Page 1

design

interiør

tendens

issue. 04

+

September


nyhet

design

interiør

tendens

issue. 04

tendens

+ A n s v a r l i g u t g i v e r : C o n s e p t NOR D A S A D / g r a f i s k d e s i g n : Hi l d e Mo r k C o v e r f o t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d S t y l i n g : S i w Ha v e l a n d P r o d u k t e r l ĂĽ n t f r a K o d e b u t i k k e n e / Po a s t |

4


+ September

intro : Høsten byr på en uendelig fin tid med inspirasjon til hjemmet. Det er godt å trekke innendørs, lukke døren komfortabelt igjen og slumre i en godstol. Som redaktør er jeg så heldig å få besøke mange hjem og ta pulsen på hvordan mennesker har det på hjemmebane. I forbindelse med denne utgaven har jeg bl a vært i et lunt, personlig og kreativt hjem. På side 84 – 99 kan du bli nærmere kjent med billedkunstner Cecilie. Så har vi en gladnyhet til alle dere interiørentusiaster der ute: Interiør & designmessen går av stabelen 21.-23. sept. i Grieghallen, og Tendens er stolt arrangør. Her kan du shoppe, slå av en interiørprat og hygge deg i våre lune kafèområder. Men du kan også bare slumre i godstolen om du vil. Riktig god høst! R e d a k t ø r Tr u d e Va a g a |

5


September

U T VA L G T E O R D : Ingen skygge uten lys. Norsk ordtak

|

design

interiør

tendens

issue. 04


nyhet

tendens

Nyhet!

REAL CLASSIC KARLEB Y

Velkommen till vår spennende utstilling på Interiør & Designmessen 21.-23. september i Grieghallen.

Kvä num Bergen AS Villa Skjoldtun • Harald Skjoldsvei 75 • Rådal • Tel 99 55 76 55

7

www.kvanumbergen.no man-tors 10-17 • fre 10-16 • lør 11-15


tendens

nyhet

Hos Studio Sigdal møter du fagfolk som skreddersyr løsninger etter dine ønsker og behov. Velkommen til en hyggelig kjøkkenprat!

Kanalveien 66. Tlf. 55 30 71 30

8

• Horisont kjøpesenter. tlf. 48 88 23 00


+

innhold : Klikk pĂĽ sidetallene for snarvei 12: Josefin Winther 26: Ane Blich House 42: Siw Haveland 62: Hotell 72: Kunst 84: Hjemme hos |

September


+ Fo t o : Hi l d e Mo r k | - DW E L L -

4u


+

BIDRAGSYTERE : Trude Vaaga Redaktør Hilde Mork Grafisk designer, fotograf, storyteller Tove Lise Mossestad Fotograf

|

design

interiør

tendens

iissssu uee.. 0 04 1

September


+ + +

Finn Schøll kommer! Salgs- og publikumsmesse Grieghallen Velkommen!

messe design

interiør

+

2018

www.tendensmesseogmagasin.com


tendens

+

Portrett

nyhet

Josefin Winther 14


Josefin Winther

Fo t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d A v : Tr u d e Va a g a |

Parallelt med artistlivet arbeider hun som lærer på Steinerskolen på Skjolds videregående trinn. Her er hun musikklærer for ungdommer som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle skolesystemet. >

15

tendens

Josefin Winther begynte å utøve musikk på barneskolen i form av klassisk sang, cello og kor. I tenårene begynte hun med låtskriving, og ble signet til Your Favourite Music som 19-åring.


