Page 1

Gratias agimus Deo III cogitationes super "Nu takker alle Gud" in memoriam Absalons Kirkes orgel, P.G. Andersen 1987 Pedalværk

Hovedværk (Manual I) Svelleværk (Manual II)

1: Subbas 16' 2: Oktav 8' 3: Gedakt 8' 4: Rauschquint II 5: Fagot 16'

6: Principal 8' 7: Fløjte 8' 8: Oktav 4' 9: Rørfløjte 4' 10: Oktav 2' 11: Mixtur IV 12: Trompet 8'

13: Rørfløjte 8' 14: Principal 4' 15: Gemshorn 2' 16: Oktav 1' 17:Obo 8' (18: Tremulant) 19: Gamba 8' 20: Kobbelfløjte 4' 21: Rørquint 2 2/3' 22: Terts 1 3/5'

Christian Hildebrandt 2014 - www.christianhildebrandt.dk


I Introitus dur. 2'

X = turn the organ off ª = turn the organ on

"i alt vort levneds tid velsigned mangelund" Christian Hildebrandt, marts 2014

q=84

X U œ œ œ œ #œ œ ˙ U Ó ∑ ˙

II: 15, 16, 21, 22

4 & 4 Ó™

œ

œ œ ˙

w

Organ I: 11, 12

4 &4

{

Ó

#œ œ

w

U œ œ œ œ ˙

To silent

U w

U ∑

ª Œ

Œ

‰ ‰ ‰ ‰ +10 +9 +8 +7

U ∑

U ∑

?

w ## w w

P: 1, 4, 5

? 44

Pedals

Ó

X

ª

To silent 9

&

Ó

œ. œ. ˙ œ œ ˙

#˙ #˙

œ. # œ. œ. œ œ #œ œ œ

œ. # œ. œ. œ œ #œ œ œ

Œ

Œ

w w

Org. +6 +6

?

{

? Ped.

Œ

˙™ <#><#> ˙˙ ™™ ∑

Œ

# ˙˙˙ ™™™

˙™ ## ˙˙ ™™ ∑

# ˙˙˙ ™™™

+7

+8

Œ Œ Œ Œ

œ œ œ œ

Christian Hildebrandt 2014 - www.christianhildebrandt.dk

w b ˙ ™ ˙ #œ ÓŒ Ó™ +9 Œ Œ Ó

Œ ˙™

U ~ U ∑

U ∑


3

II Choral dur. 1'30'' "få hjælp i nød og død, til sidst hans nådeløn"

q=72 16

Org.

Christian Hildebrandt, marts 2014

I: 6, 8, 10, 11, 12 II: 13, 15, 16

nœ & Ó ‰# œj œ œ #œ#œ œ œnœ œ œ œ œ#œ#œ#œ ‰#œj nœ œ #œ#œ œ#œnœ œ œ œnœ#œ#œ ‰ j # œ #œ œ I œ #œ nœ œ ˙ #œ II #˙œ #œ ? Ó ˙ œ #˙œ œ #˙œ œ ##˙œ ˙ ˙ œ #w #œ Ó™

{

U U ‰ ‰ œ œ#œ # œj #œ#œ #œ#œ œ # œj #œnœ , U U , ˙œ nœ #˙ #˙ # œ #œ ##˙œ #œ œ nœ u u

÷2, 5 P: 1, 2, 4, 5

Ped.

? Ó™

œ

œ œ œ œ

#œ #œ #œ #œ

œ œ nœ nœ

œ #œ

œ

œ

U œ œ œ #œ

U œ œ œ #œ

23

Org.

I U , U #˙ ˙ #œ #˙ ˙ #˙ ™ œ ˙™ ‰ # œ & #œ#œ j #˙ ˙ #œ #˙ ˙ #˙ ™ œ ˙™ w ˙™ # œ # œ œ n œ #œ#œ#œ œ nœ#œ , #œ # œ # œ II +20, 22 œ œ # œ # œ œ œ œ œ # œ œ n œ œ#œ œnœ#œ#œ œ # œ # œ ? ##w #œ Œ œ #œ œ œ wœ™ #œJ #œ u Œ #œ Œ œ Œ œ#œ u

{

? Ped.

