Page 1

NESNA OG NATUREN Nesna ligger midt i naturen med nærhet til hav, fjell, skog og isbre. Med et nytt toppmoderne kjemilaboratorium på høgskolen har vi de beste fasiliteter både ute og inne for å utdanne naturfaglærere.

SPØRSMÅL OG MER INFORMASJON Har du spørsmål om studier og opptak, ta kontakt med servicetorget på tlf: 75 05 78 00 eller på e-post: studier@hinesna.no. Eller med programansvarlig Atle Ivar Olsen på tlf: 75 05 79 10 eller e-post: atleio@hinesna.no

Hos oss blir du ikke borte i mengden. Her blir du sett! — Rektor Sven Erik Forfang

F: HALVOR HILM ERSE N

www.hinesna.no | Tlf. 75 05 78 00

D: FURORE DE SIGN.NO FORS IDEFOTO: RAYMOND ENGMARK

OPPTAKSKRAV Masterstudiet bygger på grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen. Man er kvalifisert for opptak etter å ha gjennomført de tre første årene av grunnskolelærerutdanningen og har tatt undervisningsfaget naturfag (naturfag 1 og 2, til sammen 60 studiepoeng). Man kan dermed bli lærer med mastergrad i profesjonsretta naturfag på 5 år.

MASTER I PROFESJONSRETTA NATURFAG – Er du glad i naturfag og realfag? Ta en master og bli en ettertraktet lektor i naturfag.


HVORFOR NATURFAG? Naturfag handler om å forstå og oppleve naturen. Som naturfaglærer kan du vekke nysgjerrighet og interesse hos elevene for spennende og samfunnsnyttige fag som fysikk, kjemi og biologi. OM UTDANNINGEN Mastergraden i profesjonsretta naturfag er utviklet med tanke på å utdanne lærere i naturfag for grunnskolen og videregående skole. Masterstudiet gir fordypning innen fysikk, kjemi og biologi. Hovedfokuset i mastergraden er likevel på fagdidaktikk og kompetanse i det å undervise naturfag. Undervisningen i studiet er i stor grad basert på nyere faglig og fagdidaktisk forskning. I studiet legges det også vekt på varierte og aktivitetsbaserte undervisningsmetoder.

MASTER I PROFESJONSRETTA NATURFAG 120 STP, HELTID (2 ÅR) ELLER DELTID (3 ÅR) UNDERVISNING I SAMLINGER PÅ NESNA

Studieorganisering: Studiet går over to år og er samlingsbasert med ca. 6 uke-samlinger hvert semester med nettstøtte for arbeid i mellomperiodene. Undervisningen er variert med arbeid individuelt eller i grupper med forelesninger og diskusjoner, emner der studentene legger frem artikler, semesteroppgaver, skriftlige innleveringer, laboratoriearbeid og ekskursjoner/feltarbeid. Alt under tett oppfølging av engasjerte faglærere. Studiemodellen: De 120 studiepoengene er fordelt med 60 studiepoeng didaktiske og metodiske emner (naturfagdidaktikk 1 og 2, vitenskapelig metode, spesialpensum i naturfagdidaktikk og selve masteroppgaven på 30 studiepoeng), og 60 stp mer faglige emner i fysikk, kjemi og biologi der det er en obligatorisk 10 stp enhet innen hvert av de tre fagområdene. Studenten skal i tillegg velge en fordypning på 20 stp i enten fysikk, kjemi eller biologi. Fordypningsemnene omfatter emner som fuglekunnskap, zoologi, miljøkjemi, stoffene i dagliglivet, kvantefysikk, fysikk og kosmologi, fysikk og teknologi og laboratoriearbeid i fysikk eller i kjemi. Se fagplaner og studieplaner på nett for mer informasjon. Masteroppgaven: Selve masteroppgaven skal være knyttet til problemstillinger relatert til undervisning i naturfag. En del av veiledningen på masteroppgaven er ved 5 milepæler i 2. studieår der studentene legger frem status for arbeidet sitt og man får en diskusjon med hele kollegiet og medstudenter.

“Studiene forbereder meg godt til arbeidslivet. Det er mye fokus på at man skal lære å tenke selv, samtidig gir studiet deg en omfattende faglig kompetanse og dybde i fagene, nyere forskning, didaktikk og hva som er hensikten med naturfag.” – Steffen Stemland, student.

JOBBMULIGHETER OG ØKONOMI Med en mastergrad som naturfaglærer er man ettertraktet i jobbmarkedet, og man får betydelig høyere lønn. Denne mastergraden er også en av få (masterprogram for lærere i realfag) som gir rett til sletting av inntil 50 000 kroner av studielånet etter fullført studium. OVERGANG FRA GLU 5-10 Studerer du GLU 5.-10. trinn kan du nå gå over til en master etter 3. studieår dersom du har naturfag som ett av skolefagene dine. Da kan du fordype deg videre med 2 år i naturfag og få en mastergrad og bli lektor i naturfag etter 5 år.

HiNesna - Master i profesjonsrettet naturfag 2014