Page 1

2 20 1 7

DESIGN

+

N Y H E T E R + S H O P P I N G + D E S I G N + M AT + K U N S T


www.tendensnett.no

4

_ Fo t o : Gu n n K r i s t i n Mo n s e n

DESIGN


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

VÅR

Morgener med kaffe ute på trappen kan ikke + + + sammenlignes med noe! Etter måneder i vinterdvale vet jeg å bruke uterommet til fulle. Den friske luften gjør godt for sinn og sanser. Og i tillegg til kaffe på trappen får jeg ekstra lyst til å + valse rundt i den + fine byen vår +og supe inn det + som finnes av vårtegn og spennende design. +

I samarbeid med alle de flotte annonsørene våre ønskes våren velkommen med ny nettutgave. + Vi håper du tar + kaffen med deg + ut og nyter + inspirasjonen fra oss. Husk å følge oss direkte på tendensnett.no som oppdateres med nye saker hver eneste dag. + + + Riktig god +vår fra alle oss i TENDENS!

+

+

+

+

Tr u d e Va a g a / R e d a k t ø r +

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5


_ Innhold: Fo r s n a r ve i , klikk pĂĽ sidetallene

12

_ Arven

34

_ Studio Sigdal Bergen

47

_ Kunstrapport

56

_ Bakefabrikk i byen

68

_ Hjemme hos

86

_ Kvänum


_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d

8

DESIGN

www.tendensnett.no


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TENDENS NR.2

+

+

+

A N S VA R L I G U TG I V E R Consept NORD AS +

+

|

+ R A F I S K D E S+I G N AD/G Hilde Mork www.hildemork.com |

+

+

+C OV E R F OTO+ Gunn Kristin Monsen |

+

+

+ DU Å A NNO+NS E RE Ø N SK ER I T EN DE NS , KO NTA K T T R U DE VA AGA : t: 9 8 0 1 6 2 9 6

+

+

+

+

e : trude@conseptnord.no

+

+

+

+

+

+

+

9


UNIKE GIF TERINGER Kom innom å se vår nye kolleksjon med vakre og unike gifteringer. Ringene er designet og laget av våre dyktige håndverkere i vår gull- & sølvvarefabrikk i Dreggen. Sandbrogaten 11, 5030 Bergen. t: 55 55 14 40


BIDRAGSYTERE

_ Redaktør: Tr u d e Va a g a _ AD/grafisk designer: Hilde Mork _ Fo t o g r a f : To v e L i s e M o s s e s t a d _ Fo t o g r a f : Gunn Kristin Monsen _ Journalist: Merete Heggernes _ Kunstspaltist: Aslak Høyersten

+ www.tendensnett.no

11


_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d _ Te k s t : Tr u d e Va a g a

+ P O RT R E T T

ARVEN 12


ARVEN

Arven er Norges eldste og Bergens siste store sølvvareverksted. Bergen hadde i sin tid flere sølv- og gullsmeder enn resten av Norge til sammen. Ved å bevare og løfte frem Arven gjennom visningssenteret i Sandbrogaten 11 er målet at nye generasjoner kan gjøre seg kjent med denne rike historien og se nye produkter bli til. Vi tok en prat med en av eierne, Lilli-Anne Alver, som til daglig fungerer som produkt- og markedssjef hos Arven.

13


ARVEN

+ L I L L I - A N N E A LV E R Utdannet grafisk designer fra Blocherer Schule i München. Har jobbet med design og markedsføring i snart 30 år. Sammen med Ole-Bjørn Gjerde investerte Lilli-Anne og hennes ektemann i Arven i mai 2015 (tidligere Theodor Olsen sølvvareverksted).

14


ARVEN

15


ARVEN

Kan du fortelle litt om Arven? Historien til Arven er bred og rik – og vi fanges opp av en sterk internasjonal trend rundt skandinavisk design, med fokus på det genuine og ekte. Vi har igangsatt samarbeid med flere kjente norske designere og sammen har vi allerede fått internasjonal anerkjennelse. Salatbestikket Monstera som er designet av Lars Beller Fjetland fikk eksempelvis stor oppmerksomhet på designmessen i Milano.

16


ARVEN

+ H I S TO R I S K BYSTE Bysten fant de i kjelleren i hvelvet da vi flyttet fra Aasegarden. Det sies at dette er konen til Theodor Olsen.

