Page 1

!

Ps. 144. 15,16 Oculi omnium in te sperant, Domine: et tu das illis escam in tempore opportuno. V.: Aperis tu manum tuam: et imples omne animal benedictione. G.T.1931, Sl. 145. 15,16 Alles Øjne bier paa dig, Herre: du giver dem Føden i rette Tid; V.: du aabner din Haand og mætter alt, hvad der lever, med hvad det ønsker.

Chr. Hildebrandt 2005

=72

"

Sopran1 O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

O

-

-

-

-

-

cu

-

-

-

li

Sopran2

Alt1

Alt2

Tenor

Bas


2

A =72 2

S1 ó

-

-

-

-

-

mni

-

-

-

um,

-

-

-

-

-

-

-

mni -

-

-

-

-

mni

-

S2 ó

-

-

A1 ó

-

-

-

-

-

ó

A2 ó

-

-

-

-

ó

-

-

-

mni

-

-

-

-

T ó

-

-

-

-

-

mni

-

-

-

-

-

B ó

-

-

-

-

-

ó

-

-

mni

-

um

in

5

S1 ó

-

-

-

-

-

-

mni

-

um

S2 um

ó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A1 um,

ó

- mni

-

-

um

A2 um

-

ó

-

-

mni

-

mni

-

um

T -um B Chr. Hildebrandt 2005

-

-

ó

-

-

-

-

-

-

um

-


3

B 9

S1 in

te

spe

-

-

rant,

S2 te

spe

-

-

-

-

rant,

A1 in

te

in

te

A2 spe

-

rant

T in

te

B

rit........... A tempo 11

S1 in

te

spe

-

rant

te

spe

-

rant

S2 in A1 spe

-

rant

D贸

-

-

mi

-

ne:

mi

-

ne:

mi

-

A2 D贸

-

-

-

-

-

-

-

T spe

-

-

-

rant

rant

D贸

-

ne:

B in

te

spe

D贸

-

mi

-

Chr. Hildebrandt 2005


4 13

S1 Do

-

mi

-

-

-

-

ne:

-

mi

-

ne:

S2 Dó

mi

-

ne:

A1 Dó

-

mi

-

ne:

- mi

-

mi

-

A2 Dó

-

-

mi

ne:

-

T Dó

-

-

-

-

-

-

-

B - ne:

15

S1 -

S2 Dó

-

-

-

-

-

-

-

-

A1 ne:

-

-

-

-

mi

-

-

-

-

A2 Dó

-

T ne, B Dó

Chr. Hildebrandt 2005

-

-

mi

-

ne,


C

17

5

S1 -

-

-

-

-

mi

-

ne:

et

tu

-

-

-

-

-

mi

-

ne:

et

tu

-

-

-

-

-

et

tu

S2

A1 mi

-

ne:

A2 ne:

D贸

-

-

mi

-

ne:

et

tu

et

tu

T

B -

-

-

-

-

mi

-

ne:

19

S1 das

il

-

-

-

-

-

-

-

-

S2 das

il

-

-

-

-

-

-

lis,

das

il

-

-

-

-

-

-

lis

A1

A2 das T das

il

-

-

-

B

Chr. Hildebrandt 2005


6 21

S1 -

-

-

lis

S2 il

-

-

-

lis

A1

A2

T - lis B

D rit................ A tempo

23

S1 é

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

é

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

é

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

é

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S2

A1

A2

T é B

Chr. Hildebrandt 2005


rit....................

25

7

S1 -

scam

S2 scam A1 scam A2 scam

T scam B

E =72 Tempo primo 27

S1 in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re,

in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re,

in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re

in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re

in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re,

in

tem

-

-

-

po

-

-

-

-

-

re,

S2

A1

A2

T

B

Chr. Hildebrandt 2005


8 30

S1 in

-

-

-

-

-

tem

-

po

-

re

op

-

re

op

-

op

-

op

-

S2 in

tem

-

po

-

-

-

-

A1

A2

T in

tem

-

po

-

re

in

tem

-

po

-

re

B

32

S1 por

-

-

tu

-

-

-

no,

op

-

por

-

-

tu

-

-

-

no.

op

-

por

-

-

tu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

por

-

-

tu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tu

-

-

-

-

S2

A1

A2

T op B

Chr. Hildebrandt 2005

-

-

por

-

-

-


9 34

S1 -

-

por

-

tu

-

-

no,

S2 -

-

-

-

-

por

-

tu

-

-

-

-

-

-

A1 -

no

op

-

por

-

tu

-

-

por

-

-

A2 -

-

no

op

-

T no,

op

-

-

-

-

-

por

-

tu

-

-

-

-

B op

-

-

-

-

-

por

-

tu

-

-

-

no.

36

S1 op

-

-

-

por

-

tu

-

-

no.

S2 -

-

-

-

-

no.

A1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

no.

-

A2 - tu

no,

op

-

por

-

tĂş

-

-

no.

T no,

op

-

-

por

-

-

por

-

-

-

tu

-

no.

B op

-

-

-

-

-

tu

-

-

no. Chr. Hildebrandt 2005


F

10 38

soli

=60

S1 A

-

pe

-

-

-

-

-

-

ris,

a -

S2

V.

A -

pe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A -

pe

-

-

-

-

-

-

-

-

ris,

-

A1

A2 A

-

pe

-

-

-

-

-

-

ris

44

S1

-

pe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ris

tu

ma

-

ma

-

S2 -

-

ris

tu

A1 a

-

pe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A2 a

-

pe

-

-

-

-

ris

50

S1

-

-

-

-

-

-

-

-

num

tu

-

-

-

-

-

am:

S2 num

tu

-

-

-

am:

A1 tu

ma

-

num

tu

-

-

-

am:

-

-

num

tu

-

-

-

am:

A2 tu Chr. Hildebrandt 2005

ma

ris


11 56

S1 et

im

-

-

-

ples

-

-

S2 et

im

-

ples

A1 et

im

-

-

-

A2 et

62

S1 o

-

mne á - ni

-

-

-

-

mal,

S2 o

-

á - ni

-

-

-

mal,

-

-

-

-

-

mal,

-

-

-

-

-

be

-

be

-

mne

A1 -ples

G 68

o

-

mne

á - ni

tutti

=72

S1 be

-

ne

-

di

-

-

-

-

be

-

ne

-

di

-

-

cti

-

ó

-

be

-

ne

-

di

-

-

cti

-

ó

-

be

-

ne

-

di

-

-

cti

-

ó

-

be

-

ne

-

di

-

-

cti

-

ó

-

S2

A1 ne,

A2

T -

-

-

Chr. Hildebrandt 2005


12 75

S1 - cti

-

ó

-

ne

-

cti

-

ó

-

ne,

be

ne

-

di

-

-

-

-

-

ne

-

S2 -

be

-

-

-

-

cti

-

be

-

ó

-

A1 -

ne

-

ó

-

A2 -

ne

-

be

-

-

-

ne

-

-

-

-

-

di

-

-

-

-

cti

T ne.

81

S1 di

- cti

-

ó

-

-

-

-

ne.

ó

-

ne.

S2 -

ne,

be

-

-

ne

-

di

-

cti

-

A1 -

-

-

-

di

- cti

-

-

-

ó

-

-

-

-

-

ne.

A2

T

Chr. Hildebrandt 2005

-

-

-

-

-

-

-

ne.

-

Oculi omnium  

Dominica XX post Pentecosten. Graduale, Oculi omnium - In Festo Corpus Christi. SSAATB

Advertisement