Josefin Winther

BAKGRUNN : Født i 1986 i Bergen. Har fem søsken, og er midt i flokken på seks.

tendens

| Begge foreldrene var Steinerskolelærere, og dette har vært en stor og viktig del av hennes liv. | Gav ut debut-EP i 2006, og har siden gitt ut fire album. Er aktuell som «Årets messeartist» på Interiør & designmessen 21.-23. september i Grieghallen.

|

16


Josefin Winther

tendens

17


Josefin Winther

tendens

Har din oppvekst preget deg som artist? Jeg husker min barndom som kjærlig og trygg, samtidig som den var kraftfull og åpen. Jeg vokste opp i verden hvor jeg følte at alt er mulig. Dette var også noe min far sa til meg; «Alt er mulig, Josefin. Alltid.» I barndommen var jeg også omgitt av musikk, både hjemme og på Steinerskolen hvor jeg var elev og gikk i barnehage. Vi sang og spilte instrumenter, og hjemme var det alltid (kvalitets)musikk på anlegget. >

18


Josefin Winther

Je g h a r e t s t e r k t f o r h o l d t i l o p p v e k s t e n m i n ,

g r a d . Fø r s t o g f r e m s t k j e n n e r j e g p ü e n d y p takknemlighet. +

19

tendens

og den har uten tvil formet meg i veldig stor


tendens

J o s e fni n y hW e ti n t h e r

Skolen ble grunnlagt av min far og noen k o l l e g e r. Me d ĂĽ r e n e h a r s k o l e n b l i t t e n v e l d i g viktig del av meg og er et sted jeg ikke kunne vĂŚrt foruten. +

20


Josefin Winther

O M N Æ R VÆ R :

|

21

tendens

De kveldene jeg har lyktes i å stille meg foran publikum og ha tillit til at jeg er hel som den jeg er, merker jeg også at de tar meg imot og at noe åpner seg mellom oss. Da føler jeg meg ofte fylt av en sterk inspirasjon og kjærlighet etterpå. Slike opplevelser driver meg.


Josefin Winther

tendens

Hva tenker du om din rolle som artist? De siste årene har jeg i økende grad forsøkt å bygge ned «rollen» artist. Jeg ønsker å viske ut skillelinjer mellom hvem jeg er og hva jeg gjør — slik tror jeg kunsten kan bli sannere. Da tror jeg også at publikum opplever at de i større grad møter meg som den jeg er. Det er ikke lett, men jeg prøver. >

22


J o s e fni n y hW e ti n t h e r

OM FRAMTIDEN :

|

23

tendens

Fremover vil jeg utforske det vokale uttrykket mer, både i forhold til harmonier og klanger, men også med det norske språket som utgangspunkt. Jeg ønsker å arbeide videre mot å skape et live-uttrykk hvor det er like mye plass til meg som til publikum, og hvor vi sammen kan møtes i noe større enn oss selv.


Josefin Winther

tendens

Kjenner du et ansvar som rollemodell overfor ungdom? Jeg føler ikke et ansvar overfor yngre mennesker, men jeg kjenner på et stort ansvar i møte med meg selv. Jeg strekker meg etter å bli modigere og friere, og mer sannferdig i møte med verden. Og i dette spennet er jeg åpen for at andre kan la seg inspirere av at jeg våger å prøve og feile. Hvis jeg kan få være en rollemodell, så håper jeg at mennesker kanskje i et øyeblikk blir minnet om at man ikke må være noe som helst. +

24


J o s e fni n y hW e ti n t h e r

tendens

25


+ + +

Trygve Skaug kommer! Salgs- og publikumsmesse Grieghallen Velkommen!

messe design

interiør

+

2018

www.tendensmesseogmagasin.com


s hnoyphpeitn g

+

Ane Blich

tendens

House


shopping

Fo t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d A v : Tr u d e Va a g a |

En egen avdeling med vintageperler finnes i underetasjen. Her vekkes alle sanser til live! >

29

tendens

Ane Blich House er etterhvert blitt godt kjent som et multibrand i Bergen med ledende merker fra motebransjen. I denne stilfulle butikken i gügaten finner man klÌr, accessoires, sneakers, pumps, solbriller og interiør.


shopping

HVEM : Anette Takle, daglig leder.

tendens

| Anette har til tross for sin unge alder rik erfaring fra klesbransjen. | Hun har alltid vært lidenskapelig opptatt av mote og trender, og gleder seg stort over å ha hovedansvaret også for den nye nettbutikken som ble lansert tidligere i vår. w w w. a n e b l i c h h o u s e . n o

|

30


shopping

A n e t t e Ta k l e , d a g l i g l e d e r. +

tendens

31


shopping

HVEM : Gry Fenstad, butikksjef.

