk analyse av veiledning som virkemiddel i yrkesvirksomheten • iverksette lærings- og sosialiseringsprosesser ut fra en felles etisk plattform


GENERELL KOMPETANSE Ved gjennomført studium skal studenten; • ha kunnskap og innsikt i ulike lærings- og motivasjonsteorier, og hvordan disse kan anvendes i veiledningssituasjoner • være bevisst sin måte å kommunisere med sine medmennesker på • være bevisst på sammenhengen mellom veiledningsmetoder og kommunikajons- måter • ha forståelse av sin rolle som veileder i ulike sammen

ARBEIDSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER Gjennom studiet blir det benyttet ulike arbeidsformer for at studentene skal opparbeide seg den nødvendige kunnskap innen studieemnet. Studiet er samlingsbasert og det legges opp til 3 samlinger à 2 dager pr. semester over ett år. Studiet vil bestå av forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid som til sammen skal kunne gi studentene mulighet til å utvikle sin personlige kompetanse innen kommunikasjon og veiledning med brukere og kunder. Deltakernes egne erfaringer vil bli trukket inn i undervisningen, og den enkelte deltaker må selv ta ansvar for egen kunnskapsutvikling da studiet tar utgangspunkt i problemstillinger som den enkelte student møter i sitt daglige virke. Selvstudier utgjør dermed en vesentlig del av studentenes arbeid.

OPPTAKSKRAV OG RANGERING Generell studiekompetanse/realkompetanse. Det anbefales at studentene arbeider innen virksomheter hvor kommunikasjon og veiledning utøves daglig.

Les mer på hinesna.no


www.hinesna.no | Tlf. 75 05 78 00

STUDIESTED MO I RANA - CAMPUS HELGELAND Høgskolen i Nesna har tre studiesteder. Nesna, Mo i Rana og Sandnessjøen. Kommunikasjon og veiledning i serviceyrker vil foregå på Campus Helgeland. Besøksdresse Campus Helgeland, 3. etasje, Nytorget 5, Mo i Rana

Hos oss blir du ikke borte i mengden. Her blir du sett!

KONTAKT OSS

Nuno Farbu Pinto, dfpinto@hinesna.no, tlf. 96231314 / 75057906 Inger Lise Valstad, ingerlv@hinesna.no, tlf. 93859680 / 75057940

Kommunikasjon og veiledning i serviceyrker - Høgskolen i Nesna  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you