Page 1


Inhoudsopgave

1.Interne analyse pagina 5 1.1 Algemene informatie pagina 5 1.2 Missie pagina 5 1.3 Visie pagina 5 1.4 Labels pagina 5 1.4.1 Leukefeesten.nl 1.4.2 Effectgroep 1.5 Afdelingen pagina 7 1.6 Personeel pagina 7 1.7 Promotie pagina 8 1.7.1 Website 1.7.2 Flyers 1.7.3 Sociale Netwerken 1.7.4 Adverteren 2. Externe Analyse pagina 9 2.1 DESTEP-analyse pagina 9 2.1.1 Demografisch 2.1.2 Economisch 2.1.3 Sociaal - Cultureel 2.1.4 Technologie op evenementen 2.1.7 Ecologisch 2.1.8 Politiek-juridisch 2.2. Beschrijving van de markt pagina 10 2.3 Trends en ontwikkelingen pagina 10 2.3.1 Trendvoorspellingen 2014 2.3.2 Ontwikkelingen en trends in de evenementenbranche 2.3.2.1 Hybride evenementen 2.3.2.2 Persoonlijk 2.3.2.3 Sharing model 2.3.2.4. Sociale netwerken 2.3.2.5 No show 2.3.2.6 Effectmeting 2.3.3. Tools tijdens een evenement 2.4 Concurrenten van Leukefeesten.nl pagina 13 3. SWOT-analyse pagina 15 3.1 Sterktes pagina 15 3.2 Zwaktes pagina 15 3.3 Kansen pagina 15 3.4 Bedreigingen pagina 15 4. Confrontatiematrix pagina 16 5. Doelgroep pagina 17 6. Doelstelling pagina 17 7. Strategie pagina 18 2

Inhoudsopgave

8. Concept pagina 19 8.1 Product 1: Het portfolio pagina 19 8.2 Product 2: De code pagina 19 9. Middelen pagina 27 9.1 Product 1: Het portfolio pagina 27 9.1.1 Direct mail contact 9.1.2 Direcht mail contact 9.2 Product 2: De code pagina 27 9.2.1 Persoonlijk 9.2.2 Online 10. Tijdsplanning pagina 28 10.1 Product 1: Het portfolio pagina 28 10.2 Product 2: De code pagina 28 11. Budget pagina 29 11.1 Product 1: Het portfolio pagina 29 11.2 Product2: De code pagina 29 12. Evaluatie pagina 29 13. Bronnen pagina 30 14. Bijlagen pagina 31 14.1 Brainstorm foto’s

3


Inleiding

Interne Analyse

Gedurende de periode van september tot en met januari liep ik stage bij Leukefeesten.nl. Een evenementenbureau gevestigd in Veenendaal. Ik voerde werkzaamheden uit voor Leukefeesten.nl, maar ook voor hun andere bedrijf; effectgroep. Beide zijn evenementenbureaus, maar Leukefeesten.nl is voor personeelsfeesten en effectgroep voor inhoudelijke events. Leukefeesten.nl heeft mij concreet de opdracht gegeven om een communicatieplan te schrijven. Hierin lag veel uitdaging voor mij en mede door de economische crisis en branche verschuiving was het ook nodig. Daarnaast wilde ik ook wat achterlaten bij mijn stagebedrijf. Ik wil namelijk niet zo maar een stagiair zijn, maar ook iets doen voor het bedrijf. Daarnaast heb ik tijdens het schrijven van dit plan ook ervaren dat het mijzelf nog niet allemaal soepel af gaat. Het door vertalen van een strategie naar een concept, dit in producten en middelen vond ik moeilijk. Het was een goede oefening voor mij, ik heb veel kennis opgedaan en er is een mooi en bruikbaar concept uitgekomen.

1.1 Algemene informatie Simon begon als algemeen directeur in 1996 met effectgroep in Maarn, een evenementenbureau dat inmiddels behoort tot de Nederlandse top. Effect Business Events is op 1 september 1996 opgericht onder de naam Effect Producties. De oorsprong van het bedrijf is te vinden in de particuliere en sportieve sector, alwaar directeur Simon Renes als student sportieve bijeenkomsten organiseerde. De successen op het sportieve vlak hebben ertoe geleid dat de vraag en nadruk van de evenementen meer en meer op de zakelijke markt kwam te liggen, waar met een vergelijkbare creativiteit en inzet originele evenementen konden worden gerealiseerd. Maar de evenementenbranche veranderd snel en in 2001 besloot effectgroep dat er een vernieuwend en laagdrempelig concept op de markt moest komen. Zo konden organisaties snel, eenvoudig en relatief goedkoop een bedrijfsfeest (laten) organiseren. Er werd een simpele maar effectieve website gelanceerd, genaamd Leukefeesten.nl. Het 3 stappen model (kies het aantal gasten, concept en locatie) werd het belangrijkste navigatiemiddel op de website. In 2010 werd Leukefeesten.nl niet alleen meer een concept, maar een apart bedrijf. Het werd losgetrokken van effectgroep en sindsdien heeft Simon meerdere bedrijven in de markt. Beide bedrijven hebben zich gevestigd in Veenendaal, op de Fokkerstraat 20. Alle twee de labels, effectgroep en Leukefeesten.nl zijn in het zelfde pand gevestigd en alle medewerkers werken mee aan beide labels. 1.2 Missie Leukefeesten.nl wil Top of Mind Awareness zijn en een platform aanbieden voor bedrijven die incidenteel personeelsfeesten organiseren. 1.3 Visie Leukefeesten.nl wil twee tot drie aanvragen per week binnen krijgen en een opdracht per week voor een personeelsfeest. 1.4 Labels 1.4.1 Leukefeesten.nl Als een bedrijf een personeelsfeest wilde organiseren, kon het tot 2001 alleen terecht bij evenementenbureaus zoals de Arjan van Dijk Groep. Deze presenteerde zich online en offline als allround organisatoren, maar boden geen concrete feestideeĂŤn aan. Het concept Leukefeesten.nl was daarom een baanbrekend initiatief. Het presenteren van kant en klare concepten en locaties voldeed aan de behoefte van de opdrachtgevers en leverde honderden leads op en jaarlijks tientallen mooie opdrachten. In de loop der tijd zorgde een aantal ontwikkelingen ervoor dat het succes van Leukefeesten. nl minder glans kreeg. De concepten werden door andere bureaus gekopieerd en de online vindbaarheid kwam onder druk te staan. Adverteren bij Google en het gevecht om in organische resultaten zichtbaar te zijn was moeilijk en vanaf 2008 zorgde de crisis voor een verslechtering en liepen de leads en opdrachten terug. Ook de aanwezigheid van het zusterbedrijf, effectgroep, en de ontwikkeling en positionering van het merk heeft de teruggang van Leukefeesten.nl verder versterkt.