tendens

| Gry har tidligere jobbet som Visual Merchandiser og region Visual Merchandiser for en stor kjedebutikk. | Hun har ogsĂĽ vĂŚrt Visuell leder for oppbygging av nye butikker. Noen av oppgavene har vĂŚrt styling av vinduer og utstillinger i butikk samt personal shopper for kunder. |

32


shopping

G r y Fe n s t a d , b u t i k k s j e f . +

tendens

33


tendens

s hnoyphpeitn g

Gry i underetasjen i skjørt og bluse fra Rodebjer og boots fra Ganni +

34


shopping

GRY :

|

35

tendens

Jeg er opptatt av ĂĽ optimalisere det visuelle uttrykket i butikken og kunne veilede kundene vĂĽre til ĂĽ sette sammen det perfekte antrekket for enhver anledning.


tendens

s hnoyphpeitn g

He r k a n m a n s i t t e s e g n e d o g l e s e i moteblader eller se pĂĽ de spennende nyhetene i den nye vintageavdelingen +

36


shopping

Gry og Anette. +

tendens

37


shopping

The pink

tendens

room

Vintage: Vi n t a g e f i k k s i t t s t o r e g j e n n o m b r u d d tidlig på 90-tallet. Selve vintagebegrepet er tatt fra vintermonologien og brukes i hovedsak om designklær fra 1920-tallet til 1979. Skatter: I u n d e r e t a s j e n h o s A n e B l i c h Ho u s e f å r m a n f ø l e l s e n a v å v æ r e i L o n d o n . Ny l i g b l e v i n t a g e a v d e l i n g e n relansert under navnet «the pink room». Me d p e r l e r f r a k j e n t e m o t e h u s s o m C h a n e l , Mi s s o n i , G i v e n c h y o g Va l e n t i n o l i g g e r a l t t i l r e t t e f o r k r e s n e o g e n g a s j e r t e v i n t a g e k u n d e r.

|

38


shopping

S k a p 2 n d h a n d - r o m m e t ; m o t e b ø k e r, v i n t a g e k j o l e f r a L o n d o n . +

tendens

39


shopping

Bilde fra 2nd hand avdelingen i underetasjen

tendens

+

40


shopping

10 år

Butikk: A n e B l i c h Ho u s e 1 0 å r. Adresse: ( L i k e v e d Ne s s t u n s e n t r u m b y b a n e s t o p p ) t: 406 77 034 Visjon: Å tilby unike kundeopplevelser og personlig veiledning. Sentrale merkevarer: G a n n i , W h y r e d , R o d e b j e r, S a m s ø e & S a m s ø e Ho u s e o f D a g m a r, B R G N o g AT P A t e l i e r. Ne t t b u t i k k : w w w. a n e b l i c h h o u s e . n o In s t a g r a m : a n e b l i c h h o u s e f a c e b o o k : A n e B l i c h Ho u s e

|

41

tendens

a : Ne s t t u n v e g e n 9 8 .


tendens

s hnoyphpeitn g

Anette i leopard print kjole i den nye vintageavdelingen der hun står foran blant annet sko og klær fra Chanel, leopard d r a k t f r a G i a n n i Ve r s a c e , o g a n d r e v i n t a g e k l æ r f r a b l . a G i v e n c h y, Yv e s S a i n t L a u r e n t o g O s s i e C l a r k . +

42


shopping

ANETTE :

|

43

tendens

Vi vil fortsette å jobbe for at Ane Blich House skal være det naturlige valget for våre nåværende og fremtidige kunder, enten de vil ha inspirasjon eller om de ser etter antrekk til hverdag, jobb eller fest.


m e s s e nnsyd h e st i g n s j e f

tett pĂĽ Siw

tendens

+

Fo t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d A v : Tr u d e Va a g a |

44


messens designsjef

Helgen 21.-23. september er det duket for Interiør & designmessen i Grieghallen. Nytt i ür er at messen holdes i vakre Grieghallens spiss, 1 og 2 etasje.