17


18

→


+ V E L KO M M E N ! Lilli-Anne Alver gleder seg over at flere og fler für øynene opp for Arven. Store vindusflater sørger for at folk stopper opp og tar turen inn i butikken og visningssenteret.

19


ARVEN

Hvordan ser du for deg Arven fremover? Jeg har et sterkt ønske om å formidle magien som ligger i metallet sølv. Det lever på en fascinerende måte. Arven jobber nå for å utvikle en bredere portefølje med designprodukter basert på sølv og gull herunder bestikk, pyntegjenstander og smykker. Georg Jensen i Danmark, Skultuna i Sverige og Arven i Norge har en meget lik historie. Både Georg Jensen og Skultuna har kommet mye lengre, men vi ser en tydelig nisje i produkter utelukkende basert på edle metaller hvor Arven kan ta en posisjon.

20


ARVEN

+ « P RO D U K T E N E E R B Å D E D E S I G N E T O G P RO D U S E RT H E R H O S O S S I B E RG E N . » L I L L I - A N N E A LV E R

21


TAIRTVTEENL

22

→


ARVEN

+ S Ø LV B Y E N Arven er et verksted med tradisjoner og som strekker seg tilbake til den gangen Bergen var sølvbyen fremfor noen. Selskapet ble etablert allerede i 1868 – nå er nye eiere klar for å vise seg frem for nye generasjoner.

23


TAIRTVTEENL

+ UNISEX Unisexringene i sølv er et eksempel på hvordan gode håndverkstradisjoner føres videre i moderne rammer. Ringene er svært populære blant både menn og kvinner, forteller Lilli-Anne.

24


ARVEN

+ MONSTERA Salatbestikket Monstera er designet av Lars Beller Fjetland.

25


ARVEN

Butikken og verkstedet er koblet sammen. Fortell litt om tanken bak! Først og fremst er det basert på et ønske om å vise frem håndverket der hele produksjonen er synlig for de besøkende. Det er fantastisk å kunne vise frem dagens arbeid gjennom glassfasadene. Jeg ønsker også at de besøkende skal føle at de tar del i arbeidet som skal utføres. Leverer du f eks inn en ring til reparasjon får du snakke direkte med gullsmeden som skal gjøre jobben om du ønsker det.

26


ARVEN

27


ARVEN

28

→


ARVEN

29


ARVEN

+ «DET ER I SKJÆRINGSPUNKTET M E L L O M H Å N DV E R K E T, D E S TO R E M A S K I N E N E , S Y N E T AV S Ø LV, G U L L O G D I A M A N T E R AT M A G I E N H O S A RV E N S K J E R . »

30

L I L L I - A N N E A LV E R


ARVEN

Hvordan starter din dag på jobben? Med kaffekoppen på pulten starter jeg med en klar plan for hva som skal gjøres akkurat den dagen. Og så etter en times tid er normalt prioriteringene fullstendig endret. Det er både frustrerende og morsomt! Hva er det viktigste du gjør i jobben din hos Arven? Nå ser jeg framover og fokuserer på å skape nye produkter og kolleksjoner. Vi har blant annet nettopp lansert en ny gifteringkolleksjon. Ellers prøver jeg å få tid til å ha gode gode samtaler med de ansatte. Jeg lar meg lett begeistre av arbeidet de gjør, og sammen prøver vi å finne flyten.

+++

31


Logo m/sirkel

Logo fylt m/hvit tekst

Logo fylt m/utklippet tekst

Horisontal logo for små størrelser

Inspirasjon i vår nye interiøravdeling I underetasjen har vi samlet det du trenger til å fornye hjemmet ditt i vår. Her har vi dekorert små rom med de nyeste fargene fra Jotun sammen med matchende interiør. Du finner også et stort utvalg i lamper, småmøbler, puter og pledd som setter prikken over i-en hjemme hos deg. Og vi har selvsagt malingen og alt du trenger for å komme i gang!

Bli inspirert. MELD DEG INN I VÅR KUNDEKLUBB: FÅ EKSKLUSIVE MEDLEMSTILBUD OG INVITASJONER TIL KUNDEKVELDER.

