Page 1

Mijn duurzame wens

Slim opgewekte scholen inspireren kinderen


Mei 2013 Door: Kinderen van Slim opgewekte scholen Design: Murat Eren en Kelly Sue Cram Tekst: Slim opgewekt!, Stichting Delta en Stichting De Basis Ter gelegenheid van: Viering van 7 verduurzaamde basisscholen samen met Minister Kamp


Voorwoord

Voor u ligt een boekje, geschreven door de betrokken leerlingen van Slim opgewekte scholen: 7 Gelderse basisscholen van Stichting De Basis en Stichting Delta. De leerkrachten hebben in de klas aandacht besteed aan duurzaamheid door middel van een voorleesverhaal en kringgesprek. In dat gesprek zijn de leerlingen gevraagd wat hun wens is voor een duurzame wereld voor over 15 jaar. De meest vindingrijke en verrassende wensen zijn in dit boekje verzameld. Alle wensen zijn door de leerlingen samengevoegd en tijdens de feestelijke dag begraven in een tijdcapsule onder het schoolplein.

Tevens vindt u een visie op duurzaamheid bij scholen van de betrokken bestuurders en Slim opgewekt! Dit boekje is bedoelt ter inspiratie. De meest gehoorde wens van de leerlingen was dat op alle daken – thuis en op school – zonnepanelen liggen. Zo kunnen we de energie van de zon ten volle gebruiken.

Veel leesplezier.


Introductie door de bestuurders Voor mij is belangrijk dat scholen zo duurzaam mogelijk worden ingericht in letterlijke zin; organiseer zaken in en rond de school dusdanig dat geen middelen worden verspild en toekomstgericht worden ingericht. Daarnaast hebben scholen de inhoudelijke taak om duurzaamheid mee te geven aan de kinderen die de toekomst vormgeven. Meedoen aan dit project biedt ons - naast materiele opbrengsten op termijn - de kans een abstract begrip als duurzaamheid tastbaar te maken voor kinderen. We maken het thema zichtbaar en bespreekbaar. Daardoor worden kinderen, leerkrachten en ouders partner in het streven naar CO2 neutraliteit. De beslissing om deel te nemen aan het project was in samenspraak met de directeuren. Bij oplevering van de techniek was er aanvankelijk wat weerstand ten opzichte van de LED verlichting, maar nu is iedereen er aan gewend. Dit zijn praktische uitdagingen die makkelijk

zijn op te lossen. Door mee te doen en te laten zien welke verduurzamingsmaatregelen simpel en snel te nemen zijn, enthousiasmeren we breed onze achterban. Een aanrader voor andere scholen om te overwegen!

manon ketz

Directeur-bestuurder Stichting De Basis


Duurzaamheid is een actueel thema. Maar, wat is duurzaamheid eigenlijk? De Commissie Brundtland legt bij de definiĂŤring van het begrip duurzaamheid het verband tussen huidige en toekomstige behoeften. Streven naar duurzaamheid betekent dat we ons realiseren dat de bevrediging van huidige behoeften consequenties heeft voor het vermogen om deze ook in de toekomst te realiseren. We dragen de verantwoordelijkheid, dat we dat vermogen voor toekomstige generaties niet in gevaar brengen. Het is van maatschappelijk belang dat de generatie vernieuwers van de toekomst zich er al vroeg bewust van wordt, dat hulpbronnen schaars zijn en ook, dat het gebruik van die hulpbronnen (door de uitstoot van CO2) van invloed is op onze leefomgeving. Het effect van ons huidige energiegebruik heeft betekenis voor de toekomst. Los van de schaarsteproblematiek en de belasting van het milieu, zijn de kosten voor energie de laatste tien jaar sterk toegenomen. Niet alleen het verbruik aan stroom is gestegen, maar ook de prijs. Uit het oogpunt van kostenbeheersing is het zoeken naar besparingsmogelijkheden zinvol. Dat maakt, dat de aandacht voor duurzaamheid en de aanwending van duurzame energie naast een educatief belang ook een bedrijfseconomisch belang heeft. Investeren in het opwekken

van duurzame (gratis) energie vraagt echter wel een (behoorlijke) voorinvestering. We kunnen vaststellen, dat de reguliere bekostiging van het onderwijs niet direct investeringen in duurzame energie op grote schaal toelaat. In een pilot op vier scholen onderzoekt Delta met investeringen de toepassingsmogelijkheden van duurzaamheid als een bijzonder en (door de investeringen ook) concreet en aanschouwelijk thema binnen verschillende vakgebieden. Daarnaast wordt het financieringsmodel getoetst: kan een energieneutrale school uit en levert het mogelijk zelfs budgetruimte op? Bij succes zal echter wel een financieringsmogelijkheid gevonden moeten worden om duurzaamheid structureel en organisatiebreed uit te kunnen rollen, waarbij zo voordelig mogelijk met maatschappelijk geld wordt omgegaan. Duurzaamheid als maatschappelijk thema is belangrijk genoeg, om bij de politiek ingang te vinden om daarin mee te denken.

ruud beekhuizen

Voorzitter College van Bestuur Delta


Duurzame scholen helpen milieu en begroting

Scholen vervullen een voorbeeldfunctie. De toekomstige wereld van de huidige schoolkinderen vormen we mede door verduurzamingsprojecten van vandaag. Wij geloven dat verduurzaming van scholen niet alleen draait om techniek maar juist in combinatie met ontzorging, bewustwording en reële financiën.