>

45

tendens

Messens designsjef, Siw Haveland, er godt fornøyd med den nye beliggenheten hvor vinduer fra tak til gulv gir rikelig med dagslys. Grieghallen i seg selv er et fantastisk arkitektonisk bygg, forteller hun.


tendens

m e s s e nnsyd h e st i g n s j e f

46


messens designsjef

S i w Ha v e l a n d +

Var en av de første i Norge som startet interiørblogg, og vant en pris i magasinet BoBedre for innsatsen. | Jobber som 1. innreder for IKEA, men har spennende prosjekter på sidelinjen. Siw mener vi må leke mer i hjemmene våre. Hvorfor ikke starte dagen med blå parykk, eller blåse opp noen ballonger en vanlig mandag? |

47

tendens

:


messens designsjef

Hvordan kom du frem til årets fargepalett for messen?

tendens

Årets fargepalett er satt sammen av en rekke farger som fremhever Grieghallens opprinnelige interiørarkitektur. Rå betong, mørke steingulv, hvite linjer og store vindusflater gjør Grieghallen til et spennende rom å utforske. Vi ønsker å balansere messens fargepalett med de opprinnelige kvalitetene som messehallen har. >

48


messens designsjef

Kullsort. +

tendens

49


messens designsjef

tendens

Vi har valgt å bruke en lys og gyllen farge fra Jotun som heter «Raw canwas 10961. Denne fargen har vi brukt i visuelle tolkninger som vil komme til syne i kafèområder og ved messens inngang. Jotun beskriver fargen som en «kamelhårfarget tone». Fargen er ikke direkte beige eller brun, ei heller gul, men en lun gyllen mellomting. Sammen med nyanser av sort, hvit og grå blir fargen spennende. >

50


messens designsjef

design

interiør

messe

2018

tendens

+

berøre

51


messens designsjef

Kullsort.

tendens

+

52


messens designsjef

SIW :

|

53

tendens

Vil du skape en form, dvele ved puffen mens du teller lyspærer, berøre varm struktur eller bare samspille med noen, så er denne messen et perfekt sted å være.


messens designsjef

SIW

tendens

: Røffe overflater som stein, tre metall og grov papp er materialer som vil blir brukt pü messens vrimleomrüder.

|

54


m e s s e nnsyd h e st i g n s j e f

design

interiør

messe

2018

tendens

+

skape

55


tendens

messens designsjef

56


messens designsjef

Har messen et tema?

+

57

tendens

Vi har valgt å forholde oss nøytralt til tema. Grunnen til dette er at vi ønsker å formidle interiør og design på en mer naturlig og folkelig måte i stedet for å tvinge messen inn i en trend. Det er på tide å tenke nytt og vi ønsker å inspirere publikum til å bli kjent med begrepet «mindlessness», dvs å gjøre en handling uten å analysere den eller nødvendigvis være den bevisst. Vi ønsker å legge til rette for genuine møter mellom utstillere og publikum, der og da.


messens designsjef

SIW

tendens

: Kafèområdene på messen vil bli svært moderne. Fantasi og stillhet er ord vi leker oss med. Møblene og uttrykkene vil få et sterkt kunstnerisk formspråk.

| Me s s e n s g r a f i s k e u t t r y k k : Hi l d e Mo r k +

58


m e s s e nnsyd h e st i g n s j e f

design

interiør

messe

2018

tendens

+

nĂŚre

59


tendens

nyhet

60


nyhet

+

September

U T VA L G T E O R D : Forskjellige strenger gir den beste samklang. Norsk ordtak

| tendens

design

interiør

tendens

issue. 04

61


nyhet

nytt design

tendens

hotell i Bergen

62


nyhet

Fo t o : Fr a n c i s c o Mu n o z Te k s t : P r e s s e |

Hotellet er som en institusjon å regne i Bergen. Vi ønsker at dette skal bli noe mer enn bare et hotell. Det skal bli en moderne møteplass som syder av liv i alle etasjer – vi skal rett og slett gi storstuen tilbake til bergenserne, sier hotelldirektør Lise Solheim Haukedal i en pressemelding. >