4

5


Interne Analyse

Interne Analyse

Momenteel is Leukefeesten.nl zoekende hoe ze zich als beste kunnen positioneren in de als maar veranderende markt. Waar vroeger de aanvragen binnen stroomden, blijven ze nu uit. Er zijn wekelijks meetings waarin wordt besproken welke richting Leukefeesten.nl op moet gaan, of de naam wel hetzelfde moet blijven, of er aanpassingen aan de site moeten worden gedaan, of de samenwerking met leveranciers en locaties anders moet, etc. Er zijn flinke aanpassingen aan de site geweest, die zeker hebben gewerkt. Het is nu een nieuw online model en inspirerend platform waarop ook het team van event professionals goed naar voren komt.

Effectgroep organiseert onder andere: Medewerkersbijeenkomsten, cliënt events, meetings, presentaties en congressen. De organisatie wordt altijd gedaan met een focus op de doelstelling van de opdrachtgever. Hierbij kunt je denken aan het delen van informatie, het bedanken van alle medewerkers, een opening van een pand, netwerken, enzovoorts. Effectgroep organiseert evenementen met waarde en wil de betrokkenheid vergroten door middel van evenementen te organiseren die verbinding leggen tussen de bezoekers.

Leukefeesten.nl wil Top of Mind Awareness zijn voor bedrijven die incidenteel personeelsfeesten organiseren. Uithalen wat er in zit en de neergaande tendens naar een groeiende curve omzetten zijn typerend voor Leukefeesten.nl. Het doel is om twee tot drie aanvragen per week binnen te krijgen en een opdracht per week voor een personeelsfeest. Leukefeesten.nl richt zich op bedrijven, overheid en ondernemers in Brabant, Midden Nederland, Noord Holland en Zuid Holland. De leeftijd varieert van 25 tot 40 jaar. Een doelgroep met steeds meer event- en festivalervaring. Het gaat hierbij voornamelijk op directiesecretaresses, personeelsverenigingen en marketing-communicatie medewerkers. 1.4.2 effectgroep Effectgroep is het label dat zich richt op de grote evenementen met een boodschap. Als een organisatie iets wil communiceren via een evenement, is effectgroep hét label dat deze aanvraag in behandeling neemt. Missie De missie van effectgroep is het creëren van belevingen en ervaringen voor opdrachtgevers die behoefte hebben en waarde hechten aan zintuigprikkelende, onderscheidende en beklijvende evenementen voor relaties en medewerkers. Het veranderen van het gedrag en de attitude van mensen door events te ontwikkelen waarbij live communicatie en nieuwe media samensmelten tot een effectieve campagne met maximaal effect. Visie Effectgroep, de meest innovatieve, creatieve, klantgerichte en actieve relatiebeheerder op het gebied van evenementenorganisatie in de bedrijvensector. Effectgroep the involvement company, is een live-communicatiespecialist en weet als geen ander dat een evenement een uniek en krachtig communicatie medium is. Door de klant te betrekken bij de organisatie van het evenement en door goed in te gaan op de wensen van de klant is effectgroep in staat een uniek en passend concept neer te zetten voor iedere gelegenheid, ze maken evenementen op maat met een boodschap en waarde voor de klant. Het bewaken van de rode lijn staat centraal en deze wordt dan ook tot in het kleinste detail doorgevoerd. Hiermee onderscheiden zij zich van andere bureaus. 6

Ze werken nauw samen met locaties en betrekken deze sterk bij het ontwikkelen van de concepten. Hierdoor sluit de uitstraling van het evenement nog beter aan. Zo heeft effectgroep ook zijn eigen styling afdeling en een groot aanbod aan styling materiaal. Effectgroep organiseert onder andere: Medewerkersbijeenkomsten, cliënt events, meetings, presentaties en congressen. De organisatie wordt altijd gedaan met een focus op de doelstelling van de opdrachtgever. Hierbij kunt je denken aan het delen van informatie, het bedanken van alle medewerkers, een opening van een pand, netwerken, enzovoorts. Effectgroep organiseert evenementen met waarde en wil de betrokkenheid vergroten door middel van evenementen te organiseren die verbinding leggen tussen de bezoekers. 1.5 Afdelingen Naast de verschillende labels, bestaat het bedrijf uit verschillende afdelingen. De sales afdeling is verantwoordelijk voor het acquireren van opdrachten van potentiële opdrachtgevers en bestaande opdrachtgevers. Ook het bedenken van het concept, doorvertalen naar een offerte en pitchen bij de opdrachtgever hoort hierbij. Als er eenmaal een GO is gekomen vanuit de klant, gaat het voorstel naar de afdeling eventmanagement. Deze wordt overgedragen door een van de sales managers aan een van de eventmanagers. De leveranciers worden definitief benaderd, de voorbereiding en de uitvoering van het evenement tot in detail wordt op deze afdeling gedaan. Ten slotte is de financiële afdeling verantwoordelijk voor het betalen van de leveranciers en de uiteindelijke calculatie van het project. 1.6 Personeel De medewerkers krijgen een grote mate van vrijheid binnen heldere kaders en processen. Ze zijn goed opgeleid en hebben een grote passie voor de evenementenbranche en zitten vol ambitie. Binnen het bedrijf en de verschillende labels krijgen ze de ruimte om te ontplooien, maar tegelijkertijd worden er hoge eisen aan de resultaten gesteld (klanttevredenheid, projectrendementen). Er is een wekelijkse meeting waarin helder geformuleerd wordt waar het bedrijf staat, welke projecten er binnen zijn gekomen, evaluaties van evenementen en hoe er tegen klanten, leveranciers en collega’s wordt aangekeken. Het is een informeel bedrijf en er wordt dan ook verwacht dat er feedback wordt gegeven en dat er een kritische kijk is.

7


Interne Analyse

1.7 Promotie 1.7.1 Website www.effectgroep.nl www.leukefeesten.nl www.floortravels.nl De website van Leukefeesten.nl en effectgroep wordt nauwkeurig bijgehouden met de app Wanapi. Hiermee kan je zien, wie de website bezoekt, hoe diegene er op is gekomen, waar op gezocht is en hoe lang deze bezoeker er op heeft gekeken. Door middel van deze kennis kunnen zoekwoorden op de site worden aangepast en kan er optimaal geadverteerd worden. Ook is de site van Leukefeesten.nl laatst vernieuwd. Iedere week worden er twee nieuwe locaties online gezet en de concepten worden regelmatig aangepast. Boven in staat het 3-stappen-menu en de lay-out heeft een grote verandering ondervonden. Zo zijn de prijzen weggehaald en zijn er meer contactmomenten op de pagina’s geplaatst, zoals ‘ mail uw aanvraag,’ ‘plan een brainstorm,’ of ‘ plan een locatiebzoek.’ Dit is gedaan om optimaal op de veranderingen in de evenementenbranche in te spelen. En dit heeft zeker gewerkt, het aantal aanvragen loopt weer op. 1.7.2 Flyers Drie keer per jaar is er een direct message actie vanuit de twee labels. Er worden zo’n 8.000 tot 10.000 flyers/folders verstuurd naar communicatie- en HR managers en directiesecretaresses. Vanuit Leukefeesten.nl worden er flyers verstuurd met daarin een fictieve top 10 leuke personeelsfeesten. Ook is er een flyer voor een heel nieuw concept verstuurd welke inspeelt op de huidige ontwikkelingen in de evenementenmarkt. Dit concept heet Thuis Bij en speelt in op de behoeftes van de klant om een evenement zelf te organiseren en klein te houden. Zodat ze niet de boodschap naar buiten brengen dat ze met geld aan het strooien zijn. Het concept sloeg aan en heeft een effectieve werking gehad. 1.7.3 Sociale netwerken Tot nu toe zijn alle labels niet actief op sociale netwerken. Er bestaan wel Facebook-, Twitteren LinkedIn pagina’s, maar deze worden niet optimaal benut. 1.7.4 Adverteren Eerst deden Leukefeesten.nl en effectgroep wel aan adverteren op branchesites en in branchebladen. Nu is er voor gekozen om dat niet meer te doen omdat het te intern is. Online wordt er wel flink geadverteerd bij Google en de partners van Google. Hier wordt het meeste in geïnvesteerd, omdat het aanbod zich vooral online positioneert en dit het eerste is waar klanten gaan zoeken. Zo wordt er ook veel redactioneel geadverteerd op Highprofile en Eventbranche. Publiciteit is erg belangrijk, waardoor er vaak cases in worden gestuurd van events die zijn gedaan.