STRANDGATEN 17 MANDAG-FREDAG: 9–19 LØRDAG: 10–18

wallendahl.no


_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d _ Te k s t : Tr u d e Va a g a

STUDIO SIGDAL BERGEN

34


KJØKKENINSPIRASJON

Sigdal er i dag er en etablert merkevare som har eksistert siden 1950. Alt blir produsert i den vesle bygda Nedre Eggedal i Sigdal kommune i Buskerud. Gevinsten med et norsk produsert kjøkken er et sunnere klima og miljø, forteller Leder for butikk / Butikksjef i Studio Sigdal Bergen, Sølvi Ørjansen.

→ + FA K TA - Studio Sigdal Bergen ble startet i 2001 med butikk i lokaler på Nesttun. I 2008 hadde virksomheten vokst ute av sine lokaler og flyttet til større lokaler i Kanalveien 52. - I 2013 tok Studio Sigdal Bergen enda et steg videre og flyttet til nybygget hus i Kanalveien 66. - Her har de 32 utstillinger av kjøkken, bad og garderobe fordelt på vel 1000 kvadratmeter butikkareal i første etasje. I andre etasje er det kontorlokaler. - Studio Sigdal Bergen har tre avdelinger: Prosjekt, Nybygg / byggmester og Konsument.

35


KJØKKENINSPIRASJON

36


KJØKKENINSPIRASJON

37


KJØKKENINSPIRASJON

Hva ønsker dere å gi kundene? Vi ønsker å bygge gode relasjoner som gir trygghet for at kundens drømmer om et kjøkken, bad eller/og garderobe går i oppfyllelse. Vi benytter Sigdalmetoden som bygger på noen utvalgte tjenester som hjelper våre kunder gjennom hele prosessen og gjør det enklere å få det kjøkkenet en drømmer om, forteller Sølvi Ørjansen.

38


KJØKKENINSPIRASJON

+ «VI ØNSKER Å INSPIRERE VÅ R E K U N D E R , O G S A M M E N M E D D E M G J Ø R E K J Ø K K E N D RØ M M E N TIL VIRKELIGHET».

39


KJØKKEN T II TNTSEPLI R A S J O N

40


KJØKKENINSPIRASJON

Hvilke løsninger selger dere mest av? Klassisk eller moderne? Våre klassiske modeller selger godt, men vi ser at den moderne stilen også har et godt publikum der ute. I tillegg til et allerede rikt utvalg av modeller kan Sigdal skreddersy kundens kjøkken slik at det oppfyller alle dens ønsker og ambisjoner. Sigdals modellsortiment rommer mange muligheter for individuell tilpasning, og en kan velge fritt i farger, flater og detaljer, forteller Sølvi.

41


KJØKKENINSPIRASJON

+ “ VÅ R E K L A S S I S K E M O D E L L E R S E L G E R G O D T, M E N V I S E R AT D E N MODERNE STILEN OGSÅ HAR ET G O D T P U B L I K U M D E R U T E ”.

42


KJØKKENINSPIRASJON

43


KJØKKENINSPIRASJON

44


KJØKKENINSPIRASJON

+ « V I S K A L V Æ R E I N N OVAT I V, DYNAMISK OG MODERNE, M E N S A M T I D I G TA VA R E PÅ A RV E N VÅ R » .

45


NYHET!

Alt i utsøkt kvalitet og design

Velkommen til Veiten 1 www.kiil.no


KUNSTGUIDE.NO

RAPPORT

+ _ Av : A s l a k Høy e r s t e n _ Fo t o : Ut s n i t t f r a k u n s t ve rk e t Uten tittel, tempera av Anne-Sophie Blytt

47


KUNSTGUIDE.NO

_ Kunstner: Anne-Sophie Blytt

+

48

UTEN TITTEL, TEMPERA _ Informasjon: 120 x 120 cm, 2014


KUNSTGUIDE.NO

Anne-Sophie Blytt er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi i 1977-82. Blytt har stilt ut på Galleri Langegården, Visningsrommet USF og Hordaland kunstsenter i Bergen. Hun har også stilt ut på Kunstnerforbundet og Christianssands Kunstforeninger, for tiden har hun utstilling på Trondhjems kunstforening. Hun har gjort utsmykkingsoppdrag for Hydro, Statoil og Statsbygg m.fl. og er innkjøpt av bl.a. Nasjonalgalleriet, Norsk Kulturråd, Bergen Billedgalleri og private samlinger.