Duurzaamheid wint op alle vlakken

Door slim energiegebruik en duurzame techniek kan Nederland de klimaatdoelstellingen van 2020 halen. Nederlandse basisscholen hebben jaarlijks een uitstoot van 302 kiloton CO2, enkel door hun stroomgebruik. Naast dat dit een belasting is op het milieu, vormt het stroomverbruik tevens een steeds grotere belasting op de schoolbegroting. De stroomprijzen zijn 120% gestegen over de afgelopen 15 jaar. De reeds bewezen technologie van zonnepanelen verlaagt op termijn de stroomrekening. Tegelijkertijd kunnen maatregelen worden getroffen om het elektriciteitsverbruik te verminderen. Een win-win situatie voor milieu en schoolbegroting.

Wij merken dat scholen graag willen verduurzamen. Helaas komen projecten lastig van de grond door complexiteit en hoge voorinvestering. Dat is jammer want juist voor schoolkinderen valt het meest te winnen.

Slim opgewekt!

De scholen waarmee we dit boekje hebben gemaakt zijn verduurzaamd door het initiatief Slim opgewekt! ‘Slim’ vanwege het afslanken van het energieverbruik en ‘opgewekt’ omdat het nu haalbaar is om te verduurzamen. Dit initiatief staat voor: • Stroomneutrale scholen met een groen imago. • Een gezonde exploitatie. Elke school bespaart gemiddeld € 260.000 aan stroomkosten. • Milieubewuste leerlingen, zonder de leerkrachten te belasten met extra lespakketten. • Een beter milieu, nu en later, door het verminderen van CO2 uitstoot. Want de toekomstige generatie heeft net zoveel recht op een gezonde en fijne leefomgeving. We doen dit o.a. met zonnepanelen en LED verlichting. Zonder dat een investering of een eigen bijdrage vanuit de stichtingsbesturen nodig is, met volledige ontzorging en kindvriendelijke communicatie.


St Jozef

Wensen van


St Jozef

Wensen van


Verf dat je maar 1 keer hoeft te verven

Een rad op het dak dat stroom geeft als het regent of sneeuwt Een dynamo waar ieder kind even aan draait voor energie Van oude dingen nieuwe dingen maken groep 4 gezamenlijk, Isa en Tristan, Silke en Nerva


Pieter Brueghel

Wensen van

(E)


Pieter Brueghel

Wensen van

(E)


Ik wens dat alle huizen op de wereld blijven staan tijdens een storm of tornado

Dat er auto’s zijn die op appelsap rijden, en wat er uit de uitlaat komt wordt opgevangen en hergebruikt. Ik wens dat ik goed voor het milieu blijf Dat er geen bomen worden gekapt, en dat dieren in een mooie natuur kunnen leven Ik wens dat over 15 jaar er alleen nog maar elektrise auto’s zijn Laurens groep 6, Max groep 3, Senna groep 2, Meis groep 5, Isa groep 6, Bente groep 4


de Willibrordus

Wensen van


de Willibrordus

Wensen van


Dat windturbines opgaan in de natuur, dat ze er meer van kunnen plaatsen. Zonder dan onze leefomgeving lelijk wordt

Dat de wereld eruit ziet als een regenboog want dan worden de mensen vrolijk Wij kinderen van groep zeven hopen dat er geen vervuiling is, en een beter milieus, duurzame auto’s en huizen met zonnepanelen en geen oorlog. Machines zijn erg duurzaam, ze werken op wind of zonnenergie. Geen afval in de natuur gooien Wij hopen dat er over 15 jaar een middel bestaat tegen kanker. Groep 7, Groep 3, Groep 4, groep 8, groep 5 & 6


de Watermolen

Wensen van


de Watermolen

Wensen van


Sensor in je hak, iedere keer als je een stap zet wek je energie op.

Dat er een auto is die rijdt door de zon

Ik wou dat er dan fietsen zijn die energie Energie uit fruit halen kunnen maken Ik hoop dat over 15 jaar mensen in Afrika genoeg eten en drinken krijgen. Ze moeten ook wat meer geld krijgen om dingen te kopen. En een dak boven hun hoofden hebben.

Je hebt een Wifi verbinding voor stroom Je kan zelf stroom maken met je wangen Ik wou dat er over vijftien jaar geen gevaarlijke stoffen in de lucht hangen. En dat alles gerecyceld kan worden. En dat er geen troep en olie in de zee komt. Dat was mijn wens Chiem groep 3, Daan groep 1, Nynke groep 7, Kim groep 8, Maarse groep 4, Pien groep 5, Nadja groep 6,


Johannesschool

Wensen van


Johannesschool

Wensen van

Dat elk gezin een soort apparaat krijgt die giftige stoffen of olie wegzuigt als ze met dat zuigding erlangs gaan.

Bij de fabriek iets op de schoorsteen en dat stopt de rook en dan maakt die de rook eerst schoon en laat de frisse lucht naar buiten. Ik wens dat alle auto’s op water gaan rijden!


Ik wil dat er waterenergie komt waarbij het water van een dam naar beneden valt en in een machine gaat die daar energie van maakt.

Ik wens een soort luchtbel die om de fabriek zit.

Ik wens dat iedereen de rommel in de prullenbak gooit! Dat er een robot ontstaat die alle straten gaat opruimen en dat het dan niet meer vies wordt. Aya groep 6, Vinni groep 1, Harez groep 8, Danisha groep 6, Luigina groep 6, Wiktoria groep 6


Boomhut


Pieter Brueghel

(b)


Boek: mijn duurzame wens  
Boek: mijn duurzame wens  

Leerlingen hebben een boekje cadeau gegeven aan Minister Kamp. Hierin staan de meest vindingrijke milieuwensen van de leerlingen.

Advertisement