Horisont nr 4-5 2012

Page 2

novell

Nummer 4–5 ⁄ 2012

Bokrecensioner

Skönlitterärt

Horisonts 50-tal/ kristendom och litteratur

FF F

1 Förord 2 Notiser 3 1950-talets Horisont i ny version 4 Peter Björkman Horisonts 50-tal 9 Peter Björkman Horisonts första temanummer 11 Victor Nylund: Kristendomen och litteraturen. Några punkter. 14 Allan Willny: Kruxar och kommentarer – igen! 17 Peter Nyberg: Bland pseudoraadikala psykopater och heliga sökare 22 Else-Britt Kjellqvist intervjuad om Kristendom och litteratur 24 Katarina Gäddnäs intervjuad om Kristendom och litteratur 25 Rebecka Paulsson: Professor Right 28 Maj-Britt Niklasson: Början på slutet 32 Johan Andressén:Ack så skönt att slumra in 35 Martine Dennewald: Tre dikter 38 Tanja Kragujevic: Tre dikter 41 Solveig Rabb: Två dikter 42 Gunnar Lundin: Sex dikter 46 Nicklas Smith: Bildreportage Faces-festival 54 Ncklas Smith: Från Paipis mot stjärnorna, intervju med André Wickström 56 Peter Nyberg: Vakna upp skogssjö slå upp ditt ögonlock. O 63 Gunnar Lundin: Den unge Sven Lindqvist 67 Håkan Boström: Har jag längre någon användning för mig. Om Bertil Pettersson 71 Carl Johan Ljungberg om Henrik Sjögrens Theodore Fontane – förnuft och fantasi 74 Peter Björk om Roy Michelsons Medan glöden falnar 75 Lars Krumlinde om Henning Bergers Drömlandet 76 Peter Nyberg om Lars Gustafssons Elden och döttrarna 78 Tomas Löthman om Marie Norins vit vit 78 Nina Othman om Jenny Björklunds Bara gå 80 Anna Remmets om Else-Britt Kjellqvists Magdalenas bekännelser 81 Victor Nylund om Matilda Södergrans Maror (ett sätt åt dig) 83 Nina Othman om Sara Razais Jag har letat efter dig 84 Martina Milliis-Mellberg om Susanne Ringells På utvägen var jag en annan 85 Martin Karlsson om Boris Isomaas Kauhavakråkor, dynamit och förtrollande varelser 86 Andrian Grönqvist om Peter Sandströms Till dig som saknas 87 Petter Björk om antologin Kära Hurri! 89 Mari Lindman om Hans Boijs Versus 90 Tomas Löthman om Gösta Fribergs Andra världskriget på Söder 92 Peter Björkman gör nedslag i 2012 års bokutgivning (samlingsrecension) 94 Hans Boij: Hjärnornas kamp 95 Saxat. Klipp ur kulturtidskrifterna 96 Peter Björkman: Sista ordet 97 Medverkandelista

På pärmen: Else-Britt Kjellqvist. Foto: Anna Ekman.

TIDSKRIFTSCENTRALEN

Länkar: www.horisont.fi www.facebook.com/horisont.fi www.litteratur.fi www.litteraturforeningarna.fi www.tidskriftscentralen.fi nylitt.huset.fi www.alf.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.