8

Externe analyse

2.1 DESTEP- analyse 2.1.1 Demografisch Op dit moment zijn er 16.778.025 inwoners in Nederland. Waaronder 8.306.326 mannen en 8.471.699 vrouwen. In de doelgroep van Leukefeesten.nl vallen 4.119.832 mensen. Dat is 24,6%. In 2012 zijn er zo’n 192.390 nieuwe bedrijven in Nederland opgericht. Vooral in de markt van zakelijke dienstverlening (42.195), specialisatie zakelijke dienstverlening (34.335) en handel en horeca (29.120) werden ten opzichte van 2011 veel nieuwe bedrijven opgericht. (Centraal Bureau voor Statistiek, 2013) 2.1.2 Economisch Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de economie. Veel bedrijven zijn failliet gegaan, hebben reorganisaties gehad of zijn gefuseerd met andere bedrijven. In 2012 was het faillissement dan ook hoog met zo’n 11.235 bedrijven. De eerste helft van 2013 komt nu al uit op een aantal van 65.13 bedrijven. De crisis heeft natuurlijk een grote invloed gehad op verschillende branches. Hier zijn een aantal ontwikkeling uit gekomen. Zo zie je in het bedrijfsleven dat mensen op elkaar gaan leunen, hun zwakheden laten zien en om hulp vragen. Mensen genieten van minder en zijn zich bewust dat er niet op de overheid gewacht hoeft te worden. Er is geen vertrouwen meer in de overheid en grote instanties zoals banken, verzekeraars, etc. Hierdoor lenen mensen geld aan elkaar en ontwikkelen zelf initiatieven. Als je via de site geen studentenkamer of oppas kunt vinden, zoek je in je omgeving. crowdfunding is hier een mooi voorbeeld van. (BNR Nieuwsradio, 2013) 2.1.3 Sociaal-cultureel Uit het derde kwartaal van het Continue Onderzoek Burgerperspectieven van Sociaal Cultureel Planbureau, blijkt voor het eerst sinds 2008 dat er meer zorgen over de economische crisis zijn, dan over de sociale. Ook is de economie even urgent als begin jaren tachtig, daalt de tevredenheid met de economie en de politiek, zijn velen bezorg en onzeker over hun eigen toekomst en is de Europese Unie onvermijdelijk. 47% geeft de Nederlandse economie een voldoende en 38% de politiek in Den Haag. Het vertouwen in de regering en Tweede Kamer is laag. 39% heeft voldoende vertrouwen in de regering en 45% in de Tweede Kamer. De somberheid over de economische en eigen financiële situatie verbeterd niet. 55% verwacht de komende maanden een verslechtering, 29% van zijn eigen situatie. (Sociaal Cultureel Planburesu, 2013) 2.1.4 Technologie op evenementen Op evenementen wordt vaak wel een hoge eis gesteld aan technologie. Dit komt voort uit de spullen die mensen thuis zelf hebben, de nieuwste snufjes en de grootste full hd televisie schermen. Men kijkt om zich heen en ziet telkens dat het vernieuwender kan. Ook van presentaties wordt meer verwacht, het moet prikkelen, vooruitstreven, innovatief en een beleving zijn. Een gewone PowerPoint presentatie voldoet niet meer. Echter beseft een opdrachtgever niet snel wat er allemaal qua techniek en content achter zit. Hij weet er zich geen raad mee en ontwikkelingen gaan zo snel dat het amper bij te houden is. (Hendriks, 2013)

9


Externe analyse

Externe analyse

2.1.5 Ecologisch Nederland zat een hele tijd in de fastfoodcultuur. In de supermarkten vond je maaltijden die ready to cook, eat en heat waren. Nu zie je dat mensen het toch leuk vinden om te weten welke groenten er allemaal zijn, men wil weten waar het eten vandaan komt en gaat weer groente verbouwen in het eigen achtertuintje. Mede door campagnes van onder andere Wakker Dier, het incident met het paardenvlees en trends zoals ‘clean eating,’ worden consumenten bewust gemaakt van hun eten. Restaurants en cateraars passen hun assortiment aan naar verse en biologische producten. (BNR Nieuwsradio, 2013)

2.3 Trends en ontwikkelingen Maar ondanks de crisis en de grote gevolgen hiervan staat de evenementenbranche niet stil. De evenementenbranche veranderd snel omdat de behoeftes van klanten ook veranderen. Daarom hieronder niet alleen de trends en ontwikkelingen in de evenementenbranche, maar ook een trend voorspelling voor 2014 waar Leukefeesten.nl op in kan spelen en tools die ze zelf kunnen gebruiken.