49


KUNSTGUIDE.NO

_ Kunstner: Kamilla Sajetz Mathisen

+

50

THE GUARDIAN _ Informasjon: modellert steingods, 34 x 34 x 43 cm, 2015


KUNSTGUIDE.NO

Kamilla Sajetz Mathisen (1976) er kunstner og skribent, opprinnelig fra Sørfold i Nordland. Hun har bachelor i keramikk og master i kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, og bor og arbeider i Bergen og Kvinnherad. En sterk interesse for mennesket som biologisk og mytologisk vesen er utgangspunktet for hennes arbeider, som i hovedsak består av skulptur og installasjon i ulike materialer. Skulpturen «The Guardian» er forresten kjent fra sin gjesterolle i TV-serien «Aber Bergen».

51


KUNSTGUIDE.NO

_ Kunstner: M a n u e l Po r t i o l i

+

52

404 D AY S O F R A I N 1 0 _ Informasjon: Mixed media on canvas, 130 x 170 cm, 2014


KUNSTGUIDE.NO

Italienske Manuel Portioli er utdannet i Bergen, med en mastergrad i kunst fra Kunst- og designhøskolen i Bergen i 2014. Variasjonen i hans arbeid speiler vår samtid hvor ulike media- og informasjonsstrømmer samspiller og blander seg inn i den individuelle og kollektive bevisstheten. Portioli ønsker å beskrive den menneskelige tilstand gjennom malerier som inneholder en blanding av voldsom ekspresjonisme, pornografi, religion, og dagens nyheter.

+++

53


SCENER FRA ET KJØKKENSKAP

r

e g a d e j n a Kamp

-20%

Model: Rammekjøkken

“JEG GIDDER IKKE Å GÅ I BARNEHAGEN” Kjøkkenet er ikke bare et spørsmål om glatte dører i hvitt eller asketre. Om dyrt eller billig. Om finer eller massivt. Kjøkkenet skal få alt til å henge sammen. Fra arbeidstrekanten til budsjettet. Fra helg til hverdag. Fra gretne barn til muntre eldre. Og det er akkurat det vi klarer hos JKE Design: Vi får det til å henge sammen.

JKE Design Bergen as . www.jkebergen.no Askøy Kjøkkensenter AS . www.askoykjokken.no


Vüre erfarne montører gir full verdi til ditt gulv. Kontakt oss for en uforpliktende befaring.


_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d _ Te k s t : Tr u d e Va a g a

B A K E FA B R I K K

I BYEN

56


NYHET

Interessen for mat begynte tidlig. Guro vokste opp i et hjem hvor god mat og kosen rundt måltider var essensielt. Hun bestemte seg for å bli kokk da hun var 23 år gammel og gikk i lære hos Bølgen & Moi i Bergen og Statholdergaarden i Oslo.

→ + FA K TA - Guro Ingeline Myhre - Nyhet i Bergen: Online bakekonsept - Gründeren av Eat my Muffin.

57


NYHET

Det nye bakekonseptet er et online bestilling konsept som skal holde hus i Lyst & fryd selskapslokale på Damsgård. Huset skal være en base for pick up samtidig som det skal være kafè. Her kan kunder få lunsj og deilig søtt til kaffen. Med en fantastisk bakhage og sjøutsikt i front blir Lyst & Fryd et perfekt sted både for kundene mine og meg, understreker Guro. Hva er din favoritt bakst? Jeg er vel like glad i å koke som i å bake, men blant min favorittbakst er hummingbird muffin/cupcake. Den består av banan, ananas og pecan/walnøtter. Med creme cheese som topping og tørket ananas som pynt ser den ut som en hummingbird, ler Guro. Gleden over førsteklasses bakst er stor, og Guro håper og tror flere vil verdsette det nye konseptet.

58


NYHET

59


NYHET

+ OREO Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene når Guro baker oreo cupcakes. Tar du turen innom den nye kafeèn som åpner 3. mai er sannsynligheten stor for at du lar deg friste.

60


NYHET

+ S M A K AV VA N I L J E Smakfullt og dekorativt til festen.

61


NYHET

62


NYHET

+ MUFFINS Musli-muffins og skillingsbolle-muffins.