63

tendens

Etter to år med totalrenovering åpner nå Hotel Norge i ny og moderne drakt som Hotel Norge by Scandic. Bergens største hotell er i ferd med å bli hele byens nye møteplass.


tendens

nyhet

64


nyhet

Design + kunst

>

65

tendens

Det er det internasjonale anerkjente interiørarkitektbyrüet, Concrete fra Nederland, som har hatt hovedansvaret for interiørdesignet. Naturen har vÌrt en stor inspirasjonskilde for arkitektene, sammen med vektlegging av nordisk og holdbar design.


nyhet

Design + natur

tendens

+

66


nyhet

Møtested Hotel Norge by Scandic har helt siden åpningen i 1885 vært et møtested for turister og bergensere. Nå er hotellet utvidet med en ny etasje, og med 415 rom er dette nå også Bergens største hotell.

>

67

tendens

Rommene har vinduer fra gulv til tak som inviterer fjellene, lyset og bymiljøet inn. Hotellet skilter også med 17 flotte suiter med egne private terrasser og spektakulær utsikt over byen.


nyhet

Ny t t o g k r e a t i v t d e s i g n .

tendens

+

68


nyhet

Matopplevelser I tillegg til Café Norge har hotellet en à la carte-restaurant, restaurant Nova, som ligger i hotellets 3. etasje. Her tilbyr kjøkkensjef, Tore Espenes, og tidligere Bocuse d’Or vinner, Ørjan Johannessen, kulinariske opplevelser i verdensklasse. tendens

>

69


nyhet

Den verdenskjente gatekunstneren fra Bergen, Dolk, har bidratt med flere utsmykninger pĂĽ hotellet og en av suitene bĂŚrer hans navn.

tendens

+

70


nyhet

teamwork

To t a l e n t r e p e r e n ø r :

Grieg Arkitekter In t e r i ø r a r k i t e k t : C o n c r e t e ( Ne d e r l a n d ) To t a l r å d g i v e r, p r o s j e k t l e d e l s e o g b y g g e h e r r e o m b u d : Mu l t i c o n s u l t A n t a l l r o m e r u t v i d e t f r a 3 5 7 t i l 4 1 7. Ho t e l No r g e b y S c a n d i c e r b å d e d e t s t ø r s t e h o t e l l e t i Bergen og det største bygget i Bergen sentrum

+

71

tendens

Arkitekt:

tendens

Constructa Entreprenør


tendens

n ky uh ne st

kunst garasjen

72


kunst

Fo t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d R e g i : Tr u d e Va a g a |

Vestlandets største galleri for samtidskunst

>

73

tendens

I galleriet selges det kunst fra 120 profesjonelle kunstnere i Hordaland. Kunstnerne er fra 17 land, noen unge og nyutdannede, andre med lang erfaring og anerkjente kunstnerskap. Flere av kunstnerne er representert ved de største museene og kjente private samlinger i Norge. Noen kunstnere er ogsü innkjøpt av store internasjonale museer som MoMa i New York og V&A i London.


kunst

A n n g j e r d R u s t a n d , K a r i Hj e r t h o l m , E i v i n d R e i e r s t a d

tendens

+

74


kunst

tendens

D a g l i g l e d e r He i d i Ja e g e r holder kunstverk a v A s t r i d Mc G a r r i g a n . +

75


kunst

T h o m a s P i h l o g Tr i n e L i s e Ne d r e a a s

tendens

+

76


n ky uh ne st

HVEM : Kunstgarasjen. Representerer 120 profesjonelle kunstnere på Vestlandet. Har et landsdekkende nettverk av norskbaserte profesjonelle kunstnere. Kan også formidle kunst gjennom internasjonale nettverk.