2.1.8 Politiek-juridisch Ook op politiek gebied zijn er beslissingen genomen die invloed hebben op de evenementenbranche. Denk aan de verhoging van de BTW van 19% naar 21% in Oktober 2012 en ook de accijns op bier, wijn en andere alcoholische dranken gaat omhoog. Komend jaar moet er weer 6 miljard worden bezuinigd, hoeveel invloed dit zal hebben op de evenementenbranche is nog onbekend. (Nieuws, 2013) 2.2 Beschrijving van de markt De evenementenbranche is een erg uitgebreide markt waar je veel verschillende bedrijven kunt vinden. Je hebt bedrijven voor het organiseren van festivals, congressen, weekendjes weg en ga zo maar door. Maar de branche ondergaat op dit moment een grote verandering. Door de economische crisis wordt een evenement als ‘overbodig’ gezien, het is een dienst die niet tastbaar is. Een bedrijf draagt hiermee de boodschap uit, dat het met geld strooit en dat het goed gaat. Daarnaast gaan bedrijven het zelf doen omdat ze meer tijd over houden. Directie secretaressen, communicatie- en HR managers gaan via Google hun eigen bedrijfsfeest samenstellen. Ook kunnen ze op veel sites prijzen vergelijken en er op deze manier achter komen dat, als ze het zelf doen, het veel goedkoper is. Bovendien, als je zelf een feest organiseert, komt dat beter over dan als je een extern organisatiebureau in huurt (Marketingonline, 2013). Toch zijn ook de evenementen per opdrachtgever toegenomen. Er vond een stijging plaats van gemiddeld 17 evenementen per jaar, naar 24 evenementen. De meeste evenementen worden gehouden voor relaties (32%) en medewerkers (30%). 89% van de opdrachtgevers benadert direct een locatie en nog maar 11% benadert een evenementenbureau, blijkt uit het locatie onderzoek van branche site HighProfile. Kleine evenementen doet een bedrijf zelf, maar grote inhoudelijke evenementen worden uit handen gegeven vanwege het vele werk wat ze met zich mee brengen. De groepsgrootte stijgt (van 138 naar 191 man) en ook het budget per persoon (van €60,naar €69,-) wordt groter waarmee de eisen voor een evenement worden aangescherpt. Zo verwacht de opdrachtgever binnen 24 uur een voorstel. Vooral de sfeer en het gevoel bij een concept of locatie zijn doorslaggevend, 55% vind dit belangrijk. Ook het meedenken voor nieuwe ideeën met de opdrachtgever zijn van belang. Daarom is het belangrijk om al in een vroeg stadium met de opdrachtgever aan tafel te zitten. Zo kunnen alle aandachtspunten worden besproken en de wensen worden afgestemd. (Oscar Krechting en Ronnie Witjes) 10

2.3.1 Trendvoorspellingen 2014 - Zelforganiserende Zelfredzaamheid. Door de terugtrekkende en kosten-reducerende overheid kunnen burgers weinig anders dan zelf het heft en hun bestaan in handen nemen. Sinds enige jaren ontstaan er burgerinitiatieven waarin de participanten samen werken aan de kwaliteit van hun leven, de buurt of de samenleving. De sociale netwerken maken deze vormen van organisatie beter mogelijk dan ooit. - Cool Personalisation. Dit is een oude trend waar nieuw leven in wordt geblazen. Met dank aan de Cloud kunnen op basis daarvan veel krachtiger gepersonaliseerde producten en diensten geleverd worden. Denk aan specifiek afgestemde medicijnen of sportschoenen die rekening houden met de toekomstige slijtageplekken in ons lichaam. Denk aan je eigen schoenen ontwerpen bij Nike of je eigen naam op het flesje van Coca-Cola. - The Experience Economy. Een trend die we al langer kennen, maar die haar innovatieve kracht en levendigheid steeds opnieuw bewijst. Mensen gaan opzoek naar bijzondere ervaringen die hun langer bijblijven en toevoegen aan de kwaliteit van hun bestaan. Marketing met een memorabele ervaring. (Eilander, 2013) 2.3.2 Ontwikkelingen en trends in de evenementenbranche 2.3.2.1 Hybride evenementen Als eerste zijn er de online events, ook wel hybride evenementen genoemd. Hierbij wordt de participatie van de doelgroep vergroot door het slim inzetten van social media, live streaming en online tools. Naast de gasten die fysiek aanwezig zijn, communiceren de virtuele deelnemers met elkaar en de aanwezigen via Twitter en Facebook. Ook kunnen kantoren van overzees meekijken en mee discussiëren met het evenement. Hierdoor wordt het evenement onder de aandacht gebracht van hun vrienden en volgers en wordt het bereik dus veel groter. (Geocast) 2.3.2.2 Persoonlijk Ten tweede is het persoonlijk maken van een evenement een trend. Bedrijven willen namelijk niet zo maar een personeels- of bedrijfsfeest, maar eentje met waarde en een boodschap. De behoefte aan kant-en-klare concepten valt hierdoor weg en een feest op maat is in opkomst. Maar ook door het stabiliseren van budgetten, nadat ze de laatste jaren teruggeschroefd waren, heeft invloed op deze trend. Bedrijven kiezen toch ook net wat vaker voor kleinschaligere evenementen, maar vullen die wel kwalitatief in. Een beperkt budget en beter contacten leggen zijn hier de belangrijkste drijfveren voor. Op een kleiner evenement heb je nu eenmaal meer de mogelijkheid om de gasten persoonlijke aandacht te geven. Hetzelfde totaalbudget, minder gasten en dus een groter budget per persoon. 11


Externe analyse

Een andere vorm van het persoonlijker maken van het evenement, is dat opdrachtgevers ook het team achter het evenementenbureau willen zien. Ze willen foto’s zien van het team, lezen wat de visie en missie is, wat hun doel is en wat ze bieden. (Eventplanner.be, 2013) 2.3.2.3 Sharing model Als derde wordt het sharing model vaak gebruikt. Een event delen of er meer uit halen door het niet een keer te gebruiken, maar om het te laten staan voor de volgende dag of de volgende groep. Denk hierbij ook aan combi events; fun en inhoud samen. Steeds meer evenementen krijgen een doelstelling en dus meer inhoud. Ook kiezen bedrijven één dag uit om zowel de jaarcijfers, het bedrijfsuitje als het feest te geven. Daarnaast is ook de publiciteitswaarde van een evenement is nog steeds belangrijk voor bedrijven. Bedrijven hebben, zeker nu, hier een behoefte aan. Een event is een duur communicatiemiddel, maar het kan ook worden ingezet om er voor te zorgen dat het goed gaat. Denk bijvoorbeeld aan de betrokkenheid van medewerkers vergroten of een nieuwe strategie introduceren. Veel bedrijven zien dit alleen nog niet in en besteden het organiseren van een evenement steeds minder vaak uit aan organisatiebureaus. Opdrachtgevers willen een all-in bedrag zonder stelposten achteraf. Evenementenbureaus spelen daar op in door middel van arrangementen en pakketten. (VKOZ, 2012) (Marketingonline, 2013) 2.3.2.4 Sociale netwerken Natuurlijk is social media ook onmisbaar op een evenement. Waar eerst organisatoren alleen nog maar een Twitter-wall of LinkedIn groep aanmaakte voor een evenement, zie je nu dat social media in voor- en na-trajecten voor echte versterking zorgt in het evenement. Complete social media trajecten monden uit in het hoogtepunt: het personeelsfeest, bedrijfsfeest, jubileumfeest of themafeest. Tijdens het evenement blijft social media ideaal als interactie of verslaglegging/reactie tijdens het evenement. Dankzij slimme toepassingen op bijvoorbeeld video- en fotomarketinggebied heeft het na-traject ook aan kracht gewonnen. (EventBranche, 2013) 2.3.2.5 No show Er wordt steeds meer nadruk op het voortraject gelegd. Ieder evenement start met een uitnodiging, save the date of de bekendmaking. Het is het startpunt van het evenemententraject en dus de eerste indruk. Veel opdrachtgevers willen een registratiesite, uitnodigingstraject, een online gastenlijst of een no show mailing. Gastsprekers spreken de uitnodiging in, de gastenlijst wordt openbaar gemaakt om gasten te laten zien met wie ze kunnen netwerken en twijfelaars worden overgehaald. Niet is zo vervelend als een hoge no show. Door vanaf het begin af aan duidelijk te maken wat de meerwaarde is en een extra mailing te sturen, voorkom je dit. Ook het simpel houden van een registratiewebsite is een pré, houdt het bij registreren en het programma. Plaats beeldmateriaal wat aansluit op de dag van het evenement zelf, dus geen strakke zakelijke setting als het een personeelsfeest is met als thema Yeti feest. 12