63


TNIYTHT EE TL

64


TNIYTHT EE TL

+ S A LT K A R A M E L L Lekker, saftig og himmelsk pĂĽ smak!

65


_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d

DESIGN

www.tendensnett.no

67


_ Fo t o : Gu n n Mo n s e n _ S t y l i n g : Tr u d e Va a g a _ Te k s t o g i d é : M e r e t e H e g g e r n e s

VÅR OG IDYLL PÅ N O R D N E S

68


HJEMME HOS

Kjetil og Stine valgte å bli boende i sentrum etter at de fikk barn, og det har de ikke angret et sekund på! De har vært trofaste mot idylliske Nordnes siden 2006 og nå har de endelig funnet sitt drømmehjem. I godt og vel to måneder har de pusset opp, og TENDENS fikk komme på kaffebesøk i verdens koseligste kjøkken-allrom. Gjør deg klar for inspo –overdose!

+ V E L KO M M E N (Bilde forrige side) Stine ønsker velkommen inn! Her med vakre vårblomster fra Toneblomst.

69


HJEMME HOS

+ 1850 / 2017

70

Huset er fra ca 1850, og godt bevart. En gammel vakker dør kombineres med stram og moderne utebelysning.


HJEMME HOS

+ BARNEVENNLIG Stine og Kjetil har ikke angret et sekund på at de valgte å bli boende i sentrum etter at de fikk barn.

71


HJEMME HOS

Et innbydende inngangsparti gir et godt førsteinntrykk. Historiske fliser passer godt i et så gammelt hus. Den gamle trappen er beholdt, den har bare fått seg et par strøk med maling. Gelenderet er malt med skipsmaling, som er vanvittig slitesterkt, det gir også en utrolig flott og blank finish. Legg merke til speilet i enden av rommet. Det får gangen til å virke uendelig lang.

72


HJEMME HOS

+ I N N G A N G S PA RT I Historiske fliser passer godt i et sĂĽ gammelt hus.

73


HJEMME HOS

+ M AT E R I A L M I K S Fin materialmiks! Marmor, gammel tømmer og farget glass. Veggene er malt i en nydelig lyseblå farge, Alladin fra Jotun. De tre glassvasene er fra Hay, Berle møbler & interiør.

74


HJEMME HOS

Etter to måneder med oppussing har Stine og Kjetil fått det kjøkken-allrommet de alltid har ønsket seg. Atmosfæren rundt det rause spisebordet innbyr til både hverdagsmiddager og lekser, til sene festmiddager med venner, og til en rolig alenestund med kaffekoppen. Kjøkkenet er fra Kvik og har fått en personlig touch med det kule hyllesystemet fra trønderduoen Dare to. Designstudio.

75


HJEMME HOS

+ PÅ B O R D E T Gul vase fra Muuto, penneholder fra Vitra og saks og penner med fjær fra Hay. Pyntepute i bakgrunnenfra Vitra. Produktene fås hos TiT art & design. Lysestake i kobber fra Berle møbler & interiør.

76


HJEMME HOS

+ KJETIL Rolig alenestund med kaffekoppen.

77


H J ETM I TMTEE LH O S

+ KJØKKEN Kjøkkenet er fra Kvik og har fått en personlig touch med det kule hyllesystemet fra trønderduoen Dare to. Designstudio

78


HJEMME HOS

+ D E TA L J E R Blå pennholder og fyrstikkeske fra Vitra og fjærpenner fra Hay, TiT art & design.

79


HJEMME HOS

+ LOUNGE

80

Favorittstedet i huset til familien.


HJEMME HOS

Den dypblå loungekroken er kronen på verket i dette kjøkken-allrommet. Fargen heter Kveldshimmel og står utrolig godt til rå tømmervegger og den lysere blåfargen Alladin. Stolene er fra Bolia og komplementeres med puter fra Hay i dyp plommefarge og støvet gammelrosa. Putene og pleddet fås hos Berle møbler & interiør. Lampen fra &Tradition gir et fantastisk skyggespill på veggen når den er tent om kvelden. Lampen fås hos Berle møbler & interiør og Kiil Bergen. «Vi ender som oftest her, i hver vår stol, etter en vennemiddag, eller etter at ungene er lagt og kvelden senker seg. Dette er mitt favorittsted i huset!» sier Stine.