U œ #œ #œ

#˙ œ

U +2, 5 j Œ Œ ‰ œ ˙ œ # œ #œ

#œ œ œ#œ ˙

#œ Christian Hildebrandt 2014 - www.christianhildebrandt.dk

œ œ œ#œ ˙

œ

˙

#œ œ


4

30

Org.

˙ ˙ #˙ & #˙ n œ œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ # œ œ œ œ#œ #œ ? #œ

I

{

œ œ œ œ#œ nœ œ œ#œ œ nœ#œ n œ # œ w œ ‰ j œ n œ # œ # œ # œ #œ#œ #œ nœ#œ #œ ‰ # œ œ œ#œ J nwœ œ #œ œ #˙œ œ ##˙œ œ ˙œ œ #˙œ #œ ˙œ œ ˙ #œ #œ

? œ

œ nœ

Ped.

˙

œ

œ

œ #œ #œ

œ

œ

œ #œ œ œ

36

Org.

U j n œ w w w # œ j n œ # œ ‰ ‰ ‰ n œ ‰ # œ j #œ#œ#œ#œ nœ n œ # œ & j # œ œ œ nœ # œ # œ # œ #œ #œ #œ œ ? #˙œ #œ ˙œ nœ ##˙œ #œ #˙œ #œ ##˙œ nœ #˙œ #œ #˙œ #œ ˙œ™ #œ #œw œ œ Œ #œœ Œ nœœ Œ #œœ œœ œœœ J

{

? œ Ped.

œ

œ

œ #œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

Christian Hildebrandt 2014 - www.christianhildebrandt.dk

U Œ Œ Œ œ #œ œ œ œ w

4 2 U ˙˙˙

4 2

4 2


III Kanon dur. 1'30'' "vort takke-offer frem vi bær' ydmygelig"

5

Christian Hildebrandt, marts 2014

43 h=50

4 &2 ∑

Ó

˙

˙Ó

˙˙ #˙w

Ó

#w w™ w

˙

II: 15, 19, 22

Org.

˙

? 42

{

Ú

w #˙ w

˙˙ #˙ #˙˙ ˙ #˙ ˙ w™ #˙

#w # ˙ ˙ ˙ #˙

w w ˙

˙

˙

˙ #˙w ˙

w

˙

˙

˙˙ #˙w w

˙

˙

˙

w

˙ ˙

w

P: 1, 3 + II

Ped.

? 42

Ú

Ú

Ó

w

˙

w

w

˙

49

& ˙ w

˙ #w w

˙ #˙ ˙ w

w

w

˙

˙

w

W

˙ #˙ w™

˙

w

w

˙ ˙

˙

˙ #˙ W

˙

˙ #˙

w

˙

˙W ˙ b˙

Org.

{

? W

˙

˙ b˙

˙

˙

˙ b˙

w

˙

bW

Œ

W W

W W

Œ

W

W

W

W

? Ped.

W

w

˙

W w

˙ bw

˙

dim.

55

& ˙˙

˙

˙˙

w ˙ n˙

˙w™ ˙

˙

˙˙

˙˙

˙w

w

˙™

ΠbW w

b˙™

w

˙™

Org.

? w

˙

? ˙

˙ b˙

˙

{ Ped.

˙

w

˙

˙ n˙

˙

w

˙™ Œ

˙

w w

Œ

W w

˙™

Christian Hildebrandt 2014 - www.christianhildebrandt.dk

Πbw

b˙™

˙

Gratias agimus Deo  
Gratias agimus Deo  

III cogitationes super DDS XI "Nu takker alle Gud". I: Introduktion - "I alt vort levneds tid velsigned mangelund". II: Choral - "få hjælp i...

Advertisement