Ansatte: H E I D I J A E G E R d a g l i g l e d e r, e r k u n s t h i s t o r i k e r o g h a r m a n g e å r s e r f a r i n g s o m k u r a t o r o g k u n s t v e i l e d e r. MAGDELI FOSSE har bred erfaring fra næringslivet, siviløkonomutdanning og kunsthistorie fra Christie´s i London. M A R I A N N E MOR I L D h a r k u n s t u t d a n n i n g , o g a r b e i d e r o g s å s o m k u n s t n e r. +

77

tendens

|


kunst

S t e i n b a c h , TĂĽ r n e s v i k , Pe r s s o n , A l s h a r i f f

tendens

+

78


kunst

D a n i e l Pe r s s o n o g A z a r A l s h a r i f +

tendens

79


kunst

Eivind Reierstad

tendens

+

80


kunst

VERDT Å VITE : Kunstgarasjen tilbyr kunstveiledning hjemme hos deg privat, eller på arbeidsplassen, enten du skal kjøpe ditt første kunstverk eller du ønsker å bygge en kunstsamling.

|

H E I DI J A E G E R : V i k a n h j e l p e d e g å p l a s s e r e k u n s t e n d u h a r, o g f o r e s l å ny kunst til det nye interiøret. Om du ønsker det, kan en representant fra Kunstgarasjen bli med interiørkonsulenten på hjemmebesøk . +

81

tendens

Berle Møbler & Interiør og Studio Kvänum er viktige samarbeidspartnere.


+ + +

Synnøve Skarbø kommer! Salgs- og publikumsmesse Grieghallen Velkommen!

messe design

interiør

+

2018

www.tendensmesseogmagasin.com


hjemme hos

+

kunstnerbase

tendens

hjemme Fo t o : To v e L i s e Mo s s e s t a d A v : Tr u d e Va a g a |

HVEM : Cecilie Galtung Døsvig. G i f t m e d B e n t o g h a r 3 b a r n i a l d e r e n 1 0 - 1 9 ü r. Billedkunstner

84


hjemme hos

tendens

85


hjemme hos

Cecilie er inderlig opptatt av at møbler o g i n t e r i ø r s k a l h a r m o n e r e m e d h u s e t s a r k i t e k t u r. Mø b l e r f r a S l e t t v o l l g i r e t k l a s s i s k e l e g a n t u t t r y k k . P u t e r o g p l e d d e r s n o p t f r a Mi s s o n i . B i l d e t p å v e g g e n b a k s o f a e n e r e t l i t o g r a f i a v K j e l l Nu p e n . På v e g g e n t i l h ø y r e e r C e c i l i e s eget maleri «Kraft» malt i 2010.

tendens

+

86


hjemme hos

En antikvarisk kinesisk kommode sat t sammen med trykket «60» signert Cecilie. Bildet kombinerer urbane elementer og et fotografi av en eldre, nedstøvet, iransk mann som ikke hadde v a s k e t s e g p å h e l e 6 0 å r. +

tendens

87


hjemme hos

tendens

Vakre farger, spennende materialer, klassiske linjer og kunst. Dette er noe av det som preger det fantastiske hjemmet til billedkunstner Cecilie Galtung Døsvig. Hjemme hos Cecilie og familien er det god energi. Huset fra 1972 er tegnet av arkitekt Peter Helland-Hansen. Selv om huset er modernisert, har Cecilie og ektemannen valgt å beholde flere originale detaljer som f eks dører og panelvegger i gangen. Det gir interiørarkitekturen et helt spesielt særpreg. >

88


hjemme hos

På C e c i l i e s a t e l i e r h v o r h u n j o b b e r d a g l i g . He r j o b b e r C e c i l i e m e d s i t t s i s t e b i l d e « Mo t s t r ø m . » Te k n i k k : A k r y l p å l e r r e t . +

tendens

89


hjemme hos

Hva er ditt forhold til design?