Externe analyse

2.3.2.6 Effectmeting Als laatste een van de belangrijkste ontwikkelingen; er is geen event meer zonder effectmeting. Er zijn drie maatschappelijke bewegingen die een duidelijke invloed hebben. 1. ROI/effectmeting. Lange tijd werd er gezegd dat een return on investment lastig te meten is, maar daar komt men nu massaal op terug. Het kan wel, en het moet zelfs. Meet op zijn minst het effect en de tevredenheid. Het is een manier van denken en werken, waarbij geen evenement meer georganiseerd wordt zonder doelstelling en meetvariabelen. 2. MVO / Duurzaam Net als de rest van de maatschappij wordt Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen inmiddels gemeengoed. Ieder bedrijf heeft een MVO-hoofdstuk in haar bedrijfsstrategie. Je ziet ook bij steeds meer eventbedrijven duurzame materialen, catering en locaties. 3. Costsharing / samenwerkingen In lastige economische tijden trek je sneller naar elkaar toe. Om de krachten te bundelen, sterker te staan en kosten te besparen. Bij locaties kan de opdrachtgever er bijvoorbeeld voor kiezen om een dag te kiezen nadat er een groot evenement is geweest. Zo kan de opdrachtgever profiteren van de al aanwezige materialen. (EventBranche, 2013) 2.3.3 Tools tijdens een event - Crowdsources speakers. Het publiek kiest wie er mag spreken, ook is er een tool waarmee het publiek de lengte en duur van de sprekerssessie kan bepalen. De oude communicatiemiddelen kunnen de kast in en je kunt niet meer uitgaan van Zender-Boodschap-Ontvanger. Zo zijn er webinars in het voortraject bedoeld om de spreker al met de gasten te laten discussiëren om daar zijn programma op aan te passen. (EventBranche, 2013) - Smart Dashboards. Een omgeving van waaruit je alle pormotie, uitnodigingen, sociale media activiteiten, websites, portals, tools en apps kan beheren. Denk aan Live Walls of Event Enterprise Solutions. - Event Reviews. Reputatiemanagement en de publiciteitswaarde van een evenement neemt toe. Deelnemers schrijven hun ervaringen op van evenementen waar ze zijn geweest. Anderen kunnen deze online lezen en worden hierdoor beïnvloed. - Smart Badges. Papieren badges worden steeds vaker gezien als een verspilling van papier. Met persoonsgebonden chips kun je jouw event belevenis versterken, interactief netwerken en gerichte event data verzamelen. Denk aan inchecken of het liken van een activiteit. - Photo Booths. Foto applicaties en diensten zijn onmisbaar en deelnemers zijn er gek op. Denk aan grote schermen waarop alle foto’s met de #hashtag van jouw event komen te staan, speciale fotohokjes, beeldverslagen en automatische uploads van deelnemers via hun badges. (Bergman, 2012) (Tensen, 2013) (EventBranche, 2013) 13


Externe analyse

2.4 Concurrenten van Leukefeesten.nl Niet alleen Google is een bedreiging geworden voor de evenementen markt, ook locaties zijn een belangrijke pionier in de markt. Want waar denk je als eerste aan als je een feest gaat organiseren? Je ziet steeds vaker dat locaties het hele evenement organiseren en zelf al alle faciliteiten in huis heeft. Denk aan catering, licht, geluid en connecties in de entertainment wereld. Daarnaast zijn ook cateraars prominent geworden zodra bedrijfsfeesten, door bijvoorbeeld beperkt budget, in eigen pand worden gegeven. Er is sprake van branchevervaging. (EventBranche, 2013) (Schmeinck, 2010) Naast Google, locaties en vateraars zijn er natuurlijk ook andere evenementenbureaus die online concepten en locaties aanbieden. Voorbeelden van concurrenten zijn 123bedrijfsfeest.nl, feestproducties.nl, One Motion, Leuk Personeelsfeest, Ceremonie Meester, mijnpersoneelsfeest.nl en o-buro. Dit zijn de eerste sites die boven aankomen te staan met het zoeken naar personeelsfeesten, samen met Leukefeesten.nl. Voor secretaresses is het niet zichtbaar wie er in hetzelfde segment zitten. Zij zoeken op sites en kiezen uiteindelijk wat hun het leukste en goedkoopste lijkt. Leukefeesten.nl zit meer in het segment van kwalitatieve evenementenbureaus zoals Ceremonie Meester en o-buro. Maar de verschillen tussen bureaus zijn klein. Je ziet dat steeds meer organisatiebureaus zich ook gaan profileren als communicatiebureau of andere segmenten opzoeken, zoals het organiseren van congressen. Er zijn weinig evenementenbureaus die gespecialiseerd zijn in een onderdeel van de branche en ook echt alleen maar dat doen. Ook hier vindt dus branchevervaging plaats.

SWOT-analyse

3.1 Sterktes

3.2 Zwaktes

3.3 Kansen

3.4 Bedreigingen

Innovatief door voortdurend inspelen en aanpassing op trends en ontwikkelingen

Geen duidelijke, concreet geformuleerde visie, missie of strategie

Klanten hechten waarde aan reviews van voorgaande klanten

Moeilijk om uit de routine te komen

Kleinschaligere evenementen, waardoor het budget per persoon stijgt

Bedrijven gaan hun feesten zelf organiseren omdat ze meer tijd overhouden, beperkt budget hebben

Actief met het benaderen van klanten en het onderhouden van bestaande relaties

Niet altijd up-todate van trends en ontwikkelingen in de branche Overgang van projecten naar sales en event zijn soms onduidelijk of er zijn misver standen Nog geen sterke online strategie

Opdrachtgevers willen meedenken in ideeĂŤn Sfeer en gevoel zijn belangrijk, nog steeds is er the experience economy. Persoonlijk maken van een event. Effectmetingen, zoals ROI, bedrijven willen weten wat een event toevoegt

Branchevervaging; veel organisatiebureaus gaan zich ook profileren als een communicatie bureau Locaties hebben meer faciliteiten en gaan zelf organiseren. Evenementenbureau brengt de verkeerde boodschap naar buiten voor veel bedrijven. Veel hebben reorganisaties gehad en geleden onder de crisis. Als je een evenementenbureau kan inhuren, betekend dit dat je geld hebt. Evenement wordt gezien als overbodig en is niet tastbaar

14

15


Confrontatiemix

Sterktes - Kennis en ambitie aanbieden aan cocreatie/crowdsourcing projecten en hierin een samenwerking, platform of concept aanbieden. - Door klantgerichtheid, goede mond-totmond reclame en het persoonlijk maken van evenementen; customer intimacy creëren. . - Door een kritische kijk op evenementen, effectmeting toepassen en er ‘ echt uithalen wat er in zit.’ - Door klantgerichtheid, co creatie en opdrachtgevers laten meedenken; brainstormsessies organiseren. Of workshops/ diensten aanbieden.

