Page 1

Christian Hildebrandt 2001

Adflictus sum ps. 37, 9 juxta LXX

Ps. 37, 9: adflictus sum et humiliatus sum nimis rugiebam a gemitu cordis mei Overs. 1931, Slm. 38, 9: jeg er lammet og fuldkommen knust, jeg skriger i Hjertets Vaande. Transl. Ps. 38, 6: I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.


Ps. 37, 9 adflictus sum et humiliatus sum nimis rugiebam a gemitu cordis mei

Adflictus sum overs. 1931: Slm. 38, 9 jeg er lammet og fuldkommen knust, jeg skriger i Hjertets Vaande.

ps. 37, 9 juxta LXX transl.: Ps. 38, 6 I am troubled; I am bowed down greatly; I go mourning all the day long.

Christian Hildebrandt, oktober 2001

dur. 2 min.

sostenuto h=48 mp

rall. mp

° 4 Sopran & 2 w

˙

Alt

fli

-

4 &2 ˙

-

ctus

-

sum,

˙

4 &2 Ó ‹

mp Œ œ. ˙

˙

-

ctus

˙

˙

sum,

w

-

˙

˙

fli

-

Ó

w ctus

-

sum,

-

œ œ

ad - fli p

˙

˙ Ad p

˙

˙

ad - fli

Ó

Ad - fli p Tenor

w

w.

Ad mp

Œ œ. ˙

ad

-

˙

w

ctus

sum

˙

˙

˙

-

tus

sum

œ œ ˙

fli

-

˙

˙

5 2

Ó

5 2

Ó

5 2

˙

ctus

sum

˙

w

p Bas

˙

?4 ¢ 2Ó

w

w w

Ad

fli

-

Ó

ctus,

-

ad

fli

-

- ctus

-

5 2

sum

A tempo 5

p

° 5 S. & 2 Œ œ w et

A.

hu

-

5 &2 w

˙

et

hu

˙

˙

mi

- li

mi

-

œ w

a

Ó

tus

-

4 2œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ

˙ -

4 ˙. 2

- li - a

tus,

-

et

˙

sum p

ni

˙ mis

-

œ #œ œ œ œ #œ ˙

hu - mi - li - a

tus sum ni

-

mis

-

p mp

5 &2 Ó ‹

T.

Œ œ w et

hu

mi

-

˙.

4˙ 2

˙ -

li

-

œ ˙

a

-

tus

˙

˙

˙

a

- tus

œ #˙

œ ˙.

sum

ni pp

mp B.

¢

? 25 ∑

4 2˙

Œ œ bw et

hu

-

-

mi

li

-

-

œ mis p

-

œ ˙ #˙

œ

Ó

sum

ni

mis

-

q=96 mf marcato -. œ #-˙. 4 Œ 4 #˙

8

mp ccresc. espress.

° S. & Ó

˙.

˙

#w

ru gi mp cresc. espress. A.

& Ó #˙ ru

T.

& œ Œ Ó ‹

˙

-

gi mp cresc. espress.

ru

œ -

e

e

˙ -

œ ˙.

gi - e

bam,

-

#˙.

œ œ ˙

˙

ru mf marcato

bam,

ru

Ó

-

gi - e mf marcato

4 Œ œ. -˙. 4

bam,

ru

˙. ru

-

gi - e

˙ -

bam,

Ó

4 Ó 4

a

-œ -œ -˙

Πru

-

Adflictus sum - Christian Hildebrandt oktober 2001 - www.christianhildebrandt.dk

gi - e

ge

-

Œ œ œ œ a

-œ. -. #œ ˙ # -œ

œ #œ ˙.

bam

bam

-

gi - e mf marcato

mp cresc. espress.

? œ Œ Ó B. ¢

-

Œ œ b˙

œ -œ ˙-

Œ œ 44 œ #œ ˙ - -

˙ -

gi - e

-

œ

˙ -

ge - mi -

Œ œ

bam

a

œ œ ˙ -

bam


3 rit....

A tempo dolce

13

° S. & œ œ ˙ -

p

3 2 Œ #œ ˙

mi - tu

cor

œ Œ

Œ

œ ˙

dis

-

˙

me

Ó

˙

U Ó

4 2

U ˙

4 2

i.

-

dolce p A.

3 2 ˙.

& #˙

Œ #œ

tu

cor

#œ #˙

-

dis

-

me

-

˙

Œ n˙

i,

cor

-

œ

w

dis

me

i.

-

p

3 œ #dolce ˙ 2

#œ œ & #˙ ‹ ge

T.

mi - tu

-

cor

-

-

-

˙

-

dis

-

me p

¢ a

œ

˙

ge

mi

-

U ˙

˙

4 2

Œ

tu

-

4 2

i.

-

˙

˙

3 2 #˙

B.

#U ˙

w

˙dolce

? ˙

nœ œ ˙

œ œ œ

cor

-

dis

-

me

- i.

Tempo primo 17

° 4 mp S. & 2 w Ad

pp

˙

w

˙ -

fli

-

ctus

-

sum,

A.

pp Œ œ. ˙

Ó œ œ ˙

Ad - fli

- ctus

Œ ˙

˙

ad - fli

mp

4 &2 Œ œ ˙

p . Œ œ

Ó

sum,

Œ ˙

ctus

-

sum p

˙

ad - fli

˙

-

-

-

˙

w

ctus

sum

pp p

4 &2 Ó ‹

T.

p

˙

Œ nœ ˙.

œ

Ad - fli

ctus sum,

-

ad - fli

p B.

¢

œ Œ w

˙ ˙

Ad

20

œ œ ˙

-

-

w

ctus

sum p

˙

w

ctus

sum

ppp

˙

? 42 Ó

Œ œ œ œ

Ó

fli

-

-

ctus

sum,

ad

˙ -

-

˙

fli

-

-

legato mp

rall..........

° S. & œ Œ ˙

˙.

et

hu

œ ˙

œ ˙. mi

-

˙

˙

li - a - tus

-

˙

˙

˙

sum

ni

˙ <n>˙

˙

-

mis,

-

U ∑

Ó

mp A.

T.

& Ó

& ∑ ‹

U ∑

Ó w

˙

et

hu mp

Ó

˙ et

œ œ ˙

˙

˙

mi - li - a

-

-

˙

˙

˙

tus

sum

ni

˙ -

˙

w

-

mis. al niente

hu

œ w

œ ˙.

˙. -

mi

li - a

-

˙ -

tus

˙ sum

#w .

˙

ni

-

U w mis.

-

al niente mp

? ∑ B. ¢

Ó

˙ et

œ œ ˙

w

w

˙

Ó

˙ w

˙

hu - mi - li

-

a

-

tus

U w

sum

Adflictus sum - Christian Hildebrandt oktober 2001 - www.christianhildebrandt.dk

ni

-

mis.

Adflictus sum  

Værknote: ‘Jeg er lammet og fuldkommen knust, jeg skriger i Hjertets Vaande’. Sådan lyder oversættelsen af salmeverset, der ligger til grund...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you