81


H J ETM I TMTEE LH O S

+ D E TA L J E R Nydelige puter fra Hay fås hos Berle møbler & interiør

82


HJEMME HOS

+ A R B E I D S RO Stine nyter arbeidsro og en kopp kaffe.

83


La din kjøkkendrøm bli virkelig hos Sigdal. Velkommen til vår flotte butikk i Kanalveien 66.

Kanalveien 66. Tlf. 55 30 71 30.


KVÄNUM

OPPGRADERING I SÆRKLASSE

_ F o t o : To v e L i s e M o s s e s t a d _ Te k s t : Tr u d e Va a g a

86


KVÄNUM

Kjersti Minde Nese og Vibeke Birkeland er eiere av Kvänum Bergen AS. Nå gleder de seg over å invitere kunder til et nyoppusset hus med en rekke ferske utstillinger. Rom for rom er nøye innredet, og huset fremstår med solide kvaliteter fra A til Å.

→ + FA K TA - Kvänum Bergen AS selger kjøkken, garderober og bad. - Aktøren er godt posisjonert blant kvalitetsbevisste kunder. - Kvänum holder til i Villa Skjoldtun som er en nydelig privat eid villa. - Opprinnelig ble det herskapelige huset bygget som sommerbolig for en av Bergens redere tilbake i 1917.

87


KTVI Ä TN T EULM

+ «JEG HAR ENKEL SMAK. J E G N ØY E R M E G A L LT I D MED DET BESTE.» O S C A R W I L D E / K VÄ N U M S I N F I L O S O F I

88


KVÄNUM

+ GOD HJELP Kaja von der Fehr, Vibeke Andersen og Kjersti Minde Nese står klar til å hjelpe deg med ditt prosjekt.

89


KVÄNUM

+ FA R ROW & B A L L Hele villaen er pusset opp med både maling og tapeter fra Farrow & Ball slik at kundene kan få en solid indikasjon på produktene som selges.

90


KTVI Ä TN T EULM

+ HELHET Nina Hamilton Totland hjelper til slik at du får en helhet.

91


KVÄNUM

+ PLANLEGGING

92

« Det ligger mye tanker bak et perfekt resultat» Nina Hamilton Totland


KVĂ„NUM

+ BURLEIGH Kom inn for en kopp kaffe eller te. Den serveres i nydelige kopper fra Burleigh.

93


KVÄNUM

+ GODE IDÉER «Gode idéer kommer over en god kopp kaffe» Kjersti Minde Nese og Vibeke Birkeland

94


KVĂ„NUM

+ TA P E T Rommet er tapetsert med tapet fra Farrow & Ball.

95


KVĂ„NUM

+ T RO L L E Kvänum sin siste modell i serien Trolle. Farge: Hav.

96


KVÄNUM

+ BILDETEKST Bildetekst

+ TRADISJON Detalj fra kjøkken styling.

97


KVÄNUM

+ BRAHE Et av Kvänums moderne miljøer. Modell: Brahe. Farge: Kaffe.

98


KVÄNUM

+ MESSING Messing som tilbehør er en viktig detalj på dette kjøkkenet.

99


KVĂ„NUM

+ RAMEL Enda et moderne miljø. Modell: Ramel. Farge: Hvitbonet eik. Sort marmor benkeplate.

100


KVÄNUM

+ BILDETEKST Innebygget vinskap, kjølseskap og fryseskuff malt i Farrow & Ball. Farge: Off Black.

101


+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

S E +L J E F L Ø Y+ T A

+

+

J E+G G I K K A L LT+I D

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

M E D T E L E U N D E R F OT E N I S K J Æ R AV F RO S T S T J E R N E R .

+

+

M E N K N O P P E R S K A LV

+

+

U N D E R S K J E L L S O M F RO S T E N K Y S S T E . O G VAT N S VA RV E T I I S E N , S VA RV E T G J E N N O M S K I N N E N D E SKÅLER

+

+

S O M +S T J E R N E R S A+N K I . J E G M A K T E T VA N D R I N G A G J E N N O M VINTRENE

+

+

FORDI JEG VILLE SKJÆRE

+

+

E I F L ØY T E AV S E L J E O G S P I L L E PÅ D E N O M VÅ R E N |

+

+

+ HANS BØRLI

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

103


Tendens April 2017  
Tendens April 2017