Zwaktes - Door zich meer te richten op The Expierence Economy en op het gevoel van de klanten af gaan, zelf ook meer gevoel krijgen voor Leukefeesten.nl. - Door opdrachtgevers mee te laten brainstormen voor hun evenementen, zelf uit de routine en je ‘ comfort zone’ komen.

Bedreigingen - Een eigen prijsvergelijkingssite aanbieden waarop bedrijven kunnen zien wat voor hun de goedkoopste optie is. - Door ambitie en passie te laten zien, zich afzetten tegen de branchevervaging en laten zien waar Leukefeesten.nl voor staat en wat je niet hoeft te verwachten. - Door het onderhouden van de klantenrelaties, goede reviews krijgen en deze op de site zetten of een portfolio online zetten. - Door het onderhouden van klantenrelaties, afspraken maken met locaties dat zij Leukefeesten.nl als eerste benaderen.

- Doordat locaties en bedrijven steeds meer zelf gaan doen, klanten verliezen. - Door geen duidelijke visie en missie te hebben, een verkeerde boodschap naar de klanten overbrengen.

Kansen

16

Doelgroep

Doelstelling

De gewenste doelgroep van In een jaar tijd moet het aantal aanvragen dat Leukefeesten.nl ligt in de leeftijdscategorie via de website van Leukefeesten.nl binnenvan 25 tot 40 jaar,zowel mannen als vrouwen. komen, gestegen zijn met ruim 10%. Dit is een doelgroep met steeds meer eventen festivalervaring. Ze werken bij bedrijven, overheid of zijn ondernemers gevestigd in Brabant, Midden Nederland, Noord Holland en Zuid Holland. Het zijn vaak de directiesecretaresses, personeelsverenigingen of marketing-, communicatiemedewerkers. Zij zijn te bereiken via mail, telefonisch en vanuit de database van Leukefeesten.nl. Via de Kamer van Koophandel kunnen de adressen worden aangevraagd.

17


Strategie

De supermarktstrategie wordt toegepast op de Leukefeesten.nl site. Deze strategie wordt, zoals de naam al zegt, voornamelijk gebruikt door supermarkten. Hij zorgt voor meer klanten, het toenemen van bestellingen, tevreden en trouwe klanten. Oftewel: het creëren van fans. Denk maar aan de persoonlijke aanbiedingen die je bij de Albert Heijn krijgt, door middel van je bonus kaart. De goede tv-reclames met de typische Albert Heijn man waarmee ze vertrouwen creëren. Of de Aldi en Lidl die juist goed communiceren wat ze niet zijn. Bij hen kun je geen service en uitgestalde producten verwachten. Het is een low-budget supermarkt en dat weet iedereen. Je gaat daarheen om even snel en goedkoop boodschappen te doen. De Jumbo is hierin wel een van de toonaangevende supermarkten. Het hele personeel is getraind door middel van de 7 zekerheden. Dit is een soort ‘gebod’ waarin de service en de klant centraal staan. Dit is ook precies waar deze supermarktstrategie om draait. Zoals Jumbo zegt: service met een glimlach, en vriendelijkheid kost niks.

18

Concept

Leukefeesten.nl zal dit ook zelf door gaan voeren in de bedrijfsvoering. Zoals al in de SWOT-analyse stond: Door klantgerichtheid, goede mond-tot-mond reclame en het persoonlijk maken van evenementen; fans creëren. Zij zijn namelijk geen massaproductie bedrijf dat ieder event maar van de plank trekt. Leukefeesten.nl behandelt iedere klant alsof het de eerste is, de klant is koning en staat centraal.

Een persoonlijke tone of voice is van belang, de klant moet zich welkom voelen. Dit persoonlijke is terug te zien in de werkwijze van leukefeesten.nl, het werken met de klant en in de uitvoering van het evenement. Zowel offline als online. De klant staat centraal en wordt behandeld alsof hij de eerste is. Door het goede contact met de klant kan het evenement persoonlijk en op maat worden gemaakt.

Vanaf het eerste moment is er al de mogelijkheid tot tweerichtingsverkeer. Zo voelt de klant zich op de site al uitgenodigd om contact op te nemen en over zijn/haar ideeën te praten. Tot en met de uitvoering van het evenement, staan de wensen van de klant centraal. Door middel van veel communicatie tussen de sales/eventmangers en de opdrachtgever kan dit gerealiseerd worden en zijn er geen onduidelijkheden. Hierdoor vindt er dus veel formering plaats, waarbij er beïnvloeding komt vanuit de kant van Leukefeesten.nl, maar er toch ruimte is voor reacties vanuit de opdrachtgever.

Mond-tot-mond reclame is ook een belangrijke factor. Door middel van goede reviews en het onderhouden van klantenrelaties worden er fans gecreëerd. Zij krijgen een speciale plek op de website van Leukefeesten.nl. Nieuwe bezoekers krijgen zo eerder een gevoel en beeld bij wat dit organisatiebureau doet en toevoegt. De nieuwe strategie zal ongeveer een half jaar in beslag nemen en aan het einde geëvalueerd worden.

Bij Leukefeesten.nl staat de klant centraal. Het draait om klantvriendelijkheid, tevredenheid en het behouden van bestaande klanten. Niks is te gek en alles kan op maat worden gemaakt. Het feestje begint al als je ze opbelt voor een aanvraag. Met jarenlange kennis en ervaring, vaste en trouwe leveranciers kunnen zij de klant verzekeren van een passend feest waarbij alle gasten tevreden zijn. Door goede ervaringen van voorgaande klanten en leveranciers te delen wordt de interesse gewekt van andere prospects. Maar zo blijven bestaande klanten ook tevreden. Secretarreses, personeelsverenigingen en marketing-, communicatiemedewerkers komen een keer de deur uit en worden weggetrokken uit hun dagelijkse sleur. Ze mogen zelf bepalen hoe hun feest eruit komt te zien en wat de ingrediënten hiervoor zijn. Een feestje geven moet juist leuk zijn. Daarom worden ze bij Leukefeesten.nl persoonlijk behandeld en voelt het net alsof zij de touwtjes in handen hebben. Leukefeesten.nl wil ze maar wat graag hierbij helpen, zorgen dat ze de juiste producten vinden om hun feest compleet te maken. Ze hebben alles in huis! Leukefeesten.nl is niet zomaar een evenementenbureau. Zij hebben geen kant-en-klare concepten die al in schappen klaar staan, maar vers bereide producten op maat gesneden. Hierbij ben je niet een van de vele die indezelfde blender gaat als de vele voorgangers. Je wordt persoonlijke behandeld en als je wilt krijg jij zelfs een sweater met ‘crew’ er op en je eigen portofoon.