tendens

Jeg er opptatt av at materialvalg, møbler og farger sees i sammenheng, og at husets arkitektur og interiør samspiller best mulig. I det nyoppussede kjøkkenet har jeg valgt å ta opp igjen de mørkebrune elementene som er fra husets opprinnelse. >

Kunst på neste siden: Ma l e r i t i l v e n s t r e e r C e c i l i e s e g e t b i l d e o g u t t r y k k e r e n l e k m e d f a r g e r. « T h a n k G o d i t ´ s f r i d a y. » (Ble ferdig med det te maleriet en fredag) Bilde i midten, bakerst i gangen. E t t i d l i g D.G . A . ( D i g i t a l G r a p h i c A r t w o r k ) t r y k k a v P u s h Wa g n e r « L i f e » . B i l d e t i l h ø y r e : Tr y k k s i g n e r t In g e b j ø r g S t ø y v a . +

90


hjem n ym h e th o s

Cecilie og ektemannen valgte ü beholde panelet som har mørknet naturlig med ürene.

tendens

91


tendens

hjem n ym h e th o s

92


hjemme hos

Hva er en god arbeidsdag?

>

Skulptur på forrige siden: S k u l p t u r e n a v k e r a m i k e r V i b e k e Ha r i l d b e t y r m y e f o r C e c i l i e . Hu n k j ø p t e d e m i f o r b i n d e l s e med en utstilling de hadde sammen, der Cecilie h a d d e m a l e r i e r o g V i b e k e s k u l p t u r e r. +

93

tendens

Arbeidsdagen min starter om morgenen når alle er ute av huset. Da går jeg inn i atelieret og finner frem maling og pensler. En god arbeidsdag har jeg når jeg kommer inn i en bra flow med 100% fokus på maleriet foran meg. Alle penselstrøkene sitter og det er ingen avbrytelser. Da flyr tiden!


hjemme hos

Pe r f e k t i n n e l i v ! Endelig ble det peis på kjøkkenet da de nylig pusset opp.

tendens

+

R a w C a n v a s 1 0 9 6 1 , Jo t u n , e r n a v n e t p å d e n n y d e l i g e fargen på vegg og peis. +

94


hjemme hos

Fu n k s j o n e l l b a s e ! To t a l t o p p u s s e t k j ø k k e n : Ve g g e r, t a k , g u l v, v i n d u e r o g i n n r e d n i n g f r a Hu s e b y. +

tendens

Vinduene er tilbakeført til den opprinnelige fargen. S p i s e k r o k e n b e s t å r a v e n s o f a k r o k m e d T V p å v e g g e n , b o r d o g 2 s k i n n s t o l e r. B o r d e t h a r C e c i l i e s e l v t e g n e t o g f å t t l a g e t p å m å l a v S æ b ø B y g g o g In t e r i ø r. +

95


hjemme hos

CECILIE

tendens

: God design for meg er estetisk, tidløst, funksjonelt og ikke minst brukervennlig. Det hjelper lite med en fin lampe, dersom du må være kirurg for å skifte lyspæren.

|

96


hjem n ym h e th o s

Den vakre skulpturen er laget av k e r a m i k e r V i b e k e Ha r i l d

+

tendens

97


hjemme hos

CECILIE

tendens

: Jeg bruker en del tid på å blande farger for å finne den optimale fargekombinasjonen og få frem det rette lyset i bildene. |

Ve r d t å s j e k k e u t : w w w. d o s v i g . n o ( K u n m a l e r i e r ) w w w. p r i n t - r o o m . n o ( n e t t b u t i k k f o r t r y k k ) In s t a g r a m : c e c i l i e d o s v i g Fa c e b o o k : C e c i l i e G a l t u n g D ø s v i g - m a l e r i e r +

98


hjem n ym h e th o s

tendens

Te g n i n g e r s i g n e r t Katrin Berge som er en fantastisk f l i n k t e g n e r o g i l l u s t r a t ø r, bedyrer Cecilie. +

99


design

interiør

tendens

issue. 04

+

September

Tendens September 2018  
Tendens September 2018  
Advertisement