Page 1

Om soldaterliv Lieutenant P.E.M. Ramsing

1. Indledning Det var slemt opslidende for krop og sjæl at være på feltarbejde i den tidlige forårskulde på Dybbøl og skue ud over landskabet samtidig med at en konstant brølen og larmen lød fra over 100 af de preussiske kanoner, som stod placeret på den anden side af Vemmingbund og som havde til opgave at sønderskyde de danske skanser. Når roen indtraf henunder aftenen vidste den enkelte soldat, at så skulle skaderne på skanserne udbedres, hvilket krævede en masse arbejde og knap så meget hvile.

En soldats hverdag vekslede mellem vagttjeneste med forskellige reperationsarbejder og nogengange småkampe mod de preussiske soldater og herefter hvile. Vagttjenesten var fordelt sådan, at der var tre dage i skanser og løbegrave, tre dage som reserve i Dybbølstillingen og tre dages hvile på Als.

I Dybbølstillingen var der indrettet 2 barakbyer. Husene var lavet af træ eller strå. Soldaterne skulle selvfølgelig også have noget at spise. Der blev lavet regler for hvor meget mad den enkelte soldat skulle have om dagen. Maden kunne bestå af rugbrød, flæsk, kogeærter oksekød, klipfisk, ris-og byggryn. Soldaten fik også udleveret 1/8 del brændevin.

For de fleste soldater var krigen en kæmpe udfordring, men for rigtig mange var det også bare en udfordring at skulle lave mad. Mange af de unge soldater havde aldrig stået i et køkken før! I Sønderborg blev der oprettet et feltkøkken, hvor soldaterne kunne lave mad og for at hjælpe soldaterne havde M. Mangor på eget initiativ udgivet en feltkogebog for soldaterne, hvor de bl.a. kunne lære, hvordan man kogte et æg.

Udover hverdagen blev der arrangeret underholdning for soldaterne, når de havde fri. Dette skete i teatersalen i Sønderborg.

1


Om soldaterliv Lieutenant P.E.M. Ramsing

Hvem var P.E.M. Ramsing? Løjtnant Peder Erhard Marius Ramsing (1837-1904) deltog i krigen i 1864 som 26-årig. Brevene er sendt til hans forældre Werner og Anna Margrethe på Fyn og broderen Carl i København. Faderen var præst i Vester Skerninge, der ligger mellem Svendborg og Fåborg.

2. Kilden Marts 1864.

Kjære Forældre! Idelig Omflakken fra Sted til Sted, snart i Hytten, snart i Paladset, snart levende høit som en Greve, snart sultende og næppe havende en Brødskorpe, snart i lange Timer halvdød af Kulde hængende paa et Sted i Sadelen, snart i vildeste Fart farende omkring over Grøvrer og Hegn — saaledes har mit Liv været i de sidste 6 Dage. Ikke to Dage i Træk har jeg tilbragt Natten paa samme Sted, kun sjældent har jeg været af Klæderne, om Natten har et Knippe Halm været det fyrstelige Leje, hvorfra jeg stadigt efter et Par Timers Savn maatte reise mig for ved lidt Motion at oplive de stivfrosne Lemmer, eller for i en Fart at komme i Sadlen og afsted ud at se efter de forbistrede Preussere.

2den Brigade har nemlig i de nævnte 6 Dage været paa Forpost ovre i Dybbøl; nu skulle vi imidlertid atter tilbage til Als for at udhvile i nye é Dage, forsaavidt Preusserne Jade os i Ro. — Det hele har været et broget Liv rigt paa Afvexlinger og jeg befinder mig overordentlig vel derved. Kun maa jeg beklage, at jeg ikke kan vende tiJbage til det deilige Augustenborg, men maa tage tiltakke med Kvarter i en Bondegaard i landsbyen Egen, en god Fjerdingvej nordligere ; —

2


Om soldaterliv Lieutenant P.E.M. Ramsing

I det hele Taget har Alt i det væsentlige været roligt i den sidste Tid; kun er der næsten hver Dag smaa Tirailleurfægtninger i Forpostkjæden hvorved vi desværre have enkelte Saarede, hvilket er ærgerligt nok, da slige Fægtninger jo ere til aldeles ingen Nytte. Naturligvis faa Preusserne ogsaa et betydeligere Antal Saarede, men de ere saa Mange saa Tabet dog bliver større for os; iøvrigt kan jeg næsten sige, at man her længes efter, at Preusserne ville gjøre et alvorligt Angreb. Alt er lavet i Stand til at tage virkelig godt irnod dem; det er i Sandhed en imponerende Stilling, med sine mægtige Skandser, der hæve sig høit over det omliggende Ter-rain og vende sorte Ildsvælg i alle Retninger, der true Angriberen med Død og Fordærvelse, saa snart han nærmer sig. Soldaterne ere komne fuldstændigt til Kræfter efter de tidligere Strabadser og drage syngende til og fra deres Tjeneste…

Venligste Hilsener til Fyen fra Deres hengivne Søn PF.M Ramsing

En Løjtnant fra 1864 – Lieutenant P.E.M. Ramsings breve fra den sidste slesvigske krig, Historiecenter Dybbøl Banke

3

Soldaterliv - Ramsing  

Soldaterlivet i 1864