Product 8.1 Product 1: Het portfolio

8.2 Product 2: De code

Door het onderhouden van klantenrelaties en reviews op te vragen wordt er een portfolio opgebouwd. Het leuke portfolio van Leukefeesten.nl. Bestaande klanten, leveranciers en locaties krijgen zo hun eigen plekje op de site en neergezet als de fans van Leukefeesten.nl Zij vertellen over hun ervaringen met Leukefeesten.nl en brengen hun klanttevredenheid over. Er wordt veel waarde gehecht aan goede reviews over producten, zo worden de prospects online beïnvloed en krijgen ze een goed gevoel en beeld van Leukefeesten.nl. Het zal een online boek worden waar je door de meningen van klanten, leveranciers en locaties kunt lezen. Het verhaal van de relatie kan een a4 groot zijn of juist alleen een quote met veel sfeerbeelden.

Zodra het voorstel van Leukefeesten.nl je bevalt of Leukefeesten.nl heeft de tender gewonnen, krijg je een persoonlijke inlogcode toegestuurd / overhandigd. De opdrachtgever kan hiermee inloggen op zijn eigen pagina bij Leukefeesten.nl. Zo kunnen ze snel en gemakkelijk, overal hun eigen event op de voet volgen. Via deze manier kan er contact worden opgenomen met de eventmanager, je kunt snel de planning en je gegevens bekijken en wijzigen. Ook document zoals een draaiboek kunnen op deze pagina worden geüpload. Via deze manier worden ze persoonlijk behandeld en krijgen ze het gevoel dat ze bij het gehele proces betrokken worden. Het is stiekem al een voorproefje op het uiteindelijke evenement.

19


Het Portfolio

Een verzameling van waardevolle, leuke reacties van onze opdrachtgevers.

Al meer dan 10 jaar organiseren wij leuke personeels- en jubileumfeesten voor bedrijven en de overheid. Ieder feest is uniek, niet alleen voor de klant maar ook voor ons. We leren van iedere samenwerking en nemen hier feedback van mee naar het volgende evenement.

‘‘ Jullie hebben het feest laten uitstralen, wat wij wilden uitstralen ‘‘

Voldoening en plezier bij de opdrachtgever is waar wij het voor doen. Vandaar dat we al deze leuke momenten hebben samengebundelt tot een prachtig portfolio wat we graag met jou willen delen!

Jose van Nispen - Progmatic De organisatie was geweldig! Jullie hebben heel goed voor elkaar gekregen het feest uit te laten stralen wat wij wilden uitstralen. Dus er is heel goed geluisterd en doorvertaald! Een referentie....wat is mooier dan dat wij niets anders horen dan dat het een fantastisch feest was en heel professioneel georganiseerd. Als ik weer zo’n groot feest geef, kom ik naar jullie. Het is en was teamwork!

21


Jan Willem Maters, Holmatro Ons feest in La Vida was zeer geslaagd. De ideeën vooraf spraken ons erg aan maar bleken in de praktijk nog leuker te zijn. Een uniek concept om een breed publiek mee te vermaken. De samenwerking met Leukefeesten.nl was wederom prettig en succesvol!

Chantal de Rijk en Joyce Scheel, Rabobank Montfoort Oudwater ‘Koninklijk Leven Voor Even’ was voor onze medewerkers met partner hét evenement waarin ze heerlijk konden genieten van een geheel verzorgd, luxe en vooral leuk weekend. We hebben echt genoten van elk moment. Perfect georganiseerd in een sfeervolle locatie. We hadden een geweldig Koninklijk feest met als hoogtepunt een optreden van Nhely Da Rosa.

22

Hannerieke Barten, HSF Nadat wij eerder met veel plezier met Leuke feesten.nl een personeelsfeest hebben georganiseerd gingen we graag opnieuwe met hen in zee. Deze keer met een totaal ander concept ‘ De Smaak van HSF.’ We hebben genoten van een ontzettend leuke en diverse feestavond vol smakelijke verassingen op muzikaal en culinair gebied. Bedankt voor de fijne samenwerking, wij genieten nog na!

23


Beste Hans van der Hoek,

Ortec Finance - zaterdag 21 december 2013

Hierbij sturen we jouw je persoonlijke Leukefeesten.nl code! Log hiermee in op onze website. Bekijk op jouw pagina de vorderingen van je evenementen, plan gemakkelijk een afspraak in met jouw ideeĂŤnmaker of bekijk de planning! Zo heb je alle gegevens en documenten van jouw evenement overzichtelijk bij elkaar. Leuk toch? Tot snel!

5183917

24

&


Middelen

9.1 Bestaande middelen Zoals in de interne analyse beschreven maakt Leukefeesten.nl gebruik van diverse middelen. De website blijf nog steeds zoals hij is. Deze is laatst namelijk al helemaal veranderd en hierdoor is het aantal aanvragen toegenomen. Ook de flyers worden ingezet zoals dat altijd is gedaan. Deze worden meestal verstuurd als er een nieuw concept is ontwikkeld of er staat een fictieve top 10 in. 9.2 Product 1: Het portfolio 9.2.1 Direct mail contact Naar de leveranciers, opdrachtgevers en trouwe klanten wordt een persoonlijke mail gestuurd om ze uit te nodigen voor het portfolio. Ze mogen zelf een stukje schrijven, ervaringen of herinneringen toesturen. Van sommige leveranciers, opdrachtgevers of trouwe klanten zijn er al quotes of korte verhaaltjes. Deze bundelt Leukefeesten.nl samen met foto’s van dat evenement. Uiteindelijk wordt de link naar het portfolio gestuurd naar iedereen die er in staat om hun plekje bij Leukefeesten.nl te laten zien.

9.3 Product 2: De code 9.3.1 Persoonlijk De inlogcodes worden persoonlijk overhandigd tijdens het eerste kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en de eventmanager. Als het echt niet anders kan worden deze per post opgestuurd. 9.3.2 Online Na het inloggen van de klant wordt er online een pagina aangemaakt. Hierop kun je de voortgang van je evenement bekijken, een afspraak inplannen, documenten inzien of de planning bekijken. De pagina is helemaal persoonlijk ingericht en zal bestaande uit de volgende pagina’s die er ‘onder’ hangen: - Persoonlijke gegevens - Documenten - Planning & Afspraken

9.2.2 Direct mail contact Naast de mail naar leveranciers, opdrachtgevers en trouwe klanten wordt er ook een mailing naar prospects gestuurd. Via de Kamer van Koophandel worden de adressen van directiesecretaresses, personeelsverenigingen of marketing-, communicatiemedewerkers. Via deze manier worden zij erop gewezen dat de website is vernieuwd. Eventueel zou dit ook een goed moment zijn om nieuwe concepten te laten zien en natuurlijk het portfolio.

26

27


Tijdsplanning

10.1 Product 1: De Leuke Reacties September is de drukste tijd van het jaar met bedrijfsevenementen. Ik heb mijn tijdsplanning daarom gebaseerd hierop en er voor gezorgd dat voor de zomer het portfolio online staat.

