Page 1

BANEGUIDE GARIA COURSE

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø  +45 9649 6100  hgsr@hgsr.dk


G A RIA COU RSE Garia Course er en rigtig parkbane, der har rigeligt med udfordringer. Med sine 5.377 meter fra gul tee og hele 6 par 3-huller kan banen virke som en overkommelig udfordring — men skinnet bedrager. Der stilles store krav til besindighed og eftertanke, hvis man skal spille op til sit handicap på Garia Course — og det er sværere, end man tror. Ikke mindst på grund af de ondulerende greens, som fordrer såvel omtanke som fantasi ved putting. Det var helt tilbage i afslutningen af 70’erne, at golfarkitekt Jan Sederholm fik til opgave at tegne den første af Himmerlands golfbaner — og ikke meget har forandret sig siden. Heldigvis! For Garia Course er med sin smukke beliggenhed, flotte søer og vandløb samt righoldighed af træer og buske en rigtig parkbane, som snor sig gennem de himmerlandske morænebakker.


LOK AL REGLER BANEMARKERINGER • • • •

Hvide pæle: Out of bounds Røde pæle: Strafområder Blå pæle: Areal under reparation Pæle m. grøn top: Område m. spilleforbud

1. OUT OF BOUNDS Hvor der ikke forefindes hvide pæle danner den nærmeste (banenære) kant af offentlige asfalterede veje out of bounds grænsen. Den nærmeste (banenære) kant af den asfalterede sti ved 18. greens på Garia Course og Backtee Course danner out of bounds grænsen. En bold, der krydser en vej der markerer out of bounds, og kommer til hvile på den anden side, er out, selv om den ligger på en anden del af banen eller en af de andre baner.

2. EL-LEDNINGER ELLER -MASTER Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold ramte en el-ledning eller tårne, understøttende stålwires eller pæle, der understøtter elledningen, under spil, tæller slaget ikke. Spilleren skal spille en bold uden straf fra, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6 for, hvad man skal gøre).

3. PROVISORISK BOLD FOR EN BOLD I STRAFOMRÅDE Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområderne på Backtee hul 7 eller hul 8, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3)


LOK AL REGLER 1. hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne. 2. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske. 3. hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold.

4. LEMPELSE PÅ MODSAT SIDE AF RØDT STRAFOMRÅDE Når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i et strafområdet på hul 18 Backtee, må spilleren som en ekstra lempelsesmulighed med ét strafslag droppe sidelæns efter Regel 17.1d(3), modificeret således at referencepunktet er: Det anslåede punkt på den modsatte side af strafområdet, som er i den samme afstand fra hullet, som det anslåede punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede grænsen af det røde strafområde.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF EN LOKALREGEL: Den generelle straf Godkendt af DGU februar 2019


1 Par 5 Hcp 5 461 427


2 Par 4 Hcp 13 283 265


3 Par 5 Hcp 11 464 410


4 Par 4 Hcp 1 387 337


5 Par 4 Hcp 17 320 271


6 Par 3 Hcp 9 162 120


7 Par 5 Hcp 15 441 385


8 Par 3 Hcp 7 178 152


9 Par 4 Hcp 3 338 299


10 Par 4 Hcp 4 307 274


11 Par 3 Hcp 10 158 138


12 Par 4 Hcp 2 347 295


13 Par 3 Hcp 14 158 137


14 Par 5 Hcp 8 476 406


15 Par 3 Hcp 6 162 141


16 Par 4 Hcp 12 309 265


17 Par 3 Hcp 18 118 98


18 Par 4 Hcp 16 308 257


www.himmerlandgolfogsparesort.dk

Profile for Himmerland Golf & Spa Resort

Garia Course Baneguide  

Garia Course Baneguide