Page 1

Maria hun var en Jomfru ren Christian Hildebrandt, februar 1997 tekst: Thomissøn/Grundtvig (fra DDS 72, vers 1, 3 og 6)

h=50

° #### C mp œ œ Œ Sopran & œ œ œ œ œ ˙ Ma - ri - a Pro - fe - ter Min synd er Alt

#### Cmp & ˙ Ma Pro Min

Tenor

####mpC & ˙ ‹ Ma Pro Min

Bas

-

ri fe synd

a ter er

˙

ri fe synd

a ter er

mp ? #### C ˙ ¢ Ma Pro Min

˙

˙ -

hun var en Jom for -kynd -te ved mang -fol - dig som

var for som

˙

˙

fru ren, Guds Ånd, sand i strand,

˙

˙

os mon vil af so - lens

˙

œ œ ˙

˙

skrif - ten Kri - stus støv i

os mon vil af so - lens

vi nå stri

˙

˙

˙

ri fe synd

a ter er

var for som

Jom - fru kynd sand i

˙

skrif - ten Kri - stus støv i

œ ˙

˙

os mon vil af so - lens

-

vi - se, nå - de stri - me,

˙

˙

˙

os mon vil af so - lens

vi - se, nå - de stri - me,

˙ ren, som te, at strand, som

skrif - ten Kri - stus støv i

8

° #### S. & œ

œ

hun os Gud A.

fød frel lø mf

## & ##˙

## & ##œ œ ‹ hun ? #### œ ¢

-

te se se

œ

en fra mig

œ

fød frel lø

œ fød frel lø

˙

˙ -

˙

˙.

œ

Søn døds nu

for og af

w

˙

- u djæ syn

-

-

˙ den vels dens

-

-

Ó œ

hun os Gud

os Gud

B.

˙

˙

˙

se, de me,

T.

˙

œ -

œ

œ

œ

œ te se se

en Søn fra døds mig nu

for og af

˙

˙.

œ

te se se

en fra mig

Søn døds nu

for og af

˙

˙

˙

˙ -

u djæ syn

œ -

˙ -

u djæ syn

-

˙

œ

˙

den vels dens

mén, bånd, bånd,

w

den vels dens

mén, bånd, bånd,

˙

w

˙

hun os

fød frel

-

te se

en fra

Søn døds

for og

Gud

-

se

mig

nu

af

˙

œ

-

u djæ

-

den vels

mén, bånd,

syn

-

dens

bånd,

13

p

° #### S. & ˙ mén, bånd bånd,

A.

T.

mf

œ

˙

˙

w

vig dens mig

pri vå gi

˙

˙

˙ ham og du

skal så nå

-

## & ##

de

vi fra og

e syn fred mf

-

w

˙

˙

˙

ham og du

skal så nå

vi fra de,

e syn fred mf

-

vig dens mig

## & ##Ó ‹

? #### w B. ¢ ham og du

-

w -

se. de. ve! p

-

˙

w

pri vå gi

-

w #˙

œ

œ

˙

˙

ham og nå

skal så de

vi fra og

e syn fred mf

-

vig dens mig

pri vå gi

œ

˙

˙

œ ˙

˙

skal så nå

vi fra de,

-

-

-

vig dens mig

Christian Hildebrandt 1997 - www.christianhildebrandt.dk

pri vå gi

se. de. ve! p

w -

-

œ e syn fred

˙

˙

œ ˙ -

vi - se, nå - de stri - me,

˙

ren, som te, at strand, som

˙

˙

skrif - ten Kri - stus støv i

ren, som te, at strand, som

œ

˙

œ œ

som at som

œ œ ˙ #˙

Jom - fru kynd sand i

œ ˙

œ œ œ ˙

-

Jom - fru kynd sand i

˙

var for som

˙

˙

˙

˙

œ œ ˙

-

œ -

se. de. ve! p

w se. de. ve!

Maria hun var en jomfru ren  

Motet on DDS 72. Composed 1997

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you