Budget

Product 1: Het Portfolio • Kosten van 4Net voor het online zetten van een ‘bladerbaar’ portfolio: • Werknemers kosten (Werknemer Leukefeesten.nl, á €25,- per uur) (Uitgaande van 24 uur per maand (96 uur totaal)

€1500,€2400,-

Totaal: €3900,Product 2: De Code • Drukken van A5 papieren voor barcodes (250 Flyers A5, full color, dubbelzijdig, gloss papier) • Kosten van 4Net voor het maken van klantenpagina: • Werknemers uren (Werknemer Leukefeesten.nl, á €25,- per uur (bruto)

€69,€400,€75,-

Totaal: €554,Product 1: Het Porfolio Product 2: De Code

€3900,€554,-

Totaal: €4444,(bron: 4Net moderation, Helen Straatman en Print & Copy)

Evaluatie

10.2 Product 2: De code Zodra er een aanvraag binnen is gekomen en deze ook echt doorgaat, zal er door de moderator van Leukefeesten.nl (4Net) een nieuwe pagina worden aangemaakt met de volgende pagina’s die er ‘onder’ hangen: - Persoonlijke gegevens - Documenten - Planning & Afspraken

Voorafgaand aan het invoeren van het waarderingsportfolio en de barcodes wordt er gekeken hoeveel aanvragen voor evenementen in 2013 gemiddeld per week binnen kwamen. Een half jaar na het invoeren van het waarderingsportfolio en de barcodes zal het gemiddeld aantal aanvragen per week vergelijken worden met het gemiddeld aantal aanvragen van 2013. Zo kan er uiteindelijk een conclusie worden getrokken of er een stijging van 10% in het aantal evenementen was of niet. Kortom: is de doelstelling behaald?

De tijdsplanning bij de barcodes hangen dus af van het moment dat er een aanvraag binnen komt en dat deze daadwerkelijk ook doorgaat. Er wordt vanuit gegaan dat de barcodes binnen twee weken nadat er een akkoord is gegeven op het evenement, worden verstuurd en dat er dan dus ook kan worden ingelogd op de pagina. Als in de praktijk blijkt dat dit makkelijk haalbaar is, dan wordt het verkort naar een week. 28

29


Bronnen

Bergman, L. (2012, december 20). 10 trends voor 2013 | EventsAcadamy. Opgeroepen op oktober 2013, van Eventsacadamy: http://www.eventsacademy.nl/archives/2871 BNR Nieuwsradio. (2013, Januari 2). Dit zijn de trends voor 2013. Opgeroepen op oktober 2013, van BNR: http://www.bnr.nl/radio/bnr-paul-van-liempt/417322-1301/dit-zijn-de-trendsvoor-2013 Centraal Bureau voor Statistiek. (2013, oktober 21). CBS Statline: bevolking kerncijfers. Opgeroepen op oktober 2013, van Centraal Bureau voor Statistiek: http://statline.cbs.nl/StatWeb/ publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=37296ned&D1=a&D2=0,10,20,30,40,50,60,(l-1),l&HD=130605-0924&HDR=G1&STB=T Centraal Bureau voor Statistiek. (2013, juli 25). CBS Statline: Vestigingen van bedrijven. Oprichtingen en opheffingen. Opgeroepen op oktober 2013, van Centraal Bureau voor Statistiek: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81841NED&D1=0&D2=2-7,11,13-1 4,16-17,19-23&D3=0,6,14&D4=a&HDR=G3,T,G2&STB=G1&VW=T Centraal Bureau voor Statistiek. (2013). CBS: cijfers. Opgeroepen op oktober 2013, van Centraal Bureau voor Statistiek: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/default.htm Eilander, E. (2013, augustus 8). Trendrede 2014: voortgang is niet wat we verwachten dat het is. Opgeroepen op oktober 2013, van Molblog: http://www.molblog.nl/bericht/trendrede-2014vooruitgang-is-niet-wat-we-denken-dat-het-is/ EventBranche. (2013, oktober 3). Trend: evenementenlocaties breiden dienstenpakket uit. Opgeroepen op oktober 2013, van EventBranche: http://eventbranche.nl/nieuws/trend-evenementenlocaties-breiden-dienstenpakket-uit-8528.html EventBranche. (2013). Trendmagazine. Trendmagazine EventBranche , 8 (4), 40. Eventplanner.be. (2013, september 11). Kleinere evenementen, maar kwantitatiever. Opgeroepen op oktober 2013, van Eventplanner: http://www.eventplanner.nl/nieuws/5782_ trend-kleinere-evenementen-maar-kwalitatiever.html

Bronnen

Marketingonline. (2013). Adfocus Events: Altijd behoefte aan live contact. Opgeroepen op oktober 2013, van Marketingonline: http://www.marketingonline.nl/images/uploads/nieuws/Altijd_behoefte_aan_live_contact.pdf Netpanel, R. (2013, september 3). Marketingfacts - What’s happening online 2013. Opgeroepen op oktober 2013, van Marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/research/detail/ whats-happening-online-2013/. Nieuws. (2013, september 17). Prinsjesdag 2013: Opnieuw in het teken van bezuingingen. Opgeroepen op oktober 2013, van Nieuws: http://www.nieuws.nl/algemeen/20130917/Prinsjesdag-opnieuw-in-teken-van-bezuinigingen Schmeinck, H. (2010, november 10). Opgeroepen op oktober 2013, van Missethoreca: Hutten gaat concurrentie aan met eventbureaus Sociaal Cultureel Planburesu. (2013, oktober 1). SCP - Burgerperspectieven. Opgeroepen op oktober 2013, van SCP: http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2013/Burgerperspectieven_2013_3 Tensen, J. (2013, april 22). Hoe zien Generatie X & Y de toekomst van beurzen en evenementen? Opgeroepen op oktober 2013, van Amsterdam Rai: Hoe zien Generatie X & Y de toekomst van beurzen en evenementen? VKOZ. (2012, oktober 15). Trends en ontwikkelingen in eventmanagement. Opgeroepen op oktober 2013, van Vrouwelijke kijk op zaken: http://www.vkoz.nl/vkoz-artikelen/ trends-en-ontwikkelingen-in-event-management/ David Veldt. (sd). Supermarkt strategy - Interactually. Opgeroepen op November 10, 2013, van Interactually: http://www.interactually.com/portfolio/supermarket-strategy/ 4Net moderation, Helen Straatman en Print & Copy

Geocast. (sd). Geocast: hybride evenementen. Opgeroepen op oktober 2013, van Geocast: http://geocast.nl/hybride-evenementen/ http://www.secondsight.nl/media/de-opkomst-van-hethybride-evenement/ Hendriks, A. (2013, oktober). Highprofile Locatieonderzoek 2013. Opgeroepen op oktober 2013, van Highprofile: http://issuu.com/locaties/docs/high1311_locatieonderzoek_boekje_on Koster, B. (2013, oktober 16). Marketingfacts - Gebruik stagneert bij social media, neemt af voor online. Opgeroepen op oktober 2013, van Marketingfacts: http://www.marketingfacts.nl/ berichten/gebruik-stagneert-bij-social-media-neemt-af-voor-online/ 30

31


Communicatieplan Leukefeesten.nl  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you